Tư Vấn Thuế

Dịch Vụ Kế Toán

HOÀN THUẾ TNCN MỚI NHẤT

Trong quá trình thực hiện nghĩa vụ kê khai và quyết toán thuế TNCN, đôi khi sẽ không tránh khỏi một số sai sót và dẫn đến trường hợp nộp thừa số

NGHIỆP VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ theo Thông tư 32/2011/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC và sẵn sàng đáp ứng Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Thông tư 68/2019/TT-BTC…

Tư Vấn Thuế

error: Alert: Content is protected !!