Tư Vấn Thuế

Dịch Vụ Kế Toán

Điều kiện áp dụng thuế TNDN

I. Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệpƯu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm: ưu đãi về thuế suất và ưu đãi về thời

THUẾ TNCN TỪ THỪA KẾ, QUÀ TẶNG

Bạn đang thắc mắc các khoản thu nhập thừa kế, quà tặng cụ thể là các khoản nào? Cách tính thuế Thu nhập cá nhân từ thừa kế và quà tặng sao cho chính

HOÀN THUẾ TNCN MỚI NHẤT

Trong quá trình thực hiện nghĩa vụ kê khai và quyết toán thuế TNCN, đôi khi sẽ không tránh khỏi một số sai sót và dẫn đến trường hợp nộp thừa số

Tư Vấn Thuế