dich-vu-ke-toan-uy-danh

TRÁCH NHIỆM CỦA GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Giám đốc tài chính (Chief Financial Officer – CFO)

là một chức danh quan trọng trong một doanh nghiệp thường có trong một tập đoàn hoặc công ty lớn . CEO là người quản lý điều hành trực tiếp các hoạt động trong công ty thì vị trí Giám đốc tài chính-CFO là người đứng đầu quản lý hoạt động tài chính của công ty phụ trách và kiểm soát phòng kế toán hoạt động hiệu quả. Giám đốc tài chính (CFO) là người chịu trách nhiệm chính về tình hình tài chính của công ty và có nhiệm vụ báo cáo trực tiếp cho ban lãnh đạo công ty về việc lập kế hoạch tài chính, lập và phân tích báo cáo tài chính, kiểm soát và quản lý rủi ro tài chính có thể xảy ra đối với doanh nghiệp, giám sát chiến lược tài chính.

Dịch vụ kế toán Uy Danh cung cấp các giải pháp kế toán toàn diện mang tính chiến lược cho doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động, tại đây Uy danh đứng vai trò như 1 Giám đốc tài chính (CFO) giúp doanh nghiệp kiểm soát rủi ro tài chính đồng thời cung cấp các báo cáo quản trị hằng tháng giúp chủ doanh nghiệp đưa ra các quyết định chiến lược trong kinh doanh, chiến lược về thuế hiệu quả.

Hơn 10 năm hoạt động, UY DANH cung cấp dịch vụ kế toán và thành lập công ty mang lại sự hài lòng hơn 1000 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Khách hàng của chúng tôi đến từ nhiều loại hình doanh nghiệp với doanh số lên đến 500 tỷ/ năm.I. Thực trạng nghề giám đốc tài chính hiện nay.

Giám đốc Tài chính (CFO) là vị trí lãnh đạo cấp cao nhất mà người làm kế toán luôn phấn đấu đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp, vì thế đòi hỏi người làm giám đốc tài chính phải trải qua nhiều năm nỗ lực phấn đấu học hỏi và trao dồi kinh nghiệm trong nghề mới đáp ứng được nhu cầu của nghề nghiệp. Để làm được giám đốc tài chính đòi hỏi bản thân họ phải hội tụ 4 yếu tố chính như am hiểu pháp luật, kỹ năng bản thân phục vụ cho công việc, am hiểu ngành nghề, am hiểu thị trường mới quyết định được sự thành công trong nghề giám đốc tài chính.

Vị trí giám đốc tài chính hiện nay được hưởng những chính sách đãi ngộ thu nhập rất cao nhưng doanh nghiệp vẫn khó kiếm được nhân sự giám đốc tài chính để đáp ứng yêu cầu công việc tại doanh  nghiệp và rất ít có 1 trung tâm cơ sở đào tạo nghề giám đốc tài chính chuyên nghiệp, chất lượng tại Việt Nam dẫn đến nghề giám đốc tài chính đang thiếu hụt rất nhiều nhân sự  so với nhu cầu của doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam.

Với dịch vụ giám đốc tài chính tại Uy Danh sẽ giúp khách hàng có được một giám đốc tài chính hiệu quả, chất lượng, chuyên nghiệp và thực hiện vai trò quản lý các công việc như sau:

 • Kỹ năng phân tích tài chính: Giúp giám đốc tài chính CFO có thể nắm được tình trạng sức khỏe tài chính của doanh nghiệp một cách tổng thể.
 • Kỹ năng quản trị dòng tiền: Quản lý và kiểm soát dòng tiền tại donh nghiệp tránh tình trạng thiếu khả năng chi trả, gây phá sản doanh nghiệp.
 • Kỹ năng quản trị tài chính dự án: Phân tích thẩm định hiệu quả của dự án và lên kế hoạch dòng tiền của các dự án cũng như có những phương án tài chính phù hợp với từng dự án.
 • Kỹ năng lập kế hoạch tài chính: Kỹ năng lập kế hoạch tài chính giúp giám đốc tài chính phác họa được bản kế hoạch sử dụng tiền cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Quản trị các yếu tố sản xuất kinh doanh: mua sắm tài sản cố định, tuyển dụng và sử dụng lao động – cơ cấu tiền lương thưởng- KPI lộ trình thăng tiến,…
 • Quản trị về chi phí và giá thành sản phẩm nhằm tối ưu chi phí và giá thành sản phẩm tạo lợi thế cạnh tranh về giá cho doanh nghiệp: Người làm kế toán quản trị phải phân loại chi phí, lập dự toán chi phí, tập hợp, tính toán, phân bổ chi phí, giá thành sản phẩm, lập báo cáo phân tích chi phí theo bộ phận
 • Quản trị về doanh thu và kết quả kinh doanh: phân loại doanh thu, lập dự toán doanh thu, lập báo cáo phân tích kết quả chi tiết theo chi nhánh- phòng ban xác định tỷ suất lợi nhuận từng sản phẩm , dịch vụ….
 • Quản trị các hoạt động khác của doanh nghiệp: Kiểm soát và quản trị cấu trúc khoản mục chi phí của doanh nghiệp, lập ngân sách hoạt động -điểm hòa vốn của doanh nghiệp

II. LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH TẠI UY DANH

 •   Xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với thực trạng của doanh nghiệp
 •   Xây dựng hệ thống báo cáo quản trị và kiểm soát rủi ro tài chính
 •   Lập và kiểm soát ngân sách hoạt động tại doanh nghiệp, kiểm soát biến động chi phí hoạt động và giá thành sản phẩm
 •   Kiểm soát nguồn tiền hoạt động hiệu quả trong suốt quá trình hoạt động
 •   Tiết kiệm chi phí và giúp doanh nghiệp phát triển bền vững tạo lợi thế cạnh tranh trong ngành
 •   Báo cáo trực tiếp hằng tháng cho ban giám đốc về kết quả kinh doanh hằng tháng, kiểm soát rủi ro kinh doanh.

 

III. CÔNG VIỆC DỊCH VỤ GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH TẠI UY DANH.

1. Quản trị chiến lược tài chính và chiến lược kinh doanh

 • Làm việc với ban lãnh đạo để lập và phát triển kế hoạch tài chính, ngân sách và kế hoạch hành động đáp ứng nhu cầu ngắn hạn và dài hạn của công ty.
 • Tư vấn và cập nhật pháp luật cho ban lãnh đạo về các vấn đề liên quan đến thuế;  lập kế hoạch chiến lược trong lĩnh vực tài chính  thuế kế toán
 • Phân tích tác động thương mại và tư vấn cho HĐQT về ROI và tối đa hóa lợi nhuận từ các nguồn tài chính.
 • Xây dựng giá bán sản phẩm phù hợp cho từng thời kỳ/từng công trình/ từng khách hàng dựa trên việc kiểm soát giá mua, tỷ lệ hao hụt vật tư, các chi phí khác….
 • Phối hợp với Phòng Kinh Doanh tham gia xây dựng chính sách bán hàng hiệu quảXây dựng phương án kinh doanh theo các quy định từng thời điểm của công ty.
 • Đánh giá tính hiệu quả kinh doanh của các chi nhánh, văn phòng, ngành nghề mà công ty đang hoạt động
 • Xây dựng chính sách phân chia lợi nhuận hợp lý trình HĐQT.

 

2. Quản lý phòng Tài chính và Kế toán:

A. Tổ chức bộ máy kế toán

 • Căn cứ vào mô hình hoạt động của DN đưa ra dự toán khối lượng công việc kế toán phát sinh từ đó xây dựng tổ chức bộ máy kế toán phù hợp
 • Xây dựng quy trình kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ, biểu mẫu áp dụng theo đúng quy định
 • Xây dựng và duy trì hệ thống kế toán tài chính đảm bảo cập nhập & ghi nhận chính xác sổ sách kế toán
 • Kiểm soát phương án kiểm kê và giám sát tình hình sử dụng các loại tài sản của Công ty theo từng phòng ban, cá nhân để đảm bảo chúng được sử dụng hợp lý và hiệu quả
 • Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ kiểm soát hồ sơ- chứng từ- chính sách- quy định thủ tục tài chính áp dụng tại doanh nghiệp
 • Xây dựng mẫu biểu báo cáo quản trị, báo cáo tài chính theo đúng quy địnhXây dựng các biểu mẫu hồ sơ giải trình cho kiểm soát nội bộ, xây dựng biểu mẫu phục vụ cho quyết toán thuế

B. Kiểm soát báo cáo tài chính

 • Lập các báo cáo phân tích tài chính theo định kỳ (tháng/quý/năm) và theo yêu cầu.
 • Phân tích các báo cáo tài chính và tình hình kinh tế để đánh giá hiệu quả của SX, kinh doanh theo định kỳ.
 • Dự toán báo cáo kết quả kinh doanh dựa trên báo cáo doanh số của kinh doanh Báo cáo kết quả thực hiện doanh số tuần/tháng/quý/năm.

+ Báo cáo kết quả ước tính kết quả kinh doanh tuần/tháng/quý/năm.

+ Báo cáo kết quả kết quả doanh số từng showroom, chi nhánh,…

 • Kiểm soát và quản trị chi phí, lợi nhuận và kiểm soát giá thành, giá vốn bán hàng

C. Lập ngân sách và quản lý ngân sách:

 • Phân tích báo cáo tài chính và đề xuất với HĐQT các nhu cầu cải tiến và phát triển.Xây dựng hướng dẫn chuẩn bị ngân sách và dự báo ở tất cả các cấp liên quan đến chuẩn bị ngân sách.
 • Lãnh đạo và quản lý quá trình lập ngân sách.
 • Tham mưu cho HĐQT và Ban TGĐ trong việc xin cấp vốn để thực hiện ngân sách thuận lợi.
 • Theo dõi, phát hiện các vấn đề trong quá trình thực hiện ngân sách và tư vấn các giải pháp phù hợp.
 • Xây dựng kế hoạch ngân sách, đánh giá việc thực hiện ngân sách so với kế hoạch
 • Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị trong Công ty xây dựng kế hoạch ngân sách cho từng năm, 6 tháng, quý, tháng.
 • Kiểm soát việc thực hiện ngân sách đã phê duyệt. Phân tích và đánh giá đưa ra nguyên nhân và đề xuất, từ đó hỗ trợ ban lãnh đạo trong việc ra quyết định và quản lý dòng tiền hiệu quả hơn.
 • Đề xuất với cấp trên các chính sách phù hợp trong việc thực hiện ngân sách.

D. Quản lý rủi ro

Phân tích các báo cáo tài chính và báo cáo kế toán để tìm ra các vấn đề rủi ro trong xu hướng hoạt động trong suốt quá trình hoạt động của công ty.

Tham mưu cho HĐQT và Ban TGĐ các biện pháp phòng ngừa rủi ro về mọi mặt liên quan đến quan điểm tài chính trong khu vực.

 • Quản trị hàng tồn kho
 • Quản trị biến động chi phí – giá thành sản phẩm
 • Quản trị biến động giá vốn bán hàng
 • Quản trị sản xuất hàng hóa
 • Quản trị quy trình nhập mua hàng hóa
 • Quản trị và xây dựng chiến lược dòng tiền
 • Quản trị sử dụng vốn hiệu quả
 • Quản trị lập kế hoạch và tối ưu thuế hiệu quả
 • Quản trị và lập ngân sách hoạt động

E. Quản lý con người:

 • Trình bày lãnh đạo; có ý kiến chỉ đạo đối với tập thể Phòng Tài chính Kế toán.
 • Theo dõi, hướng dẫn, đào tạo và phát triển nhân viên thuộc chức năng tài chính kế toán.
 • Tư vấn cho Giám đốc điều hành xây dựng hiệu quả hoạt động của nhân viên kế toán tại các văn phòng khu vực để đáp ứng yêu cầu của Trụ sở chính và các cơ quan địa phương về hành nghề tài chính kế toán
 • Quyết định tuyển dụng nhân viên Phòng Tài chính Kế toán.
 • Hợp tác với bộ phận nhân sự và các CM trong quá trình tuyển dụng khi có yêu cầu của kế toán cho các văn phòng khu vực.
 • Cải tiến liên tục các thủ tục tài chính kế toán trong toàn công ty.
 • Phổ biến quy trình tài chính kế toán cho đội ngũ quản lý để phù hợp với bài tập kế toán.
 • Đạt được các mục tiêu phát triển cá nhân thông qua trình diễn hàng ngày, chia sẻ kiến thức & huấn luyện cấp dưới.

3. LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

 • Xây dựng ngân sách bán hàng
 • Xây dựng ngân sách sản xuất
 • Xây dựng ngân sách bán hàng và quản lý
 • Xây dựng dự báo báo cáo tài chính

+ Dự báo lãi lỗ

+ Lập kế hoạch đầu tư ngắn hạn

+ Nguồn tài trợ và chính sách chia cổ tức

+ Hoàn tất kế hoạch tài chính

 •    Các nhiệm vụ khác do cấp trên trực tiếp giao.

IV. PHÍ DỊCH VỤ GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Phí dịch vụ giám đốc tài chính sẽ được căn cứ vào nhu cầu của khách hàng, phí dịch vụ giám đốc tài chính sẽ chia ra 2 giai đoạn chính như sau: Giai đoạn setup hệ thống kế toán quản trị và giai đoạn dịch vụ giám đốc tài chính hằng tháng.

GIAI ĐOẠN 1: SETUP HỆ THỐNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

Nội dungThời gian
(ngày)
Phí
dịch vụ (đồng)
 Tư vấn xây dựng hệ thống báo cáo quản trị   5 - 10 5.000.000
 Phân tích số liệu kế toán từ báo cáo của doanh nghiệp. 10 -15 5.000.000
Tư vấn rủi ro và những vấn đề trọng yếu từ báo cáo tài chính  5 - 7 5.000.000
Lên quy trình xây dựng hệ thống quản trị dựa vào thực trạng của doanh nghiệp. 10- 15 5.000.000
Xác đinh cấu trúc chi phí của doanh nghiệp: Chi phí sản xuất, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. 30 - 45 40.000.000
Lập và xây dựng kiểm soát ngân sách hoạt động cho doanh nghiệp. 20 - 30 40.000.000
Xây dựng hệ thống bán hàng: chính sách giá bán, chính sách bán hàng tại DN . 20 - 40 60.000.000
Lập kế hoạch dòng tiền và quản trị vốn hiệu quả. 20 - 30 40.000.000
Kiểm soát biến động giá thành, đưa ra phương án cắt giảm 30 - 90 50.000.000
Xây dựng các chính sách quy trình kiểm soát  quản trị phù hợp.  20 - 40 20.000.000
Theo dõi và kiểm soát hệ thống quản trị 20 - 60 40.000.000

GIAI ĐOẠN 2: DỊCH VỤ GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH HẰNG THÁNG.

1. Lập các báo cáo phân tích tài chính theo định kỳ (tháng/quý/năm) và theo yêu cầu.

2. Dự toán báo cáo kết quả kinh doanh dựa trên báo cáo doanh số của kinh doanh

- Báo cáo kết quả thực hiện doanh số tuần/tháng/quý/năm.

- Báo cáo kết quả ước tính kết quả kinh doanh tuần/tháng/quý/năm.

- Báo cáo kết quả kết quả doanh số từng chi nhánh

3. Phân tích các báo cáo tài chính và tình hình kinh tế để đánh giá hiệu quả của SX, kinh doanh theo định kỳ.

4. Quản trị hàng tồn kho, tài sản cố định và phương án sử dụng vốn hiệu quả

5. Phân tích điểm hòa vốn của doanh nghiệp và lập kế hoạch - kiểm soát dòng tiền.

6. Phân tích chính sách giá bán phù hợp cho từng đối tượng khách hàng theo từng thời điểm

7. Phân tích báo cáo bán hàng, tỷ suất lợi nhuận sản phẩm

8. Phân tích kỹ thuật, đánh giá rủi ro về số liệu kế toán.

9. Phân tích biến động giá thành và kiểm soát giá thành.

10. Kiểm soát biến động giá vốn, chi phí hằng tháng

Hỗ trợ khách hàng
Các chuyên viên tư vấn của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp bạn. Hãy liên hệ ngay nếu bạn còn có câu hỏi trong đầu.
Đỗ Văn Danh
Phạm Thị Tuyết Trinh