Tư vấn thuế Uy Danh

DỊCH VỤ ĐẠI LÝ THUẾ

Dịch vụ ĐẠI LÝ THUẾ UY DANH là một công ty hoạt động kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế theo Luật Doanh nghiệp và Luật quản lý thuế. Đại lý thuế Uy Danh được quyền ký kết hợp đồng dịch vụ với người nộp thuế thực hiện các thủ tục về thuế - bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người nộp thuế và chịu những rủi ro, trách nhiệm trước pháp luật thay cho người nộp thuế.

Dịch vụ kế toán Uy Danh cung cấp các giải pháp kế toán toàn diện mang tính chiến lược cho doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động, tại đây Uy danh đứng vai trò như 1 Giám đốc tài chính (CFO) giúp doanh nghiệp kiểm soát rủi ro tài chính đồng thời cung cấp các báo cáo quản trị hằng tháng giúp chủ doanh nghiệp đưa ra các quyết định chiến lược trong kinh doanh, chiến lược về thuế hiệu quả.

Hơn 10 năm hoạt động, UY DANH cung cấp dịch vụ kế toán và thành lập công ty mang lại sự hài lòng hơn 1000 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Khách hàng của chúng tôi đến từ nhiều loại hình doanh nghiệp với doanh số lên đến 500 tỷ/ năm. Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, đã làm với nhiều loại hình doanh nghiệp biết được rủi ro những ngành nghề, hoàn thiện hồ sơ thuế một cách hợp lý nhất.


TẠI SAO NÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐẠI LÝ THUẾ

Chức năng của dịch vụ Đại lý thuế

Đại lý thuế giúp doanh nghiệp tiết kiệm được 70% chi phí cho bộ máy kế toán tại doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo được chính xác của số liệu và hiệu quả nhất..

Đại lý thuế sẽ thay doanh nghiệp làm các thủ tục về thuế, đồng thời thay doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật do những sai phạm về thuế nếu có, vì thế doanh nghiệp tập trung vào quản lý và phát triển công ty.

Đại lý thuế là công ty được Tổng cục thuế cấp phép đủ điều kiện để hoạt động dịch vụ về thuế; nhân sự tại đây có đủ kiến thức thuế - tài chính đã được tổng cục thuế xác nhận qua việc thi cử và cấp chứng chỉ, đồng thời họ đã có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề kế toán luôn cập nhập văn bản pháp luật và biết được những rủi ro kinh doanh mà doanh nghiệp của bạn đang gặp phải.

Đại lý thuế cam kết bảo mật số liệu thông tin của người nộp thuế, không được phép tự ý cung cấp thông tin cho bất kỳ một bên thứ 3 nào mà không được sự đồng ý của người nộp thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ của đại lý thuế có đủ bằng chứng về việc đại lý thuế không thực hiện đúng trách nhiệm này, gây thiệt hại cho tổ chức, đại lý thuế phải chịu bồi thường cho tổ chức, cá nhân nộp thuế theo quy định.

Hình Contents Đại lý thuế Artboard 2

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ ĐẠI LÝ THUẾ

STT DOANH THU/ THÁNG SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN / THÁNG NGÀNH THƯƠNG MẠI NGÀNH DỊCH VỤ NGÀNH SẢN XUẤT- XÂY DỰNG
1 Không phát sinh 0 hóa đơn 500.000 500.000 500.000
2 Dưới 150 triệu Từ 1 - 10 hóa đơn 1.500.000 1.500.000 2.000.000
3 Dưới 200 triệu Từ 10 - 30 hóa đơn 2.000.000 2.000.000 3.000.000
4 Dưới 400 triệu Từ 30 - 70 hóa đơn 4.000.000 4.000.000 5.000.000
5 Dưới 500 triệu Từ 70 - 100 hóa đơn 5.000.000 5.000.000 6.000.000
6 Dưới 600 triệu Từ 100 - 120 hóa đơn 6.000.000 6.000.000 7.000.000
7 Dưới 700 triệu Từ 120 - 150 hóa đơn 7.000.000 7.000.000 9.000.000
8 Dưới 800 triệu Từ 151 - 200 hóa đơn 8.000.000 8.000.000 10.000.000
9 Dưới 900 triệu Từ 200 - 250 hóa đơn 9.000.000 9.000.000 11.000.000
10 > 900 triệu Từ 251 hóa đơn Thỏa thuận Thỏa thuận Thỏa thuận

CÔNG VIỆC CỦA DỊCH VỤ ĐẠI LÝ THUẾ


A. CÔNG VIỆC KẾ TOÁN THỰC HIỆN HÀNG NGÀY/THÁNG

1. Đăng ký tư vấn hồ sơ kế toán thuế ban đầu.

2. Xây dựng mẫu biểu, chứng từ kế toán phù hợp tại doanh nghiệp

3. Nhận hóa đơn chứng từ kế toán, kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn

4. Hoàn thiện bộ hồ sơ chứng từ kế toán, định khoản các nghiệp vụ phát sinh vào phần mềm.

5. Lập hóa đơn giá trị gia tăng và cập nhập vào phần mềm kế toán

6. Từ bảng lương Bên A cung cấp hàng tháng thực hiện tối ưu chi phí lương và chi phí bảo hiểm xã hội

7. Tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hằng tháng, đăng ký giảm trừ người phụ thuộc

8. Đăng ký mã số thuế TNCN của người lao động

9. Theo dõi và lập phân bổ các khoản chi phí trích trước

10. Theo dõi và lập bút toán phân bổ công cụ dụng cụ

11. Theo dõi và trích khấu hao tài sản cố định

12. Theo dõi hàng tồn kho hằng tháng, xử lý hàng tồn kho

13. Theo dõi và xử lý các khoản nợ phải thu, phải trả; tạm ứng, ký quỹ

14. Xử lý và tối ưu chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN

15. Làm việc với cơ quan thuế và các cơ quan nhà nước khác liên quan đến công việc của kế toán thuế

16. Lập báo cáo tài chính hằng tháng theo đúng quy định pháp luật

17. Vào ngày 05 hằng tháng, Bên B gửi mail báo cáo cho bên A các loại báo cáo như: Lập báo cáo kết quả kinh doanh, phân tích báo cáo kết quả kinh doanh, tư vấn và đưa ra phương án xử lý rủi ro trên báo cáo đã tạm lập; Báo cáo số thuế GTGT, TNDN tạm tính hằng tháng

19. Cung cấp báo cáo tài chính cho bên A cho dự thầu, hồ sơ vay ngân hàng, hồ sơ khác nếu có

20. Phân loại, in và sắp xếp lưu trữ chứng từ kế toán hằng tháng theo quy định hiện hành


B. CÔNG VIỆC TƯ VẤN

1. Tư vấn và xây dựng hệ thống kế toán phù hợp với doanh nghiệp

2. Tư vấn lập hợp đồng kinh tế, cung cấp mẫu biểu kế toán và lập các loại chứng từ kế toán theo quy định của Nhà nước

3. Tư vấn các vấn đề kế toán – tiền lương – bảo hiểm xã hội

4. Tư vấn cho khách hàng các trường hợp có rủi ro lớn về Thuế khi thực hiện mua – bán

5. Tư vấn, giải đáp những thắc mắc của khách hàng liên quan đến Luật doanh nghiệp và các luật về Thuế hiện hành

6. Tư vấn và lưu trữ các bộ hồ sơ kế toán thuế bao gồm: chứng


C. CÔNG VIỆC BÁO CÁO QUÝ

1. Cân đối và tư vấn tối ưu số thuế GTGT phải nộp hằng quý;

2. Thông báo số thuế GTGT phát sinh phải nộp;

3. Nộp tờ khai báo cáo thuế phát sinh hằng quý;

4. Lập tờ khai quyết toán thuế TNCN hằng quý;

5. Lập giấy nộp tiền thuế phát sinh;

6. Sắp xếp và lưu trữ hồ sơ kế toán theo quý.


D. CÔNG VIỆC BÁO CÁO NĂM

1. Hoàn thiện và tối ưu chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

2. Lập và trích dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi

3. Lập báo cáo tài chính cuối năm theo đúng quy định

4. Nộp các tờ khai quyết toán thuế cuối năm.

5. Nộp các báo cáo tài chính cho cơ quan thống kê; cục thuế nếu có

6. Cung cấp báo cáo tài chính cho bên A cung cấp dự thầu, vay ngân hàng nếu có

7. In hồ sơ và lưu trữ hồ sơ chứng từ kế toán hằng năm


E. CÔNG VIỆC QUYẾT TOÁN PHÁT SINH:

1. Thay mặt doanh nghiệp đứng ra quyết toán thuế - bảo vệ số liệu kế toán những năm đã làm

2. Trực tiếp giải trình và làm việc với cơ quan thuế khi quyết toán thuế, cơ quan bảo hiểm khi thanh tra, sở kế hoạch đầu tư phát sinh liên quan đến doanh nghiệp trong phạm vi công việc đã ký kết trong hợp đồng

3. Chịu trách nhiệm trên các hồ sơ, sổ sách của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI:

1. Thực hiện báo cáo tình hình lao động tiền lương cho cơ quan Bảo hiểm xã hội.

2. Thực hiện hồ sơ xin Cấp sổ BHXH & Thẻ BHYT

3. Nhận hóa đơn chứng từ kế toán, kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn

4. Thực hiện đối chiếu số liệu BHXH với bảng lương và với thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT & BHTN.

5. Thực hiện hồ sơ giải quyết chế độ Ốm đau, Thai sản, Tai nạn lao động, Nghỉ dưỡng sức, …;

DỊCH VỤ TƯ VẤN KẾ TOÁN NỘI BỘ:

1. Tổng hợp báo cáo BHXH của tháng

2. Tư vấn lập hợp đồng kinh tế, cung cấp mẫu biểu kế toán và lập các loại chứng từ kế toán theo quy định

3. Tư vấn, giải đáp những thắc mắc của khách hàng liên quan đến Luật doanh nghiệp và các luật về Thuế

4. Thông báo cho khách hàng biết những thay đổi về chính sách Thuế có ảnh hưởng trực tiếp đến DN

5. Tư vấn cho khách hàng các trường hợp có rủi ro lớn về Thuế khi thực hiện mua – bán


QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ ĐẠI LÝ THUẾ

Quy trình thực hiện dịch vụ kế toán
 

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐẠI LÝ THUẾ

Loi ich bullet Points 01 Có mối quan hệ với cơ quan thuế, cập nhập nhanh chóng các quy định hiện hành.

Loi ich bullet Points 02 Có đội ngũ chuyên gia có năng lực chuyên môn cao và nhiều năm kinh nghiệm trong nghề.

Loi ich bullet Points 03 Đội ngũ nhân sự được đào tạo và cập nhập kiến thức thuế, nâng cao kỹ năng và chất lượng dịch vụ .

Loi ich bullet Points 04 Tư vấn thường xuyên các vấn đề kế toán- chính sách thuế phù hợp áp dụng tại doanh nghiệp.

Loi ich bullet Points 05 Thay doanh nghiệp thực hiện các công việc kế toán nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả cho doanh nghiệp.

Loi ich bullet Points 06 Đưa ra các giải pháp tối ưu chi phí thuế hợp lý, đảm bảo đóng thuế thấp nhất nhưng vẫn tuân thủ pháp luật.

Loi ich bullet Points 07 Đảm bảo sổ sách kế toán được ghi nhận và báo cáo nhanh chóng chính xác- đầy đủ-kịp thời.

Loi ich bullet Points 08 Chịu trách nhiệm quyết toán thuế bảo vệ số liệu kế toán đã thực hiện.

Loi ich bullet Points 09 Bồi thường thiệt hại và chịu mọi rủi ro nếu trên số liệu kế toán đã thực hiện.

Loi ich bullet Points 10 Tiết kiệm chi phí nhưng vẫn có được bộ máy kế toán chuyên gia hiệu quả.

CAM KẾT DỊCH VỤ ĐẠI LÝ THUẾ TẠI UY DANH

Tư vấn thường xuyên các chính sách thuế phù hợp tại doanh nghiệp. Guarantee Stamp Tick
Tối ưu chi phí đóng thuế thấp nhất nhưng vẫn tuân thủ pháp luật Guarantee Stamp Tick
Hoàn thiện hồ sơ chứng từ và xây dựng bộ hồ sơ giải trình Guarantee Stamp Tick
Phân tích kết quả kinh doanh ; dòng tiền , rủi ro kế toán hằng tháng. Guarantee Stamp Tick
giá trị mang lại
Guarantee Stamp Tick Chịu tất cả rủi ro sổ sách kế toán mà bên Uy Danh đã thực hiện
Guarantee Stamp Tick Đứng ra Quyết toán thuế bảo vệ số liệu kế toán đã thực hiện
Guarantee Stamp Tick Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có xảy ra sai phạm
Guarantee Stamp Tick Bồi thường thiệt hại do vi phạm hành chính- truy thu thuế nếu có

TIN TỨC

dịch vụ đại lý thuế

LIÊN HỆ UY DANH ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
Hỗ trợ khách hàng
Các chuyên viên tư vấn của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp bạn. Hãy liên hệ ngay nếu bạn còn có câu hỏi trong đầu.
Đỗ Văn Danh
Đỗ Văn Danh Hình vuông 01
Phạm Thị Tuyết Trinh