thay-doi-giay-phep-dau-tu

DỊCH VỤ THAY ĐỔI GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ

I. Khái Niệm Giấy Chứng Nhận Đầu Tư Là Gì?

Giấy chứng nhận đầu tư là văn bản, bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư. Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, khi có thay đổi nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như: tên dự án đầu tư, địa điểm thực hiện dự án đầu tư, vốn góp đầu tư,…. thì nhà đầu tư phải tiến hành thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Dịch vụ kế toán FDI công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh hoạt động tại Việt Nam phải tuân thủ quy định pháp luật tại Việt Nam, ngoài những điều kiện quy định ràng buộc thì sổ sách kế toán cho doanh nghiệp FDI cũng khác so với các doanh nghiệp thông thường trong nước. Vì vậy cần một dịch vụ kế toán cho công ty nước ngoài am hiểu quy định thay doanh nghiệp thực hiện các thủ tục về thuế và cung cấp các báo cáo quản trị, báo cáo tài chính giúp doanh nghiệp đưa ra chiến lược về thuế và chiến lược kinh doanh.

Dịch vụ kế toán Uy Danh cung cấp các giải pháp kế toán toàn diện mang tính chiến lược cho doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động, tại đây Uy danh đứng vai trò như 1 Giám đốc tài chính (CFO) giúp doanh nghiệp kiểm soát rủi ro tài chính đồng thời cung cấp các báo cáo quản trị hằng tháng giúp chủ doanh nghiệp đưa ra các quyết định chiến lược trong kinh doanh, chiến lược về thuế hiệu quả.II. Các Trường Hợp Điều Chỉnh Thay Đổi Giấy Chứng Nhận Đầu Tư:

Giấy chứng nhận đầu tư trong mỗi một trường hợp sẽ được thay đổi để phù hợp với điều kiện của công ty, Uy Danh đưa ra 7 trường hợp điều chỉnh thay đổi giấy chứng nhận đầu tư:

1. Thay Đổi Địa Điểm Thực Hiện Các Dự Án Đầu Tư:

Doanh nghiệp nào cũng có thể thay địa điểm để thực hiện các dự án đầu tư. Trụ sở của doanh nghiệp cũng phải có địa chỉ cụ thể. Doanh nghiệp cũng có thể đi thuê. Nhiều doanh nghiệp có thể có cùng một địa chỉ kinh doanh. Doanh nghiệp kê khai một cách rõ địa chỉ trụ sở chính khi thực hiện dự án.

2. Thay Đổi Lĩnh Vực Đầu Tư Dự Án:

Doanh nghiệp cũng có thể thay đổi các lĩnh vực đầu tư đã được đăng ký. Tiến hành bổ sung những ngành nghề kinh doanh theo quy định của chính pháp luật chuyên ngành về các lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn cụ thể nhất các bạn nhé.

3. Thay Đổi Người Đại Diện Theo Chính Sách Pháp Luật

Doanh nghiệp có thể thay đổi được người đại diện theo pháp luật. (Sẽ gồm giám đốc, chủ tịch HĐTV, chủ tịch HĐQT) thành viên ban quản lý điều hành doanh nghiệp. (Các Giám đốc, Chủ tịch HĐTV) nếu là công dân Việt Nam không được là cán bộ, công chức. Quân nhân chuyên nghiệp, sĩ quan, hạ sĩ quan. Công nhân viên ngành quân đội, công an.

Người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, đang chấp hành hình phạt tù.

Doanh nghiệp kê khai một cách cụ thể nhất các thông tin về các cá nhân thay thế trong giấy chúng nhận đầu tư.

4. Thay Đổi Vốn Thực Hiện Dự Án, Vốn Điều Lệ Dự Án

Doanh nghiệp có thể tăng hoặc giảm vốn điều lệ. Chia lại cơ cấu cho việc góp vốn của các thành viên trong công ty của bạn. Khi tăng hay giảm vốn điều lệ doanh nghiệp phải ghi rõ số vốn tăng thêm là bao nhiêu. Cũng như giảm bao nhiêu. Cơ cấu lại phần vốn góp của những thành viên trong công ty sau khi tăng, giảm.

5. Thay Đổi Giấy Phép Đầu Tư – Thay Đổi Các Nhà Đầu Tư

Các nhà đầu tư có thể rút, bổ sung, thay thế những thành viên trong công ty. Khi tiến hành các công việc trên doanh nghiệp cũng nên cơ cấu lại danh sách các thành viên góp vốn sau khi thay đổi của nhà đầu tư.

Doanh nghiệp chuẩn bị các thông tin về các thành viên nào muốn rút. Thay đổi, hay bổ sung (Số CMTND, hoặc đơn giản là các hộ chiếu ngày cấp. Nơi cấp, HKTT, chỗ ở hiện tại , kèm theo 1 bản chứng minh nhân dân có chứng thực của chính cơ quan nhà nước cấp).

6. Thay Đổi Tên Gọi Của Công Ty

Tên doanh nghiệp và tên riêng bao gồm tên tiếng việt, hoặc tên bằng tiếng nước ngoài. Tên giao dịch, tên viết tắt có thể được thay đổi. Tên của doanh nghiệp định thay thế không được trùng và gây nhầm lẫn với doanh nghiệp khác trong cùng một tỉnh thành phố. Doanh nghiệp chuẩn bị tên riêng, tên giao dịch, viết tắt định thay thế.

7. Thay Đổi Giấy Phép Đầu Tư – Các Thay Đổi Khác Có Liên Quan

Ngoài những thay đổi giấy phép đầu tư như trên. Doanh nghiệp có thể có những sự thay đổi khác trong giấy phép đăng ký trong việc kinh doanh. Việc lấy thông tin chi tiết này cũng sẽ được cụ thể với từng thay đổi khác đó.

III. BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THAY ĐỔI GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ TẠI UY DANH

STT NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNHTHỜI GIAN THỰC HIỆN/ NGÀY PHÍ DỊCH VỤ (ĐỒNG)
1Điều chỉnh tên dự án 25 10.000.000
2Điều chỉnh tên dự án kết hợp đổi tên công ty251.450.000
3Địa chỉ thực hiện dự án2019.500.000
4Địa chỉ thực hiện dự án và địa chỉ công ty2522.500.000
5Vốn đầu tư, cơ cấu vốn đầu tư2022.500.000
6Vốn đầu tư, cơ cấu vốn đầu tư và vốn điều lệ, tỷ lệ góp vốn2524.500.000
7Thay đổi bổ sung ngành nghề dịch vụ, xây dựng208.000.000
8Mục tiêu dự án và ngành nghề kinh doanh2522.500.000
9Thay đổi thông tin của chủ đầu tư209.500.000
10Thay đổi người đại diện theo pháp luật208.000.000
11Gia hạn dự án đầu tư2022.000.000
12Tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư2010.000.000
13Chấm dứt hoạt động dự án đầu tư3018.000.000

IV.  HỒ SƠ THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ:

4.1. Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trường hợp thay đổi tên dự án đầu tư, địa điểm thực hiện dự án, Quý khách hàng cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm như sau:

  • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
  • Báo cáo tình hình triển khai dự án đến thời điểm điều chỉnh
  • Quyết định và Biên bản họp bản sao của chủ sở hữu/Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh
  • Báo cáo trực tuyến tại trang dautunuocngoai.gov.vn
  • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư (nếu có)
  • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất, trường hợp dự án không đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cần Bản sao tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm dự kiến thay đổi của nhà đầu tư như: Biên bản ghi nhớ hoặc hợp đồng thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh nhà đầu tư có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để thực hiện dự án.

4.2. Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Tùy thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp mà quý khách hàng lựa chọn và thực hiện đăng ký đầu tư vào dự án, quý khách hàng cần chuẩn bị hồ sơ điều chỉnh giấy đăng ký doanh nghiệp gồm:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
  • Biên bản họp hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cổ đông của doanh nghiệp về việc thay đổi;
  • Quyết định của Chủ sở hữu/Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị về việc thay đổi;
  • Tài liệu giải trình/chứng minh cho việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

V. THỦ TỤC ĐIỀU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

Quy trình thay đổi giấy chứng nhận đầu tư được Uy Danh thực hiện qua các bước sau:

– Tiếp nhận thông tin và tư vấn quy định về việc điều chỉnh dự án đầu tư. Tư vấn các điều kiện, trình tự thực hiện, hồ sơ, giấy tờ cần chuẩn bị phù hợp với quy định của pháp luật.

– Soạn thảo hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư, hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh dựa trên các thông tin đã thống nhất với khách hàng.

– Công chứng, chứng thực các giấy tờ cần thiết để thực hiện thủ tục. Khách hàng được MIỄN PHÍ công chứng, chứng thực giấy tờ và chỉ cần cung cấp bản photo (hoặc bản scan) giấy tờ theo đề nghị của chúng tôi.

– Đại diện khách hàng thực hiện toàn bộ các khâu thủ tục thay đổi giấy phép đầu tư, thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, từ nộp hồ sơ đến khi nhận đươc kết quả.

– Công bố thông tin theo quy định tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh.

– Bàn giao giấy tờ, tài liệu tận tay khách hàng.

VI. LỢI ÍCH DỊCH VỤ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP TẠI UY DANH

Cập nhập thông tin thay đổi trên thuế

Cập nhập thông tin thay đổi với đối tác.

Cập nhập thông tin thay đổi trên chữ ký số

Cập nhập thông tin thay đổi trên ngân hàng

Cập nhập thông tin thay đổi trên hóa đơn điện tử

Cập nhập thông tin thay đổi trên cơ quan bảo hiểm xã hội

Miễn phí dịch vụ soát xét báo cáo tài chính cuối năm giúp doanh nghiệp kiểm soát số liệu kế toán trước khi kiểm toán và nộp báo cáo tài chính.

Trên đây là bài viết chia sẻ thông tin điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư vốn đầu tư nước ngoài, hy vọng sẽ giúp khách hàng có thể tự mình thực hiện thay đổi giấy phép. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào không rõ thì hãy liên hệ với Uy Danh cung cấp dịch vụ điều chỉnh giấy phép đầu tư giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí.

Hỗ trợ khách hàng
Các chuyên viên tư vấn của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp bạn. Hãy liên hệ ngay nếu bạn còn có câu hỏi trong đầu.
Đỗ Văn Danh
Phạm Thị Tuyết Trinh