dich-vu-ke-toan-uy-danh

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI

Chỉ với 499.000 đồng
Dịch vụ KẾ TOÁN TRỌN GÓI sẽ thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục đăng ký về thuế – làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh. Luôn đảm bảo hiệu quả công việc khách hàng lên hàng đầu cũng như quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

Hơn 3 năm hoạt động, UY DANH cung cấp dịch vụ kế toán và thành lập công ty mang lại sự hài lòng hơn 500 doanh nghiệp trong và ngoài nước Mối quan hệ với cơ quan thuế, giúp chúng tôi cập nhập nhanh nhất những quy định pháp luật, tư vấn doanh nghiệp áp dụng đúng luật thuế- hiệu quả và tiết kiệm cho khách hàng Khách hàng của chúng tôi đến từ nhiều loại hình doanh nghiệp có doanh số lên đến 500 tỷ/ năm. Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, đã làm với nhiều loại hình doanh nghiệp biết được rủi ro những ngành nghề, hoàn thiện hồ sơ thuế một cách hợp lý nhất.

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI

STT DOANH THU/ THÁNG SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN/ THÁNG NGÀNH THƯƠNG MẠI NGÀNH DỊCH VỤ NGÀNH SẢN XUẤT- XÂY DỰNG
1 Không phát sinh 0 hóa đơn 500.000 500.000 500.000
2 Dưới 150 triệu Từ 1 - 10 hóa đơn 1.000.000 1.000.000 1.500.000
3 Dưới 200 triệu Từ 10 - 30 hóa đơn 2.000.000 2.000.000 2.000.000
4 Dưới 400 triệu Từ 30 - 70 hóa đơn 3.000.000 3.000.000 4.000.000
5 Dưới 500 triệu Từ 70 - 100 hóa đơn 4.000.000 4.000.000 5.000.000
6 Dưới 600 triệu Từ 100 - 120 hóa đơn 5.000.000 5.000.000 7.000.000
7 Dưới 700 triệu Từ 120 - 150 hóa đơn 6.000.000 6.000.000 8.000.000
8 Dưới 800 triệu Từ 151 - 200 hóa đơn 7.000.000 7.000.000 9.000.000
9 Dưới 900 triệu Từ 200 - 250 hóa đơn 8.000.000 8.000.000 10.000.000
10 > 900 triệu Từ 251 hóa đơn Thỏa thuận Thỏa thuận Thỏa thuận

CÔNG VIỆC CỦA DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI


A. CÔNG VIỆC KẾ TOÁN THỰC HIỆN HÀNG NGÀY/THÁNG

1. Đăng ký tư vấn hồ sơ kế toán thuế ban đầu.

2. Xây dựng mẫu biểu, chứng từ kế toán phù hợp tại doanh nghiệp

3. Nhận hóa đơn chứng từ kế toán, kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn

4. Hoàn thiện bộ hồ sơ chứng từ kế toán, định khoản các nghiệp vụ phát sinh vào phần mềm.

5. Lập hóa đơn giá trị gia tăng và cập nhập vào phần mềm kế toán

6. Từ bảng lương Bên A cung cấp hàng tháng thực hiện tối ưu chi phí lương và chi phí bảo hiểm xã hội

7. Tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hằng tháng, đăng ký giảm trừ người phụ thuộc

8. Đăng ký mã số thuế TNCN của người lao động

9. Theo dõi và lập phân bổ các khoản chi phí trích trước

10. Theo dõi và lập bút toán phân bổ công cụ dụng cụ

11. Theo dõi và trích khấu hao tài sản cố định

12. Theo dõi hàng tồn kho hằng tháng, xử lý hàng tồn kho

13. Theo dõi và xử lý các khoản nợ phải thu, phải trả; tạm ứng, ký quỹ

14. Xử lý và tối ưu chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN

15. Làm việc với cơ quan thuế và các cơ quan nhà nước khác liên quan đến công việc của kế toán thuế

16. Lập báo cáo tài chính hằng tháng theo đúng quy định pháp luật

17. Vào ngày 05 hằng tháng, Bên B gửi mail báo cáo cho bên A các loại báo cáo như: Lập báo cáo kết quả kinh doanh, phân tích báo cáo kết quả kinh doanh, tư vấn và đưa ra phương án xử lý rủi ro trên báo cáo đã tạm lập; Báo cáo số thuế GTGT, TNDN tạm tính hằng tháng

19. Cung cấp báo cáo tài chính cho bên A cho dự thầu, hồ sơ vay ngân hàng, hồ sơ khác nếu có

20. Phân loại, in và sắp xếp lưu trữ chứng từ kế toán hằng tháng theo quy định hiện hành


B. CÔNG VIỆC TƯ VẤN

1. Tư vấn và xây dựng hệ thống kế toán phù hợp với doanh nghiệp

2. Tư vấn lập hợp đồng kinh tế, cung cấp mẫu biểu kế toán và lập các loại chứng từ kế toán theo quy định của Nhà nước

3. Tư vấn các vấn đề kế toán – tiền lương – bảo hiểm xã hội

4. Tư vấn cho khách hàng các trường hợp có rủi ro lớn về Thuế khi thực hiện mua – bán

5. Tư vấn, giải đáp những thắc mắc của khách hàng liên quan đến Luật doanh nghiệp và các luật về Thuế hiện hành

6. Tư vấn và lưu trữ các bộ hồ sơ kế toán thuế bao gồm: chứng


C. CÔNG VIỆC BÁO CÁO QUÝ

1. Cân đối và tư vấn tối ưu số thuế GTGT phải nộp hằng quý;

2. Thông báo số thuế GTGT phát sinh phải nộp;

3. Nộp tờ khai báo cáo thuế phát sinh hằng quý;

4. Lập tờ khai quyết toán thuế TNCN hằng quý;

5. Lập giấy nộp tiền thuế phát sinh;

6. Sắp xếp và lưu trữ hồ sơ kế toán theo quý.


D. CÔNG VIỆC BÁO CÁO NĂM

1. Hoàn thiện và tối ưu chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

2. Lập và trích dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi

3. Lập báo cáo tài chính cuối năm theo đúng quy định

4. Nộp các tờ khai quyết toán thuế cuối năm.

5. Nộp các báo cáo tài chính cho cơ quan thống kê; cục thuế nếu có

6. Cung cấp báo cáo tài chính cho bên A cung cấp dự thầu, vay ngân hàng nếu có

7. In hồ sơ và lưu trữ hồ sơ chứng từ kế toán hằng năm


E. CÔNG VIỆC QUYẾT TOÁN PHÁT SINH:

1. Thay mặt doanh nghiệp đứng ra quyết toán thuế - bảo vệ số liệu kế toán những năm đã làm

2. Trực tiếp giải trình và làm việc với cơ quan thuế khi quyết toán thuế, cơ quan bảo hiểm khi thanh tra, sở kế hoạch đầu tư phát sinh liên quan đến doanh nghiệp trong phạm vi công việc đã ký kết trong hợp đồng

3. Chịu trách nhiệm trên các hồ sơ, sổ sách của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI:

1. Thực hiện báo cáo tình hình lao động tiền lương cho cơ quan Bảo hiểm xã hội.

2. Thực hiện hồ sơ xin Cấp sổ BHXH & Thẻ BHYT

3. Nhận hóa đơn chứng từ kế toán, kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn

4. Thực hiện đối chiếu số liệu BHXH với bảng lương và với thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT & BHTN.

5. Thực hiện hồ sơ giải quyết chế độ Ốm đau, Thai sản, Tai nạn lao động, Nghỉ dưỡng sức, …;

DỊCH VỤ TƯ VẤN KẾ TOÁN NỘI BỘ:

1. Tổng hợp báo cáo BHXH của tháng

2. Tư vấn lập hợp đồng kinh tế, cung cấp mẫu biểu kế toán và lập các loại chứng từ kế toán theo quy định

3. Tư vấn, giải đáp những thắc mắc của khách hàng liên quan đến Luật doanh nghiệp và các luật về Thuế

4. Thông báo cho khách hàng biết những thay đổi về chính sách Thuế có ảnh hưởng trực tiếp đến DN

5. Tư vấn cho khách hàng các trường hợp có rủi ro lớn về Thuế khi thực hiện mua – bán


QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI

Quy trình thực hiện dịch vụ kế toán
 

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI

Có mối quan hệ với cơ quan thuế, cập nhập nhanh chóng các quy định hiện hành.

Có đội ngũ chuyên gia có năng lực chuyên môn cao và nhiều năm kinh nghiệm trong nghề.

Đội ngũ nhân sự được đào tạo và cập nhập kiến thức thuế, nâng cao kỹ năng và chất lượng dịch vụ .

Tư vấn thường xuyên các vấn đề kế toán- chính sách thuế phù hợp áp dụng tại doanh nghiệp.

Thay doanh nghiệp thực hiện các công việc kế toán nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả cho doanh nghiệp.

Đưa ra các giải pháp tối ưu chi phí thuế hợp lý, đảm bảo đóng thuế thấp nhất nhưng vẫn tuân thủ pháp luật.

Đảm bảo sổ sách kế toán được ghi nhận và báo cáo nhanh chóng chính xác- đầy đủ-kịp thời.

Chịu trách nhiệm quyết toán thuế bảo vệ số liệu kế toán đã thực hiện.

Bồi thường thiệt hại và chịu mọi rủi ro nếu trên số liệu kế toán đã thực hiện.

Tiết kiệm chi phí nhưng vẫn có được bộ máy kế toán chuyên gia hiệu quả.

CAM KẾT DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI TẠI UY DANH

Tư vấn thường xuyên các chính sách thuế phù hợp tại doanh nghiệp.
Tối ưu chi phí đóng thuế thấp nhất nhưng vẫn tuân thủ pháp luật
Hoàn thiện hồ sơ chứng từ và xây dựng bộ hồ sơ giải trình
Phân tích kết quả kinh doanh ; dòng tiền , rủi ro kế toán hằng tháng.
giá trị mang lại
Chịu tất cả rủi ro sổ sách kế toán mà bên Uy Danh đã thực hiện
Đứng ra Quyết toán thuế bảo vệ số liệu kế toán đã thực hiện
Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có xảy ra sai phạm
Bồi thường thiệt hại do vi phạm hành chính- truy thu thuế nếu có

TIN TỨC

Dịch Vụ Kế Toán

LIÊN HỆ UY DANH ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
Hỗ trợ khách hàng
Các chuyên viên tư vấn của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp bạn. Hãy liên hệ ngay nếu bạn còn có câu hỏi trong đầu.
Đỗ Văn Danh
Phạm Thị Tuyết Trinh