dich-vu-ke-toan-uy-danh

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI

Dịch vụ kế toán Uy Danh cung cấp các giải pháp kế toán toàn diện mang tính chiến lược cho doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động, tại đây Uy danh đứng vai trò như 1 Giám đốc tài chính (CFO) giúp doanh nghiệp kiểm soát rủi ro tài chính đồng thời cung cấp các báo cáo quản trị hằng tháng giúp chủ doanh nghiệp đưa ra các quyết định chiến lược trong kinh doanh, chiến lược về thuế hiệu quả.

Dịch vụ kế toán Uy Danh sẽ thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục đăng ký về thuế – làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh. Mối quan hệ với cơ quan thuế, giúp chúng tôi cập nhập nhanh nhất những quy định pháp luật, tư vấn doanh nghiệp áp dụng đúng luật thuế - hiệu quả - tiết kiệm - đảm bảo quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

Hơn 10 năm hoạt động, UY DANH cung cấp dịch vụ kế toán và thành lập công ty mang lại sự hài lòng hơn 1000 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Khách hàng của chúng tôi đến từ nhiều loại hình doanh nghiệp với doanh số lên đến 500 tỷ/ năm. Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, đã làm với nhiều loại hình doanh nghiệp biết được rủi ro những ngành nghề, hoàn thiện hồ sơ thuế một cách hợp lý nhất.BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI

Dịch vụ kế toán trọn gói Uy Danh sẽ căn cứ vào khối lượng công việc của khách hàng để tính phí dịch vụ phù hợp, bao gồm như: ngành nghề mà khách hàng kinh doanh, số lượng hóa đơn phát sinh, công việc giữa khách hàng. Dưới đây là bảng giá dịch vụ kế toán trọn gói tại Uy Danh giúp khách hàng tham khảo và lựa chọn phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp KH.

STT SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN/ THÁNG NGÀNH THƯƠNG MẠI NGÀNH DỊCH VỤ NGÀNH SẢN XUẤT NGÀNH XÂY DỰNG
1 0 hóa đơn 500.000 500.000 500.000 500.000
2 Từ 1 - 10 hóa đơn 1.000.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000
3 Từ 10 - 30 hóa đơn 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
4 Từ 30 - 70 hóa đơn 3.000.000 3.000.000 4.000.000 4.000.000
5 Từ 70 - 100 hóa đơn 5.000.000 5.000.000 6.000.000 6.000.000
6 Từ 100 - 120 hóa đơn 6.000.000 6.000.000 8.000.000 8.000.000
7 Từ 120 - 150 hóa đơn 7.000.000 7.000.000 9.000.000 9.000.000
8 Từ 151 - 200 hóa đơn 8.000.000 8.000.000 10.000.000 10.000.000
9 Từ 200 - 250 hóa đơn 10.000.000 10.000.000 12.500.000 12.500.000
10 Từ 251 hóa đơn Thỏa thuận Thỏa thuận Thỏa thuận Thỏa thuận

CÔNG VIỆC CỦA DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI


A. CÔNG VIỆC KẾ TOÁN THỰC HIỆN /THÁNG

1. Đăng ký tư vấn hồ sơ kế toán thuế ban đầu.

2. Xây dựng mẫu biểu, chứng từ kế toán phù hợp

3. Nhận hóa đơn chứng từ kế toán, kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn

4. Hoàn thiện bộ hồ sơ chứng từ kế toán, định khoản các nghiệp vụ phát sinh vào phần mềm.

5. Lập hóa đơn giá trị gia tăng và cập nhập vào phần mềm kế toán

6. Từ bảng lương Bên A cung cấp hàng tháng thực hiện tối ưu chi phí lương và chi phí bảo hiểm xã hội

7. Tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hằng tháng, đăng ký giảm trừ người phụ thuộc

8. Đăng ký mã số thuế TNCN của người lao động

9. Theo dõi và lập phân bổ các khoản chi phí trích trước

10. Theo dõi và lập bút toán phân bổ công cụ dụng cụ

11. Theo dõi và trích khấu hao tài sản cố định

12. Theo dõi hàng tồn kho hằng tháng, xử lý hàng tồn kho

13. Theo dõi và xử lý các khoản nợ phải thu, phải trả; tạm ứng, ký quỹ

14. Xử lý và tối ưu chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN

15. Xây dựng các biểu mẫu hồ sơ giải trình cho kiểm soát nội bộ, xây dựng biểu mẫu phục vụ cho quyết toán thuế

16. Lập báo cáo tài chính hằng tháng theo đúng quy định

17. Vào ngày 05 hằng tháng, Uy Danh gửi mail báo cáo cho bên A các loại báo cáo như: Lập báo cáo kết quả kinh doanh, phân tích báo cáo kết quả kinh doanh, tư vấn và đưa ra phương án xử lý rủi ro trên báo cáo đã tạm lập; Báo cáo số thuế GTGT, TNDN tạm tính hằng tháng

19. Cung cấp báo cáo tài chính cho bên A cho dự thầu, hồ sơ vay ngân hàng, hồ sơ khác nếu có

20. Phân loại, in và sắp xếp lưu trữ chứng từ kế toán hằng tháng theo quy định hiện hành


B. CÔNG VIỆC TƯ VẤN

1. Tư vấn và xây dựng hệ thống kế toán phù hợp

2. Tư vấn lập hợp đồng kinh tế, cung cấp mẫu biểu kế toán và lập các loại chứng từ kế toán theo quy định

3. Tư vấn các vấn đề kế toán – tiền lương – bảo hiểm xã hội

4. Tư vấn cho khách hàng các trường hợp có rủi ro lớn về Thuế khi thực hiện mua – bán

5. Tư vấn, giải đáp những thắc mắc của khách hàng liên quan đến Luật doanh nghiệp và các quy định về thuế

6. Tư vấn và lưu trữ các bộ hồ sơ kế toán thuế

C. CÔNG VIỆC BÁO CÁO QUÝ

1. Cân đối và tư vấn tối ưu số thuế GTGT, TNDN phải nộp;

2. Thông báo số thuế phát sinh phải nộp hàng tháng;

3. Nộp tờ khai báo cáo thuế phát sinh theo kỳ;

4. Lập tờ khai quyết toán thuế TNCN hằng quý;

5. Lập giấy nộp tiền thuế phát sinh;

6. Sắp xếp và lưu trữ hồ sơ kế toán theo quý.


D. CÔNG VIỆC BÁO CÁO NĂM

1. Hoàn thiện và tối ưu chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

2. Lập và trích dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi

3. Lập báo cáo tài chính cuối năm theo đúng quy định

4. Nộp các tờ khai quyết toán thuế cuối năm.

5. Nộp các báo cáo tài chính cho cơ quan thống kê; cục thuế nếu có

6. Cung cấp báo cáo tài chính cho bên A cung cấp dự thầu, vay ngân hàng nếu có

7. In hồ sơ và lưu trữ hồ sơ chứng từ kế toán hằng năm


E. CÔNG VIỆC QUYẾT TOÁN PHÁT SINH:

1. Thay mặt doanh nghiệp đứng ra quyết toán thuế - bảo vệ số liệu kế toán những năm đã làm

2. Trực tiếp giải trình và làm việc với cơ quan thuế khi quyết toán thuế, cơ quan bảo hiểm khi thanh tra, sở kế hoạch đầu tư phát sinh liên quan đến doanh nghiệp trong phạm vi công việc đã ký kết trong hợp đồng

3. Chịu trách nhiệm trên các hồ sơ, sổ sách của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI:

1. Thực hiện báo cáo tình hình lao động tiền lương cho cơ quan Bảo hiểm xã hội.

2. Thực hiện hồ sơ xin Cấp sổ BHXH & Thẻ BHYT

3. Thực hiện đối chiếu số liệu BHXH với bảng lương và với thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT & BHTN.

5. Thực hiện hồ sơ giải quyết chế độ Ốm đau, Thai sản, Tai nạn lao động, Nghỉ dưỡng sức, …;

DỊCH VỤ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ:

1. Lập các báo cáo phân tích tài chính theo định kỳ (tháng/quý/năm) và theo yêu cầu.

2. Dự toán báo cáo kết quả kinh doanh dựa trên báo cáo doanh số của kinh doanh

- Báo cáo kết quả thực hiện doanh số tuần/tháng/quý/năm.

- Báo cáo kết quả ước tính kết quả kinh doanh tuần/tháng/quý/năm.

- Báo cáo kết quả kết quả doanh số từng chi nhánh

3. Phân tích các báo cáo tài chính và tình hình kinh tế để đánh giá hiệu quả của SX, kinh doanh theo định kỳ.

4. Quản trị hàng tồn kho, tài sản cố định và phương án sử dụng vốn hiệu quả

5. Phân tích điểm hòa vốn của doanh nghiệp và lập kế hoạch - kiểm soát dòng tiền.

6. Phân tích chính sách giá bán phù hợp cho từng đối tượng khách hàng theo từng thời điểm

7. Phân tích báo cáo bán hàng, tỷ suất lợi nhuận sản phẩm

8. Phân tích kỹ thuật, đánh giá rủi ro về số liệu kế toán.

9. Phân tích biến động giá thành và kiểm soát giá thành.

10. Kiểm soát biến động giá vốn, chi phí hằng tháng


QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI

Quy trình thực hiện dịch vụ kế toán
 

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI

Loi ich bullet Points 01 Có mối quan hệ với cơ quan thuế, cập nhập nhanh chóng các quy định hiện hành.

Loi ich bullet Points 02 Có đội ngũ chuyên gia có năng lực chuyên môn cao và nhiều năm kinh nghiệm trong nghề.

Loi ich bullet Points 03 Đội ngũ nhân sự được đào tạo và cập nhập kiến thức thuế, nâng cao kỹ năng và chất lượng dịch vụ .

Loi ich bullet Points 04 Tư vấn thường xuyên các vấn đề kế toán- chính sách thuế phù hợp áp dụng tại doanh nghiệp.

Loi ich bullet Points 05 Thay doanh nghiệp thực hiện các công việc kế toán nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả cho doanh nghiệp.

Loi ich bullet Points 06 Đưa ra các giải pháp tối ưu chi phí thuế hợp lý, đảm bảo đóng thuế thấp nhất nhưng vẫn tuân thủ pháp luật.

Loi ich bullet Points 07 Đảm bảo sổ sách kế toán được ghi nhận và báo cáo nhanh chóng chính xác- đầy đủ-kịp thời.

Loi ich bullet Points 08 Chịu trách nhiệm quyết toán thuế bảo vệ số liệu kế toán đã thực hiện.

Loi ich bullet Points 09 Bồi thường thiệt hại và chịu mọi rủi ro nếu trên số liệu kế toán đã thực hiện.

Loi ich bullet Points 10 Tiết kiệm chi phí nhưng vẫn có được bộ máy kế toán chuyên gia hiệu quả.

CAM KẾT DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI TẠI UY DANH

Tư vấn thường xuyên các chính sách thuế phù hợp tại doanh nghiệp. Guarantee Stamp Tick
Tối ưu chi phí đóng thuế thấp nhất nhưng vẫn tuân thủ pháp luật Guarantee Stamp Tick
Hoàn thiện hồ sơ chứng từ và xây dựng bộ hồ sơ giải trình Guarantee Stamp Tick
Phân tích kết quả kinh doanh ; dòng tiền , rủi ro kế toán hằng tháng. Guarantee Stamp Tick
giá trị mang lại
Guarantee Stamp Tick Chịu tất cả rủi ro sổ sách kế toán mà bên Uy Danh đã thực hiện
Guarantee Stamp Tick Đứng ra Quyết toán thuế bảo vệ số liệu kế toán đã thực hiện
Guarantee Stamp Tick Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có xảy ra sai phạm
Guarantee Stamp Tick Bồi thường thiệt hại do vi phạm hành chính- truy thu thuế nếu có

TIN TỨC

Dịch Vụ Kế Toán

LIÊN HỆ UY DANH ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
Hỗ trợ khách hàng
Các chuyên viên tư vấn của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp bạn. Hãy liên hệ ngay nếu bạn còn có câu hỏi trong đầu.
Đỗ Văn Danh
Đỗ Văn Danh Hình vuông 01
Phạm Thị Tuyết Trinh