THUẾ TNDN ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ NƯỚC NGOÀI CHUYỂN VỀ VIỆT NAM

Doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động đầu tư, kinh doanh tại nước ngoài,  phát sinh khoản thu nhập sau khi đã nộp thuế tại nước ngoài. Phần thu nhập sau thuế tại nước ngoài  chuyển về Việt Nam được ghi nhận, kê khai thuế và khấu trừ như thế nào khi quyết toán thuế TNDN tại Việt Nam. Sau đây, Công ty Uy Danh hướng dẫn xử lý thuế TNDN đối với thu nhập từ nước ngoài chuyển về Việt Nam.

I/ Căn cứ pháp luật

  • Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014.
  • Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Thông tư số 78/2014/TT-BTC.
  • Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tham khảo công văn số 4549/TCT-DNL về thuế TNDN đối với thu nhập từ nước ngoài, ngày 14/11/2018.

Theo khoản 1 điều 3, Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-BTC ngày 14/09/2015 quy định như sau:  Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ở nước ngoài chuyển phần thu nhập sau khi đã nộp thuế TNDN ở nước ngoài của doanh nghiệp về Việt Nam đối với các nước đã ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần thì thực hiện theo quy định của Hiệp định; đối với các nước chưa ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần thì trường hợp thuế TNDN ở các nước mà doanh nghiệp đầu tư chuyển về có mức thuế suất thuế TNDN thấp hơn thì thu phần chênh lệch so với số thuế TNDN tính theo Luật thuế TNDN của Việt Nam.

II/ Cách trường hợp thu nhập chịu thuế từ nước ngoài chuyển về:

Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ở nước ngoài chuyển phần thu nhập sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ở nước ngoài của doanh nghiệp về Việt Nam đối với các nước đã ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần thì thực hiện theo quy định của Hiệp định; đối với các nước chưa ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần thì trường hợp thuế thu nhập doanh nghiệp ở các nước mà doanh nghiệp đầu tư chuyển về có mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn thì thu phần chênh lệch so với số thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp của Việt Nam.

Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài có thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh tại nước ngoài, thực hiện kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của Việt Nam, kể cả trường hợp doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập theo quy định của nước doanh nghiệp đầu tư. Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp để tính và kê khai thuế đối với các khoản thu nhập từ nước ngoài là 22% (từ ngày 01/01/2016 là 20%), không áp dụng mức thuế suất ưu đãi (nếu có) mà doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài đang được hưởng theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

Trường hợp khoản thu nhập từ dự án đầu tư tại nước ngoài đã chịu thuế TNDN ở nước ngoài, khi tính thuế TNDN phải nộp tại Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài được trừ số thuế đã nộp ở nước ngoài hoặc đã được đối tác nước tiếp nhận đầu tư trả thay (kể cả thuế đối với tiền lãi cổ phần), nhưng số thuế được trừ không vượt quá số thuế thu nhập tính theo quy định của Luật thuế TNDN của Việt Nam. Số thuế TNDN Việt Nam đầu tư ra nước ngoài được miễn, giảm đối với phần lợi nhuận được hưởng từ dự án đầu tư ở nước ngoài theo luật pháp của nước doanh nghiệp đầu tư cũng được trừ khi xác định số thuế TNDN phải nộp tại Việt Nam.

Trường hợp doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ở nước ngoài có chuyển phần thu nhập về nước mà không thực hiện kê khai, nộp thuế đối với phần thu nhập chuyển về nước thì cơ quan thuế thực hiện ấn định thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh tại nước ngoài theo quy định của Luật Quản lý thuế.

III/ Hồ sơ kê khai khoản thu nhập chịu thuế từ nước ngoài chuyển về

Hồ sơ đính kèm khi kê khai và nộp thuế của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài đối với khoản thu nhập từ dự án đầu tư tại nước ngoài bao gồm:

  •  Bản chụp Tờ khai thuế thu nhập ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế
  • Bản chụp chứng từ nộp thuế ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế hoặc bản gốc xác nhận của cơ quan thuế nước ngoài về số thuế đã nộp hoặc bản chụp chứng từ có giá trị tương đương có xác nhận của người nộp thuế.

IV/ Kết luận:

Trường hợp năm Doanh nghiệp có thu nhập từ hoạt động bán hàng tại nước ngoài, khoản thu nhập này đã chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (hoặc một loại thuế có bản chất tương tự như thuế thu nhập doanh nghiệp) ở nước ngoài thì khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tại Việt Nam, Công ty được trừ số thuế đã nộp ở nước ngoài hoặc đã được đối tác nước tiếp nhận đầu tư trả thay nhưng số thuế được trừ không vượt quá số thuế thu nhập tính theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp của Việt Nam.

Khoản thu nhập từ dự án đầu tư tại nước ngoài được kê khai vào quyết toán thuế TNDN của năm có chuyển phần thu nhập về nước theo quy định của pháp luật về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài. Khoản thu nhập (lãi), khoản lỗ phát sinh từ dự án đầu tư ở nước ngoài không được trừ vào số lỗ, số thu nhập (lãi) phát sinh trong nước của doanh nghiệp khi tính thuế TNDN.

  • Công ty thực hiện kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản thu nhập tại nước ngoài theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính nêu trên.
  • Trường hợp trong hoặc sau khi cơ quan thuế ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế năm của Doanh nghiệp phát hiện khai sót chỉ tiêu C15 (số thuế thu nhập đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế) thì Doanh nghiệp chỉ được khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm phát sinh thu nhập trong trường hợp sai sót của đơn vị không thuộc phạm vi kiểm tra, thanh tra.

Để được tìm hiểu thêm những thông tin về Dịch vụ kế toán và Dịch vụ thành lập doanh nghiệp hãy liên hệ ngay đến Uy danh để được tư vấn miễn phí, hỗ trợ và giải quyết những vấn đề của khách hàng một cách nhanh chóng – chính xác và tiết kiệm thời gian.

Uy Danh – Sự lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp!

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH

Địa chỉ: 45D, Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Hotline: 0968.55.57.59     Website: uydanh.vn           Email: info@uydanh.vn