Thuế môn bài là gì?

Thuế môn bài là gì, giải đáp thắc mắc nhanh chóng – chính xác. Thuế môn bài là gì, cung cấp thông tin kịp thời đến cho doanh nghiệp.

Thuế môn bài là gì, là loại thuế trực thu hàng năm mà bạn phải trả mỗi năm dương lịch khi hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một số lưu ý khi kê khai, nộp thuế môn bài là gì, là nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế (Thông tư 156/2013 / TT-BTC, sau đây gọi là “Thông tư 156”).

Khai báo thuế môn bài là gì

Thuế môn bài là gì, là loại thuế theo luật định đối với hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể khi mua hàng như nhiên liệu, thuốc lá và rượu. Thuế tiêu thụ đặc biệt là các loại thuế nội bộ được áp dụng trong cơ sở hạ tầng của chính phủ chứ không phải là thuế quốc tế được áp qua biên giới quốc gia. Thuế môn bài là gì, là thường được thu từ việc bán nhiên liệu động cơ, vé máy bay, thuốc lá và các hàng hóa và dịch vụ khác.

Thuế môn bài là gì, được khai báo sẽ được thực hiện hàng năm như sau:

– Người nộp thuế kê khai thuế môn bài là gì, là ban đầu khi khai trương hoạt động kinh doanh chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng khai trương hoạt động kinh doanh.

– Trường hợp người nộp thuế thành lập cơ sở kinh doanh chưa đi vào hoạt động thì phải kê khai thuế môn bài là gì, là trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Đối với người nộp thuế đã kê khai, nộp thuế môn bài là gì, là nộp thuế thì được miễn kê khai thuế môn bài là gì, là trong các năm tiếp theo với điều kiện không có sự thay đổi các yếu tố xác định tỷ lệ thuế môn bài là gì, là xác định thuế của người đó.

– Trường hợp người nộp thuế có thay đổi các yếu tố xác định thuế môn bài là gì, nó làm ảnh hưởng đến số thuế môn bài là gì, phải nộp của năm sau thì phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài là gì, của năm tiếp theo chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm thực hiện thay đổi.

Thanh toán thuế môn bài là gì

Thuế các loại bao gồm việc thanh toán thuế môn bài là gì, sẽ được thanh toán trước ngày 30 tháng 1 của năm phát sinh thuế. Căn cứ để tính BLT cho doanh nghiệp là vốn điều lệ đã đăng ký trên giấy phép kinh doanh và thuế môn bài là gì, được xác định như sau:

 

KhungVốn đăng kýThuế môn bài
1Trên 10 tỷ3.000.000
2Từ 5 tỷ đến 10 tỷ2.000.000
3Từ 2 tỷ xuống dưới 5 tỷ1.500.000
4Dưới 2 tỷ1.000.000

 

Một số lưu ý khi kê khai thuế môn bài là gì

– Trường hợp người nộp thuế đã thành lập và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế và mã số thuế trong 6 tháng đầu năm thì thực hiện kê khai nộp thuế môn bài là gì, nộp cả năm.

– Trường hợp người nộp thuế đã thành lập và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế và mã số thuế trong 6 tháng cuối năm (kể từ ngày 01/7) thì thực hiện kê khai nộp thuế BLT cả năm.

– Trường hợp người nộp thuế không đăng ký được Giấy chứng nhận đăng ký thuế doanh nghiệp và mã số thuế trong thời gian kinh doanh thì phải nộp đủ số tiền BLT của cả năm cho dù lỗi của mình bị phát hiện.

Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế bắt buộc đối với hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể như nhiên liệu, thuốc lá và rượu.

Thuế môn bài là gì, chủ yếu là loại thuế mà doanh nghiệp phải nộp, thường là tăng giá một cách gián tiếp cho người tiêu dùng. Thuế môn bài là gì có thể được định giá cụ thể (trả theo tỷ lệ phần trăm) hoặc cụ thể (chi phí tính theo đơn vị). Một số loại thuế môn bài là gì, là có thể được yêu cầu trực tiếp từ người tiêu dùng như thuế tài sản và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các hoạt động tài khoản hưu trí nhất định.

Bảng giá về dịch vụ kế toán

Bảng giá thuế môn bài là gì
Bảng giá thuế môn bài là gì

 

Nội dung công việc dịch vụ kế toán

Báo cáo thuế hàng tháng: 

 1. Tiếp nhận hồ sơ và đăng ký tư vấn hồ sơ kế toán thuế cho doanh nghiệp theo quy định kế toán – thuế.
 2. Tiến hành tập hợp các hóa đơn – chứng từ tại văn phòng của doanh nghiệp đối tác.
 3. Tiếp nhận hóa đơn chứng từ kế toán, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ.
 4. Hoàn thiện bộ hồ sơ chứng từ kế toán, xem xét định khoản các nghiệp vụ mà công ty thực hiện các phát sinh phần mềm như làm phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, xuất kho, phiếu kế toán…
 5. Tư vấn từng bước sử dụng, bảo quản hóa đơn, chứng từ mà doanh nghiệp cung cấp.
 6. Cần cân đối giá trị gia tăng(giá trị đầu vào – giá trị đầu ra) một cách hợp lý cho doanh nghiệp.
 7. Cập nhật tất cả các dữ liệu cần thiết vào phần mềm quản lý một cách có bảo mật và hiệu quả.
 8. Tiến hành kê khai các loại thuế GTGT, từ đó tiến hành chọn mẫu tờ khai thuế GTGT để nộp cho cơ quan thuế.
 9. Những doanh nghiệp đang hoạt động nếu doanh thu năm trước liền kề lớn hơn 50 tỷ thì kê khai theo tháng.
 10. Tiến hành ghi sổ nhật ký về các loại như: tài khoản kế toán, sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các sổ  chi tiết về hàng tồn kho, công nợ, tài sản cố định, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hóa
 11. Lập và in các loại sổ sách kế toán theo quy định.
 12. Thực hiện các sổ khác theo từng lĩnh vực kinh doanh mà doanh nghiệp đối tác đang kinh doanh.

Báo cáo thuế hàng quý: 

 1. Nếu doanh nghiệp mới thành lập thì tiến hành kê khai thuế GTGT và những doanh nghiệp đang hoạt động nếu doanh thu năm trước liền kề từ 50 tỷ trở xuống thì kê khai theo quý.
 2. Tiến hành kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối tác.
 3. Tiếp tục tiến hành những loại hóa đơn mà báo cáo hàng tháng đã kê khai.
 4. Lập giấy nộp tiền thuế phát sinh;
 5. Sắp xếp và lưu trữ hồ sơ kế toán theo quý.

Quyết toán thuế hàng năm:

 1. Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán của doanh nghiệp bao gồm:
 • Phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho.
 • Sổ quỹ tiền gửi ngân hàng, sổ quỹ tiền mặt.
 • Báo cáo tổng hợp số liệu tồn kho, biểu mẫu phân bổ công cụ, dụng cụ, bảng khấu hao tài sản cố định… theo quy định của pháp luật.
 1.  Lập các biểu mẫu, bảng lương liên quan đến lao động:
 •  Lập và nộp báo cáo thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân, tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp, báo cáo thanh quyết toán thuế thu nhập cá nhân, , báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
 • Lập và nộp các biểu mẫu hàng năm cho phòng thống kê.
 • Lập báo cáo tài chính cuối năm đúng hạn.

Quy trình thực hiện công việc dịch vụ kế toán

Quy trình thuế môn bài là gì
Quy trình thuế môn bài là gì

Lợi ích trong cách chọn dịch vụ kế toán

 1. Chọn đúng dịch vụ kế toán giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí, tăng hiệu quả công việc, hạn chế rủi ro.
 2. Sử dụng chuyên viên kế toán cao cấp, chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm về thuế và kế toán.
 3. Tăng hiệu quả kinh tế
 4. Hỗ trợ tư vấn nhiệt tình, nhanh chóng, đầy đủ và kịp thời các chính sách, luật thuế hiện hành.
 5. Tư vấn đầy đủ theo yêu cầu phục vụ cho kinh doanh của doanh nghiệp.
 6. Dịch vụ kế toán Uy Danh sẽ luôn đồng hành, giám sát công việc để không xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện.

Cam kết dịch vụ kế toán

Cam kết thuế môn bài là gì
Cam kết thuế môn bài là gì

Các câu hỏi thường gặp của khách hàng khi chọn thuế môn bài là gì:

 1. Yêu cầu phí thuế môn bài là gì như thế nào ?
 2. Các thủ tục đăng ký thuế môn bài là gì, hoạt động ở địa chỉ nào?
 3. Các thuế môn bài là gì, bao gồm những công việc chính nào?
 4. Làm thế nào để thuê thuế môn bài là gì, phù hợp?
 5. Các thuế môn bài là gì, là bao nhiêu?
 6. Các thuế môn bài là gì, có uy tín?
 7. Các thuế môn bài là gì, của công ty có chịu trách nhiệm bồi thường rủi ro cho doanh nghiệp?
 8. Các thuế môn bài là gì, có phải đến tận nơi hay chỉ nhận hồ sơ online?