Thuế môn bài 2021 và những điểm mới

Thuế môn bài 2021 cung cấp thông tin hữu ích tới doanh nghiệp. Thuế môn bài 2021 có những điểm mới nào. Cập nhật tình hình nhanh chóng thuế môn bài 2021.

Trong kinh doanh có rất nhiều loại thuế mà doanh nghiệp cần phải đóng, nhiều loại thuế không thể miễn giảm được mà doanh nghiệp cần phải thực hiện việc đóng thuế một cách đầy đủ, đúng ngày và đúng quy định của pháp luật. Việc thay đổi quy định thuế môn bài 2021, doanh nghiệp sẽ không tập trung cho công việc chính được do có quá nhiều sự thay đổi trong thuế, vì vậy doanh nghiệp cần phải có người để chuyên về mảng thuế giúp doanh nghiệp an tâm hơn để tập trung vào công việc chính của công ty.

Những điều cần biết về thuế môn bài 2021

Thuế môn bài 2021 là một hình thức đánh thuế đối với hàng hóa để sản xuất, cấp phép và bán chúng. Là loại thuế gián thu do các nhà sản xuất hàng hóa nộp cho Chính phủ, thuế môn bài 2021 đặc biệt trái ngược với thuế Hải quan ở chỗ áp dụng đối với hàng hóa được sản xuất trong nước, trong khi Hải quan đánh vào hàng hóa đến từ nước ngoài.

Ở cấp trung ương, thuế môn bài 2021 đặc biệt trước đây từng được đánh như Thuế tiêu thụ đặc biệt trung ương, Thuế tiêu thụ đặc biệt bổ sung, v.v. Tuy nhiên, Thuế hàng hóa và dịch vụ (GST), được áp dụng vào tháng 7 năm 2017, đã thay thế nhiều loại thuế môn bài 2021 đặc biệt. Ngày nay, thuế môn bài 2021 đặc biệt chỉ áp dụng đối với xăng và rượu.

Thuế môn bài 2021 được đánh vào hàng hóa sản xuất và được đánh vào thời điểm chuyển hàng hóa, trong khi thuế GST được đánh vào việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ.

Rượu không thuộc phạm vi xem xét của GST như một loại trừ được quy định trong hiến pháp. Các quốc gia đánh thuế rượu theo thông lệ tương tự như trước khi áp dụng thuế GST.

Sau khi thuế GST được áp dụng, thuế môn bài 2021 đã được thay thế bằng thuế GST trung ương do chính phủ trung ương đánh thuế môn bài 2021. Doanh thu tạo ra từ CGST chuyển cho chính phủ trung ương.

Thuế dành cho mọi người, những người kinh doanh và cả những người công dân, nhưng chủ yếu dành cho các doanh nghiệp bởi doanh nghiệp sẽ giúp nguồn thuế bỏ vào kho bạc được tăng lên. Người tiêu dùng có thể thấy trực tiếp chi phí thuế môn bài 2021. Nhiều loại thuế được trả bởi các thương gia, sau đó chuyển thuế cho người tiêu dùng thông qua giá cao hơn. Người bán trả thuế cho người bán buôn và xem xét thuế tiêu thụ đặc biệt khi định giá sản phẩm, điều này làm tăng giá bán lẻ nói chung.Tuy nhiên, có một số loại thuế môn bài 2021 được người tiêu dùng trả trực tiếp bao gồm thuế tài sản và thuế đối với một số hoạt động tài khoản hưu trí.

Thuế môn bài 2021 là thuế nội bộ được đánh vào việc bán các hàng hóa và dịch vụ cụ thể, chẳng hạn như rượu, nhiên liệu và thuốc lá. Thuế môn bài 2021 là loại thuế gián thu mà khách hàng không phải trả trực tiếp – thay vào đó, thuế tiêu thụ đặc biệt được đánh vào nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất, sau đó họ sẽ tính vào giá sản phẩm.

Thuế có thể được áp dụng theo tỷ lệ phần trăm của tổng chi phí của một sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc dưới dạng một số tiền cố định. Ví dụ, thuế môn bài 2021 đối với một chiếc xe là tỷ lệ phần trăm trên tổng chi phí trong khi thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá và xăng là một khoản cố định.

Thuế môn bài 2021 là loại thuế đánh vào hàng hóa, dịch vụ và hoạt động nhất định.

Nếu bạn bán bất kỳ sản phẩm nào chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, với tư cách là chủ doanh nghiệp, bạn có trách nhiệm thu và nộp thuế cho các cơ quan chức năng, liên bang và tiểu bang.

Thuế môn bài 2021t được tính theo một trong hai cách:

Phần trăm giá: Theo phương pháp này, thuế môn bài 2021 được tính theo phần trăm của sản phẩm hoặc dịch vụ. Ví dụ: du lịch hàng không nội địa phải chịu thuế  là 7,5% giá vé cộng với 4,10 đô la (năm 2018).

Thuế trên mỗi đơn vị: Với phương pháp này, thuế được tính trên mỗi đơn vị được bán. Ví dụ, thuế được đánh trên mỗi  xăng bán ra.

Điều này có thể không ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận của người bán, nhưng nó làm tăng giá của sản phẩm, có thể ảnh hưởng đến nhu cầu.

Bảng giá về dịch vụ kế toán

Bảng giá thuế môn bài 2021
Bảng giá thuế môn bài 2021

Nội dung công việc dịch vụ kế toán

Báo cáo thuế hàng tháng: 

 1. Tiếp nhận hồ sơ và đăng ký tư vấn hồ sơ kế toán thuế cho doanh nghiệp theo quy định kế toán – thuế.
 2. Tiến hành tập hợp các hóa đơn – chứng từ tại văn phòng của doanh nghiệp đối tác.
 3. Tiếp nhận hóa đơn chứng từ kế toán, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ.
 4. Hoàn thiện bộ hồ sơ chứng từ kế toán, xem xét định khoản các nghiệp vụ mà công ty thực hiện các phát sinh phần mềm như làm phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, xuất kho, phiếu kế toán…
 5. Tư vấn từng bước sử dụng, bảo quản hóa đơn, chứng từ mà doanh nghiệp cung cấp.
 6. Cần cân đối giá trị gia tăng(giá trị đầu vào – giá trị đầu ra) một cách hợp lý cho doanh nghiệp.
 7. Cập nhật tất cả các dữ liệu cần thiết vào phần mềm quản lý một cách có bảo mật và hiệu quả.
 8. Tiến hành kê khai các loại thuế GTGT, từ đó tiến hành chọn mẫu tờ khai thuế GTGT để nộp cho cơ quan thuế.
 9. Những doanh nghiệp đang hoạt động nếu doanh thu năm trước liền kề lớn hơn 50 tỷ thì kê khai theo tháng.
 10. Tiến hành ghi sổ nhật ký về các loại như: tài khoản kế toán, sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các sổ  chi tiết về hàng tồn kho, công nợ, tài sản cố định, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hóa
 11. Lập và in các loại sổ sách kế toán theo quy định.
 12. Thực hiện các sổ khác theo từng lĩnh vực kinh doanh mà doanh nghiệp đối tác đang kinh doanh.

Báo cáo thuế hàng quý: 

 1. Nếu doanh nghiệp mới thành lập thì tiến hành kê khai thuế GTGT và những doanh nghiệp đang hoạt động nếu doanh thu năm trước liền kề từ 50 tỷ trở xuống thì kê khai theo quý.
 2. Tiến hành kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối tác.
 3. Tiếp tục tiến hành những loại hóa đơn mà báo cáo hàng tháng đã kê khai.
 4. Lập giấy nộp tiền thuế phát sinh;
 5. Sắp xếp và lưu trữ hồ sơ kế toán theo quý.

Quyết toán thuế hàng năm:

 1. Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán của doanh nghiệp bao gồm:
 • Phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho.
 • Sổ quỹ tiền gửi ngân hàng, sổ quỹ tiền mặt.
 • Báo cáo tổng hợp số liệu tồn kho, biểu mẫu phân bổ công cụ, dụng cụ, bảng khấu hao tài sản cố định… theo quy định của pháp luật.
 1.  Lập các biểu mẫu, bảng lương liên quan đến lao động:
 •  Lập và nộp báo cáo thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân, tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp, báo cáo thanh quyết toán thuế thu nhập cá nhân, , báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
 • Lập và nộp các biểu mẫu hàng năm cho phòng thống kê.
 • Lập báo cáo tài chính cuối năm đúng hạn.

Quy trình thực hiện công việc dịch vụ kế toán

Quy trình thuế môn bài 2021
Quy trình thuế môn bài 2021

Lợi ích trong cách chọn dịch vụ kế toán

 1. Chọn đúng dịch vụ kế toán giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí, tăng hiệu quả công việc, hạn chế rủi ro.
 2. Sử dụng chuyên viên kế toán cao cấp, chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm về thuế và kế toán.
 3. Tăng hiệu quả kinh tế
 4. Hỗ trợ tư vấn nhiệt tình, nhanh chóng, đầy đủ và kịp thời các chính sách, luật thuế hiện hành.
 5. Tư vấn đầy đủ theo yêu cầu phục vụ cho kinh doanh của doanh nghiệp.
 6. Dịch vụ kế toán Uy Danh sẽ luôn đồng hành, giám sát công việc để không xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện.

Cam kết dịch vụ kế toán

Cam kết thuế môn bài 2021
Cam kết thuế môn bài 2021

Các câu hỏi thường gặp của khách hàng khi chọn thuế môn bài 2021:

 1. Yêu cầu phí thuế môn bài 2021 như thế nào ?
 2. Các thủ tục đăng ký thuế môn bài 2021, hoạt động ở địa chỉ nào?
 3. Các thuế môn bài 2021, bao gồm những công việc chính nào?
 4. Làm thế nào để thuê thuế môn bài 2021, phù hợp?
 5. Các thuế môn bài 2021, là bao nhiêu?
 6. Các thuế môn bài 2021, có uy tín?
 7. Các thuế môn bài 2021, của công ty có chịu trách nhiệm bồi thường rủi ro cho doanh nghiệp?
 8. Các thuế môn bài 2021, có phải đến tận nơi hay chỉ nhận hồ sơ online?