Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200

Hệ thống tài khoản kế toán theo công tư 200 nhanh chóng và kịp thời. Ban hành mới nhất cho tất cả các doanh nghiệp 24/7.

Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200 bao gồm những gì?

Có rất nhiều sự bổ sung trong hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200 được bổ sung mới nhất và đầy đủ nhất. Trong đó có nhiều sự thay đổi trong các mã số.

Các loại thuế phổ biến hơn trong đó có như xuất khẩu, nhập khẩu, sử dụng các tài nguyên thiên nhiên, xuất nhập khẩu và tiêu thụ đặc biệt, ngoài ra còn một số khác.

Thêm một trường có tên mã để có thể xem mã của phụ huynh dễ dàng bằng các dãy số.

Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200 mới nhất áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực phát triển khác nhau. Bao gồm các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang thực hiện hệ thống tài khoản trước đây.

Hệ thống tài khoản kế toán giúp người làm kế toán có thể thực hiện hạch toán các nghiệp vụ làm kinh tế một cách nhanh chóng và dễ dàng bằng những mã số nhất định. 

Kế toán là ngành quan trọng và nghiệp vụ kế toán có liên quan rất lớn đối với hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200.

Ngoài ra hiện nay có một số doanh nghiệp lớn đều có hệ thống tài khoản kế toán khác nhau nhưng họ phải tuân thủ theo quy trình kế toán tổng hợp.

Sử dụng các số liệu để làm mã phân biệt các đối tượng kế toán riêng biệt.

Hệ thống tài khoản kế toán chính là phương pháp để dùng để phân loại và hệ thống các nghiệp vụ kế toán cơ bản. Và một doanh nghiệp thường dùng rất nhiều tài khoản kế toán rất nhau từ đó tạo nên một hệ thống tài khoản kế toán

Có rất nhiều loại hệ thống tài khoản kế toán khác nhau như:

Hệ thống tài khoản kế toán theo quyết định số 48 ban hành và áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Hệ thống tài khoản kế toán theo quyết định số 15 ban hành và bao gồm nhiều tài khoản cấp 1 và 2.

Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200 là hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp được xây dựng và dựa trên nhiều nguyên tắc của hệ thống tài khoản kế toán của doanh nghiệp phân loại mã của doanh nghiệp và nhà nước.

Hệ thống tài khoản kế toán nghiệp vụ tín dụng, cái này chỉ dành riêng và áp dụng cho các tổ chức tham gia và thành lập theo luật của tín dụng. Cái này chỉ mới và được áp dụng theo đúng sự cấp phép.

Trong hệ thống tài khoản kế toán thì có những lưu ý sau đây khi doanh nghiệp tham gia dùng hệ thống tài khoản kế toán.

Doanh nghiệp nên căn cứ vào hệ thống tài khoản kế toán của chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo thông tư 200 để vận dụng và chi tiết, yêu cầu quản lý của từng ngành và từng đơn vị, nhưng điều này cũng phải phù hợp với các nội dung của hệ thống tài khoản kế toán,kết cấu hệ thống tài khoản kế toán và phương pháp nghiệp vụ hạch toán của các tài khoản tổng hợp tương ứng.

Các trường hợp đặc biệt doanh nghiệp nên cần phải bổ sung các tài khoản cấp 1, cấp 2 về tên, ký hiệu, nội dung và phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đặc thù phải được sự đồng ý bằng văn bản của bộ tài chính trước thực hiện công việc.

Doanh nghiệp nên mở thêm các tài khoản cấp 2 và cấp 3 đối với những về tài khoản các cấp của hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp có quy định tại thông tư 200 nhằm phục vụ yêu cầu quản lý của doanh nghiệp mà không cần bộ tài chính chấp nhận.

Hệ thống tài khoản kế toán giúp giảm được rất nhiều về thời gian và công sức khi thống kê số liệu cần thiết trong khoản thời gian nào đó. Đồng thời làm tăng khả năng chính xác của các số liệu của hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200.

Bảng giá về dịch vụ kế toán

Bảng giá hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200
Bảng giá hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200

Nội dung công việc dịch vụ kế toán

Báo cáo thuế hàng tháng: 

 1. Tiếp nhận hồ sơ và đăng ký tư vấn hồ sơ kế toán thuế cho doanh nghiệp theo quy định kế toán – thuế.

 2. Tiến hành tập hợp các hóa đơn – chứng từ tại văn phòng của doanh nghiệp đối tác.

 3. Tiếp nhận hóa đơn chứng từ kế toán, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ.

 4. Hoàn thiện bộ hồ sơ chứng từ kế toán, xem xét định khoản các nghiệp vụ mà công ty thực hiện các phát sinh phần mềm như làm phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, xuất kho, phiếu kế toán…

 5. Tư vấn từng bước sử dụng, bảo quản hóa đơn, chứng từ mà doanh nghiệp cung cấp.

 6. Cần cân đối giá trị gia tăng(giá trị đầu vào – giá trị đầu ra) một cách hợp lý cho doanh nghiệp.

 7. Cập nhật tất cả các dữ liệu cần thiết vào phần mềm quản lý một cách có bảo mật và hiệu quả.

 8. Tiến hành kê khai các loại thuế GTGT, từ đó tiến hành chọn mẫu tờ khai thuế GTGT để nộp cho cơ quan thuế.

 9. Những doanh nghiệp đang hoạt động nếu doanh thu năm trước liền kề lớn hơn 50 tỷ thì kê khai theo tháng.

 10. Tiến hành ghi sổ nhật ký về các loại như: tài khoản kế toán, sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các sổ  chi tiết về hàng tồn kho, công nợ, tài sản cố định, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hóa

 11. Lập và in các loại sổ sách kế toán theo quy định.

 12. Thực hiện các sổ khác theo từng lĩnh vực kinh doanh mà doanh nghiệp đối tác đang kinh doanh.

Báo cáo thuế hàng quý: 

 1. Nếu doanh nghiệp mới thành lập thì tiến hành kê khai thuế GTGT và những doanh nghiệp đang hoạt động nếu doanh thu năm trước liền kề từ 50 tỷ trở xuống thì kê khai theo quý.

 2. Tiến hành kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối tác.

 3. Tiếp tục tiến hành những loại hóa đơn mà báo cáo hàng tháng đã kê khai.

 4. Lập giấy nộp tiền thuế phát sinh;

 5. Sắp xếp và lưu trữ hồ sơ kế toán theo quý.

Quyết toán thuế hàng năm:

 1. Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán của doanh nghiệp bao gồm:

 • Phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho.

 • Sổ quỹ tiền gửi ngân hàng, sổ quỹ tiền mặt.

 • Báo cáo tổng hợp số liệu tồn kho, biểu mẫu phân bổ công cụ, dụng cụ, bảng khấu hao tài sản cố định… theo quy định của pháp luật.

 1.  Lập các biểu mẫu, bảng lương liên quan đến lao động:

 •  Lập và nộp báo cáo thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân, tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp, báo cáo thanh quyết toán thuế thu nhập cá nhân, , báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

 • Lập và nộp các biểu mẫu hàng năm cho phòng thống kê.

 • Lập báo cáo tài chính cuối năm đúng hạn.

Quy trình thực hiện công việc dịch vụ kế toán

Quy trình hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200
Quy trình hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200

Lợi ích trong cách chọn dịch vụ kế toán

 1. Chọn đúng dịch vụ kế toán giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí, tăng hiệu quả công việc, hạn chế rủi ro.

 2. Sử dụng chuyên viên kế toán cao cấp, chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm về thuế và kế toán.

 3. Tăng hiệu quả kinh tế

 4. Hỗ trợ tư vấn nhiệt tình, nhanh chóng, đầy đủ và kịp thời các chính sách, luật thuế hiện hành.

 5. Tư vấn đầy đủ theo yêu cầu phục vụ cho kinh doanh của doanh nghiệp.

 6. Dịch vụ kế toán Uy Danh sẽ luôn đồng hành, giám sát công việc để không xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện.

Cam kết dịch vụ kế toán

Cam kết hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200
Cam kết hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200

Các câu hỏi thường gặp của khách hàng khi chọn hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200:

 

 1. Yêu cầu phí thuê hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200?

 2. Các thủ tục đăng ký  hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200, hoạt động ở địa chỉ nào?

 3. Các thuế  hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200, bao gồm những công việc chính nào?

 4. Làm thế nào để thuê hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200, phù hợp?

 5. Các phí  hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200, là bao nhiêu?

 6. Các thuế hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200, có uy tín?

 7. Các thuế hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200 của công ty có chịu trách nhiệm bồi thường rủi ro cho doanh nghiệp?

 8. Các thuế hệ thống tài khoản kế toán, có phải đến tận nơi hay chỉ nhận hồ sơ online?