Kế toán doanh nghiệp mới thành lập uy tín nhất

Kế toán doanh nghiệp mới thành lập cần những gì? Hoạt động của kế toán doanh nghiệp mới thành lập. Hỗ trợ tư vấn kế toán doanh nghiệp mới thành lập.

Doanh nghiệp mới thành lập có rất nhiều công việc cần phải làm từ quản lý kinh doanh, đến các công việc báo cáo, quảng cáo, nhận hợp đồng, ký kết hợp đồng từ nhiều phương diện và lĩnh vực khác nhau. Một doanh nghiệp mới thành lập sẽ rất cần một kế toán có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực kế toán để hỗ trợ doanh nghiệp. Như vậy thì doanh nghiệp cũng cần phải biết một kế toán doanh nghiệp mới thành lập cần làm những gì để có thể quản lý được chặt chẽ hơn, tránh sai sót.

Những việc mà kế toán doanh nghiệp mới thành lập cần làm

Kế toán là bộ phận rất quan trọng đối với doanh nghiệp mà họ làm việc vì giám đốc điều hành và hội đồng quản trị quyết định dựa trên thông tin tài chính mà họ cung cấp. Làm việc với giám đốc điều hành và quản lý, kế toán doanh nghiệp mới thành lập cần chuẩn bị ngân sách định hướng cho công ty trong suốt cả năm. Họ theo dõi hiệu suất của công ty theo dõi như thế nào so với ngân sách và có thể thông báo cho các giám đốc điều hành khi cần thay đổi. Kế toán doanh nghiệp làm việc với những người khác để thiết lập chiến lược công ty, giúp giám đốc điều hành hiểu cách có thể phân bổ nhiều tiền hơn cho mỗi dự án.

Trong các công ty lớn hơn, kế toán doanh nghiệp mới thành lập có thể quản lý một đội ngũ nhân viên kế toán, mỗi người có một lĩnh vực trách nhiệm, chẳng hạn như thuế, các khoản phải thu hoặc các khoản phải trả. Kế toán công ty ở các công ty nhỏ hơn có thể xử lý hầu hết, nếu không phải tất cả, các nhiệm vụ kế toán.

Kế toán doanh nghiệp mới thành lập trong các công ty đại chúng chuẩn bị cho các cuộc kiểm toán, mà các công ty kế toán đại chúng thực hiện. Kiểm toán xác nhận rằng sổ sách của công ty là chính xác và tuân thủ các quy định. Hàng ngày, kế toán doanh nghiệp mới thành lập thanh toán cho nhà cung cấp, lập hóa đơn cho khách hàng và theo dõi các khoản phải thu và khoản phải trả. Các trách nhiệm khác bao gồm làm việc với người cho vay và đảm bảo rằng các khoản thanh toán được thực hiện đúng hạn.

Kế toán doanh nghiệp mới thành lập thu thập thông tin do hoạt động của doanh nghiệp tạo ra để biên soạn các báo cáo dài hạn về tình trạng tài chính của công ty. Kế toán có thể phát hiện các xu hướng và phát triển và thực hiện các chiến lược kế toán giúp công ty tận dụng các xu hướng tích cực và chống lại các xu hướng tiêu cực.

Một nhiệm vụ quan trọng đối với kế toán doanh nghiệp mới thành lập là chuẩn bị và nộp các báo cáo tài chính, bao gồm cả những báo cáo cho mục đích quản lý và thuế. Các báo cáo này thường hiển thị số tiền mà một doanh nghiệp đã chi tiêu và thu thập hàng tháng, hàng quý và hàng năm.

Vị trí địa lý nơi một kế toán doanh nghiệp mới thành lập làm việc có thể tạo ra sự khác biệt về tiền lương.  Kỹ năng của một kế toán viên cũng có thể tạo ra sự khác biệt trong tiền lương.  Công việc trong kế toán doanh nghiệp mới thành lập có nhiều chức danh khác nhau, tùy thuộc vào nhiệm vụ và kinh nghiệm cụ thể của họ.

Trong hầu hết các doanh nghiệp, các nhà quản lý kế toán phát triển và đưa vào thực hiện các hệ thống báo cáo và phân tích tài chính. Các nhiệm vụ cụ thể có thể bao gồm chuẩn bị và giám sát ngân sách và thực hiện hành động nếu có vấn đề. Thông thường, người quản lý kế toán là người quản lý cấp trung có nhiệm vụ bao gồm tuyển dụng và đào tạo kế toán viên. 

Giám đốc kế toán doanh nghiệp mới thành lập giám sát nhân viên kế toán. Họ có thể là đầu mối liên lạc giữa người quản lý và các bộ phận khác của doanh nghiệp và nhân viên kế toán. Một số thời gian của giám đốc kế toán dành cho việc sử dụng phần mềm kế toán để xử lý và phân tích kết quả tài chính. Trong số tài sản của giám đốc kế toán doanh nghiệp mới thành lập nên có kiến ​​thức về phần mềm kế toán và các quy tắc và thủ tục kế toán cơ bản. Giám đốc kế toán phải có ít nhất bằng cử nhân, là CPA và có kinh nghiệm kế toán. 

Việc tuyển một kế toán về cho doanh nghiệp thường tốn kém hơn rất nhiều so với việc thuê một dịch vụ kế toán. Uy Danh cung cấp một dịch vụ kế toán tiết kiệm chi phí, đặc biệt là với những doanh nghiệp mới thành lập cần tiết kiệm chi phí là một điều quan trọng nhất. Với kinh nghiệm của đội ngũ nhân viên uy tín và chất lượng thì việc tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp để doanh nghiệp tập trung làm những việc quan trọng khác.

Bảng giá về dịch vụ kế toán

bảng giá kế toán doanh nghiệp mới thành lập
bảng giá kế toán doanh nghiệp mới thành lập

Nội dung công việc dịch vụ kế toán

Báo cáo thuế hàng tháng: 

 1. Tiếp nhận hồ sơ và đăng ký tư vấn hồ sơ kế toán thuế cho doanh nghiệp theo quy định kế toán – thuế.
 2. Tiến hành tập hợp các hóa đơn – chứng từ tại văn phòng của doanh nghiệp đối tác.
 3. Tiếp nhận hóa đơn chứng từ kế toán, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ.
 4. Hoàn thiện bộ hồ sơ chứng từ kế toán, xem xét định khoản các nghiệp vụ mà công ty thực hiện các phát sinh phần mềm như làm phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, xuất kho, phiếu kế toán…
 5. Tư vấn từng bước sử dụng, bảo quản hóa đơn, chứng từ mà doanh nghiệp cung cấp.
 6. Cần cân đối giá trị gia tăng(giá trị đầu vào – giá trị đầu ra) một cách hợp lý cho doanh nghiệp.
 7. Cập nhật tất cả các dữ liệu cần thiết vào phần mềm quản lý một cách có bảo mật và hiệu quả.
 8. Tiến hành kê khai các loại thuế GTGT, từ đó tiến hành chọn mẫu tờ khai thuế GTGT để nộp cho cơ quan thuế.
 9. Những doanh nghiệp đang hoạt động nếu doanh thu năm trước liền kề lớn hơn 50 tỷ thì kê khai theo tháng.
 10. Tiến hành ghi sổ nhật ký về các loại như: tài khoản kế toán, sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các sổ  chi tiết về hàng tồn kho, công nợ, tài sản cố định, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hóa
 11. Lập và in các loại sổ sách kế toán theo quy định.
 12. Thực hiện các sổ khác theo từng lĩnh vực kinh doanh mà doanh nghiệp đối tác đang kinh doanh.

Báo cáo thuế hàng quý: 

 1. Nếu doanh nghiệp mới thành lập thì tiến hành kê khai thuế GTGT và những doanh nghiệp đang hoạt động nếu doanh thu năm trước liền kề từ 50 tỷ trở xuống thì kê khai theo quý.
 2. Tiến hành kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối tác.
 3. Tiếp tục tiến hành những loại hóa đơn mà báo cáo hàng tháng đã kê khai.
 4. Lập giấy nộp tiền thuế phát sinh;
 5. Sắp xếp và lưu trữ hồ sơ kế toán theo quý.

Quyết toán thuế hàng năm:

 1. Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán của doanh nghiệp bao gồm:
 • Phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho.
 • Sổ quỹ tiền gửi ngân hàng, sổ quỹ tiền mặt.
 • Báo cáo tổng hợp số liệu tồn kho, biểu mẫu phân bổ công cụ, dụng cụ, bảng khấu hao tài sản cố định… theo quy định của pháp luật.
 1.  Lập các biểu mẫu, bảng lương liên quan đến lao động:
 •  Lập và nộp báo cáo thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân, tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp, báo cáo thanh quyết toán thuế thu nhập cá nhân, , báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
 • Lập và nộp các biểu mẫu hàng năm cho phòng thống kê.
 • Lập báo cáo tài chính cuối năm đúng hạn.

Quy trình thực hiện công việc dịch vụ kế toán

Quy trình kế toán doanh nghiệp mới thành lập
Quy trình kế toán doanh nghiệp mới thành lập

Lợi ích trong cách chọn dịch vụ kế toán

 1. Chọn đúng dịch vụ kế toán giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí, tăng hiệu quả công việc, hạn chế rủi ro.
 2. Sử dụng chuyên viên kế toán cao cấp, chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm về thuế và kế toán.
 3. Tăng hiệu quả kinh tế
 4. Hỗ trợ tư vấn nhiệt tình, nhanh chóng, đầy đủ và kịp thời các chính sách, luật thuế hiện hành.
 5. Tư vấn đầy đủ theo yêu cầu phục vụ cho kinh doanh của doanh nghiệp.
 6. Dịch vụ kế toán Uy Danh sẽ luôn đồng hành, giám sát công việc để không xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện.

Cam kết dịch vụ kế toán

Cam kết kế toán doanh nghiệp mới thành lập
Cam kết kế toán doanh nghiệp mới thành lập

Các câu hỏi thường gặp của khách hàng khi chọn học kế toán doanh nghiệp mới thành lập:

 1. Yêu cầu phí học kế toán doanh nghiệp mới thành lập?
 2. Các thủ tục đăng ký học kế toán doanh nghiệp mới thành lập, hoạt động ở địa chỉ nào?
 3. Cách học kế toán doanh nghiệp mới thành lập, bao gồm những công việc chính nào?
 4. Làm thế nào để học kế toán doanh nghiệp mới thành lập phù hợp?
 5. Các phí học kế toán doanh nghiệp mới thành lập, là bao nhiêu?
 6. Cách học kế toán doanh nghiệp mới thành lập, có uy tín?
 7. Các học kế toán doanh nghiệp mới thành lập có chịu trách nhiệm bồi thường rủi ro cho doanh nghiệp?
 8. Các học kế toán doanh nghiệp mới thành lập, có phải đến tận nơi hay chỉ nhận hồ sơ online?