Bảng cân đối kế toán của một doanh nghiệp

Bảng cân đối kế toán uy tín. Cập nhật thông tin mới nhất về bảng cân đối kế toán. Hỗ trợ các vấn đề nhanh chóng, kịp thời 24/7.

Bảng cân đối kế toán là những gì?

Bảng cân đối kế toán là tài liệu rất quan trọng mà doanh nghiệp nào cũng cần phải có, nó giúp cho mỗi doanh nghiệp hoặc tổ chức biết được tình hình phát triển và kết quả hoạt động, triển vọng phát triển sau một thời gian làm việc nào đó. 

Bảng cân đối kế toán không phải muốn làm là làm mà nó phải được lập ra và hoàn thiện một cách chính xác dựa trên nhiều tiêu chí và nguyên tắc khác nhau tùy vào từng mục đích sử dụng của công ty.

Để lập được bảng cân đối kế toán thì mỗi doanh nghiệp phải có cơ sở và mục đích khác nhau, vậy mục đích lập bảng kế toán để làm gì:

Để báo cáo toàn bộ tài chính, tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản tại một thời gian nhất định nào đó.

Tất cả các số liệu trên bảng cân đối kế toán cho ta biết được rõ ràng và cụ thể hơn

Căn cứ vào bảng cân đối kế toán có thể cho ta biết được tình hình phát triển của doanh nghiệp từ đó ta có thể đưa ra nhận xét và đánh giá một cách khách quan và chính xác hơn.

Có một số nguyên tắc cơ bản để lập hoàn chỉnh một bảng cân đối kế toán như sau:

Theo quy định chuẩn mực của lập bảng cân đối kế toán về việc trình bày báo cáo tài chính thì phải tuân thủ chung theo các nguyên tắc của bảng cân đối kế toán về trình bày báo cáo tài chính. 

Bảng cân đối kế toán có một số khoản mục như Tài sản, nợ, nợ phải trả, nợ đã trả,… phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng cụ thể và phải phân biệt rõ ràng đâu là ngắn hạn và dài hạn tránh lẫn lộn gây hậu quả nghiêm trọng cho doanh nghiệp. Và các khoản mục đó được trình bày như sau:

Tài sản và nợ của doanh nghiệp nếu được đưa vào mục ngắn hạn thì nợ phải trả phải dưới 12 tháng kể từ khi làm bảng cân đối kế toán.

Tài sản và nợ của doanh nghiệp nếu được đưa vào mục dài hạn thì nợ phải trả phải trên 12 tháng kể từ khi làm bảng cân đối kế toán.

Đây là nguyên tắc phù hợp cho doanh nghiệp có chu kì hoạt động trong vòng 1 năm.

Còn đối với doanh nghiệp có chu kì hoạt động hơn 1 năm thì có những nguyên tắc sau đây:

Tài sản và nợ của doanh nghiệp cần phải trả sẽ được đưa vào mục ngắn hạn khi việc thanh toán trong chu kỳ kinh doanh 

Kế toán là một trong những việc cần phải làm về tài sản và nợ của doanh nghiệp cần phải trả sẽ được đưa vào mục ngắn hạn khi thu hồi và thanh toán hơn 1 chu kì làm việc của doanh nghiệp. 

Đối với một số doanh nghiệp có tính chất kinh doanh đặc biệt nên không thể dựa vào chu kỳ hoạt động của doanh nghiệp để phân chia các mục theo ngắn hạn và dài hạn mà phải đưa vào thanh khoản giảm dần.

Khi lập bảng cân đối kế toán cần phải lưu ý, bảng cân đối kế toán giữa các đơn vị các cấp không có tư cách pháp nhân.

Các đơn vị khi báo cáo số liệu cho việc lập bảng cân đối kế toán nhớ báo cáo không tính các khoản chi phí giao dịch phát sinh và một số các khoản chi phí khác không liên quan đến tình hình phát triển của doanh nghiệp.

Các tiêu chí không có số liệu cụ thể và không phù hợp đến việc tình hình và phát triển của doanh nghiệp thì không được phép trình bày vào bảng cân đối kế toán.

Các số liệu không chính xác thì cũng không được phép trình vào bảng cân đối kế toán.

Việc lập bảng kế toán rất quan trọng vì thế các doanh nghiệp phải thật chú ý khi lựa chọn nhân sự lập bảng kế cân đối kế toán.

Và bảng cân đối kế toán chỉ được lập dựa trên số liệu của các đơn vị của các cấp vì thế độ chính xác không được cao, nó chỉ phản ánh tạm thời tình hình tài sản của doanh nghiệp. 

Chính vì thế dựa vào đó thì cũng rất khó để đánh giá và đưa ra chính sách phù hợp cho doanh nghiệp.

Bảng giá về dịch vụ kế toán

Bảng giá bảng cân đối kế toán
Bảng giá bảng cân đối kế toán

Nội dung công việc dịch vụ kế toán

Báo cáo thuế hàng tháng: 

 1. Tiếp nhận hồ sơ và đăng ký tư vấn hồ sơ kế toán thuế cho doanh nghiệp theo quy định kế toán – thuế.
 2. Tiến hành tập hợp các hóa đơn – chứng từ tại văn phòng của doanh nghiệp đối tác.
 3. Tiếp nhận hóa đơn chứng từ kế toán, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ.
 4. Hoàn thiện bộ hồ sơ chứng từ kế toán, xem xét định khoản các nghiệp vụ mà công ty thực hiện các phát sinh phần mềm như làm phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, xuất kho, phiếu kế toán…
 5. Tư vấn từng bước sử dụng, bảo quản hóa đơn, chứng từ mà doanh nghiệp cung cấp.
 6. Cần cân đối giá trị gia tăng(giá trị đầu vào – giá trị đầu ra) một cách hợp lý cho doanh nghiệp.
 7. Cập nhật tất cả các dữ liệu cần thiết vào phần mềm quản lý một cách có bảo mật và hiệu quả.
 8. Tiến hành kê khai các loại thuế GTGT, từ đó tiến hành chọn mẫu tờ khai thuế GTGT để nộp cho cơ quan thuế.
 9. Những doanh nghiệp đang hoạt động nếu doanh thu năm trước liền kề lớn hơn 50 tỷ thì kê khai theo tháng.
 10. Tiến hành ghi sổ nhật ký về các loại như: tài khoản kế toán, sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các sổ  chi tiết về hàng tồn kho, công nợ, tài sản cố định, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hóa
 11. Lập và in các loại sổ sách kế toán theo quy định.
 12. Thực hiện các sổ khác theo từng lĩnh vực kinh doanh mà doanh nghiệp đối tác đang kinh doanh.

Báo cáo thuế hàng quý: 

 1. Nếu doanh nghiệp mới thành lập thì tiến hành kê khai thuế GTGT và những doanh nghiệp đang hoạt động nếu doanh thu năm trước liền kề từ 50 tỷ trở xuống thì kê khai theo quý.
 2. Tiến hành kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối tác.
 3. Tiếp tục tiến hành những loại hóa đơn mà báo cáo hàng tháng đã kê khai.
 4. Lập giấy nộp tiền thuế phát sinh;
 5. Sắp xếp và lưu trữ hồ sơ kế toán theo quý.

Quyết toán thuế hàng năm:

 1. Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán của doanh nghiệp bao gồm:
 • Phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho.
 • Sổ quỹ tiền gửi ngân hàng, sổ quỹ tiền mặt.
 • Báo cáo tổng hợp số liệu tồn kho, biểu mẫu phân bổ công cụ, dụng cụ, bảng khấu hao tài sản cố định… theo quy định của pháp luật.
 1.  Lập các biểu mẫu, bảng lương liên quan đến lao động:
 •  Lập và nộp báo cáo thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân, tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp, báo cáo thanh quyết toán thuế thu nhập cá nhân, , báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
 • Lập và nộp các biểu mẫu hàng năm cho phòng thống kê.
 • Lập báo cáo tài chính cuối năm đúng hạn.

Quy trình thực hiện công việc dịch vụ kế toán

Quy trình bảng cân đối kế toán
Quy trình bảng cân đối kế toán

Lợi ích trong cách chọn dịch vụ kế toán

 1. Chọn đúng dịch vụ kế toán giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí, tăng hiệu quả công việc, hạn chế rủi ro.
 2. Sử dụng chuyên viên kế toán cao cấp, chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm về thuế và kế toán.
 3. Tăng hiệu quả kinh tế
 4. Hỗ trợ tư vấn nhiệt tình, nhanh chóng, đầy đủ và kịp thời các chính sách, luật thuế hiện hành.
 5. Tư vấn đầy đủ theo yêu cầu phục vụ cho kinh doanh của doanh nghiệp.
 6. Dịch vụ kế toán Uy Danh sẽ luôn đồng hành, giám sát công việc để không xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện.

Cam kết dịch vụ kế toán

Cam kết bảng cân đối kế toán
Cam kết bảng cân đối kế toán

Các câu hỏi thường gặp của khách hàng khi chọn bảng cân đối kế toán:

 1. Yêu cầu phí thuê bảng cân đối kế toán?
 2. Các thủ tục đăng ký bảng cân đối kế toán, hoạt động ở địa chỉ nào?
 3. Các bảng cân đối kế toán, bao gồm những công việc chính nào?
 4. Làm thế nào để thuê bảng cân đối kế toán, phù hợp?
 5. Các phí bảng cân đối kế toán, là bao nhiêu?
 6. Các bảng cân đối kế toán, có uy tín?
 7. Các bảng cân đối kế toán của công ty có chịu trách nhiệm bồi thường rủi ro cho doanh nghiệp?
 8. Các bảng cân đối kế toán, có phải đến tận nơi hay chỉ nhận hồ sơ online?