Bảng tài khoản kế toán cụ thể chi tiết nhất 2021

Bảng tài khoản kế toán uy tín nhất hiện nay. Bảng tài khoản kế toán cập nhật theo từng năm. Hỗ trợ tư vấn về thuế 24/7 theo thông tin mới nhất.

Mỗi doanh nghiệp đều hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực khác nhau cần phải có những bảng kế toán riêng biệt cho từng hoạt động. Việc thiết lập một bảng tài khoản kế toán sẽ giúp cho doanh nghiệp kiểm soát được các lĩnh vực mà doanh nghiệp bạn đang hoạt động. Khi có bảng tài khoản kế toán thì doanh nghiệp sẽ kiểm soát chặt chẽ hơn khi có quá nhiều công việc diễn ra, tăng mức độ chính xác được cao hơn từ các bảng tài khoản kế toán đó. Hãy xem thêm về bảng tài khoản kế toán dưới đây để biết thêm về những việc mà bạn và doanh nghiệp của bạn làm.

Bảng chính mà các bảng tài khoản kế toán nào cũng phải làm theo

 

Tên bảng

Mô tả

Tài khoản chính

Lưu trữ các định nghĩa tài khoản, bao gồm số tài khoản và mô tả. Một bản ghi tồn tại cho mỗi tài khoản.

Số dư Tài khoản

Lưu trữ số dư tài khoản bao gồm số dư ròng cho mỗi kỳ và số dư năm trước (ròng và lũy kế). Một bản ghi tồn tại cho mỗi tài khoản / loại sổ cái / sổ cái / loại sổ cái phụ / năm tài chính và nếu bạn đăng theo đơn vị tiền tệ, đơn vị tiền tệ giao dịch.

Sổ cái tài khoản

Lưu trữ chi tiết các giao dịch trên sổ cái. Một bản ghi tồn tại cho mỗi giao dịch. Khi bạn sử dụng nhiều loại tiền tệ, hai bản ghi tồn tại cho mỗi giao dịch.

 

Bổ sung bảng tài khoản kế toán

Bảng tài khoản kế toán sẽ cho biết loại Số tiếp theo – Tự động là nơi lưu trữ số khả dụng tiếp theo cho tất cả các số được gán tự động trong hệ thống, chẳng hạn như số lô và số giao dịch. Mã do người dùng xác định là lưu trữ mã do người dùng xác định và mô tả của chúng. Hay là nơi lưu trữ các định nghĩa về đơn vị kinh doanh, bao gồm tên và số, công ty và mã danh mục. Ngày Hiệu lực Đơn vị Kinh doanh là lưu trữ các định nghĩa về đơn vị kinh doanh bao gồm tên và số, công ty và mã danh mục theo ngày có hiệu lực. Mẫu ngày tài chính là lưu trữ mẫu ngày tài chính của mỗi công ty.

Bảng tài khoản kế toán khác bao gồm các hằng số chung, nơi lưu trữ các quy tắc kiểm soát các chức năng trên toàn hệ thống, chẳng hạn như mã hóa tài khoản, kiểm soát hàng loạt, phê duyệt hàng loạt, xác nhận ngày tháng, dàn xếp giữa các công ty và số dư hàng loạt. Bảng tài khoản kế toán hằng số Công ty là nơi lưu trữ các định nghĩa của công ty, bao gồm số và tên, mẫu ngày tài chính và kỳ hiện tại.Bảng tài khoản kế toán bản ghi kiểm soát hàng loạt sẽ lưu trữ bản ghi tiêu đề nhận dạng cho mỗi lô.

Kế toán tự động là nơi lưu trữ các quy tắc kiểm soát cách hệ thống tạo các bút toán cân đối tự động, các tổng giữa niên độ đặc biệt cho các báo cáo và thông tin chung về biểu đồ tài khoản. Lưu trữ chi tiết giao dịch cho từng mặt hàng phải chịu thuế. Kho lưu trữ đối chiếu thuế nơi lưu trữ thông tin thuế theo tài khoản sổ cái tổng hợp. Tệp chính loại sổ cái sẽ lưu trữ các quy tắc cho các loại sổ cái cụ thể, chẳng hạn như:

Các loại sổ cái được đính kèm cho các đơn vị

Các quy tắc tài chính, chẳng hạn như cân đối bắt buộc

Tiêu đề cột để so sánh sổ cái

Tệp tổng thể cấu trúc tổ chức (F0050) Lưu trữ các mối quan hệ mẹ / con cho các đơn vị kinh doanh theo loại cấu trúc.

Bảng tài khoản kế toán bao gồm tệp định nghĩa cấu trúc lưu trữ cấu trúc tổ chức mà bạn xác định để nhóm các đơn vị kinh doanh theo mã danh mục. Các kiểu dữ liệu cơ sở dữ liệu bổ sung nơi lưu trữ các định nghĩa của kiểu dữ liệu mà bạn sử dụng để theo dõi thông tin bổ sung về các đơn vị kinh doanh. Dữ liệu bổ sung nơi lưu trữ thông tin bổ sung mà bạn nhập về các đơn vị kinh doanh, được phân loại theo kiểu dữ liệu. Sổ địa chỉ trong bảng tài khoản kế toán lưu trữ thông tin sổ địa chỉ, bao gồm các công ty, nhà cung cấp và khách hàng. WF – Đối chiếu Sổ cái Tài khoản lưu trữ chi tiết giao dịch chưa được ghi nhận. Hệ thống sẽ thay thế nội dung của bảng này sau mỗi lần đối chiếu.

Trong một bảng kế toán sẽ có rất nhiều thành phần và bộ phận trong đó mà doanh nghiệp có thể sẽ không kiểm soát được hết. Vì thế mà doanh nghiệp cần đến công ty có thể giúp doanh nghiệp trong những vấn đề này. Uy Danh mang danh tiếng và uy tín của mình để đảm bảo sẽ làm hài lòng doanh nghiệp của bạn, để bạn an tâm tập trung vào những công việc khác.

Bảng giá về dịch vụ kế toán

Bảng giá bảng tài khoản kế toán
Bảng giá bảng tài khoản kế toán

Nội dung công việc dịch vụ kế toán

Báo cáo thuế hàng tháng: 

 1. Tiếp nhận hồ sơ và đăng ký tư vấn hồ sơ kế toán thuế cho doanh nghiệp theo quy định kế toán – thuế.

 2. Tiến hành tập hợp các hóa đơn – chứng từ tại văn phòng của doanh nghiệp đối tác.

 3. Tiếp nhận hóa đơn chứng từ kế toán, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ.

 4. Hoàn thiện bộ hồ sơ chứng từ kế toán, xem xét định khoản các nghiệp vụ mà công ty thực hiện các phát sinh phần mềm như làm phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, xuất kho, phiếu kế toán…

 5. Tư vấn từng bước sử dụng, bảo quản hóa đơn, chứng từ mà doanh nghiệp cung cấp.

 6. Cần cân đối giá trị gia tăng(giá trị đầu vào – giá trị đầu ra) một cách hợp lý cho doanh nghiệp.

 7. Cập nhật tất cả các dữ liệu cần thiết vào phần mềm quản lý một cách có bảo mật và hiệu quả.

 8. Tiến hành kê khai các loại thuế GTGT, từ đó tiến hành chọn mẫu tờ khai thuế GTGT để nộp cho cơ quan thuế.

 9. Những doanh nghiệp đang hoạt động nếu doanh thu năm trước liền kề lớn hơn 50 tỷ thì kê khai theo tháng.

 10. Tiến hành ghi sổ nhật ký về các loại như: tài khoản kế toán, sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các sổ  chi tiết về hàng tồn kho, công nợ, tài sản cố định, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hóa

 11. Lập và in các loại sổ sách kế toán theo quy định.

 12. Thực hiện các sổ khác theo từng lĩnh vực kinh doanh mà doanh nghiệp đối tác đang kinh doanh.

Báo cáo thuế hàng quý: 

 1. Nếu doanh nghiệp mới thành lập thì tiến hành kê khai thuế GTGT và những doanh nghiệp đang hoạt động nếu doanh thu năm trước liền kề từ 50 tỷ trở xuống thì kê khai theo quý.

 2. Tiến hành kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối tác.

 3. Tiếp tục tiến hành những loại hóa đơn mà báo cáo hàng tháng đã kê khai.

 4. Lập giấy nộp tiền thuế phát sinh;

 5. Sắp xếp và lưu trữ hồ sơ kế toán theo quý.

Quyết toán thuế hàng năm:

 1. Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán của doanh nghiệp bao gồm:

 • Phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho.

 • Sổ quỹ tiền gửi ngân hàng, sổ quỹ tiền mặt.

 • Báo cáo tổng hợp số liệu tồn kho, biểu mẫu phân bổ công cụ, dụng cụ, bảng khấu hao tài sản cố định… theo quy định của pháp luật.

 1.  Lập các biểu mẫu, bảng lương liên quan đến lao động:

 •  Lập và nộp báo cáo thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân, tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp, báo cáo thanh quyết toán thuế thu nhập cá nhân, , báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

 • Lập và nộp các biểu mẫu hàng năm cho phòng thống kê.

 • Lập báo cáo tài chính cuối năm đúng hạn.

Quy trình thực hiện công việc dịch vụ kế toán

Quy trình bảng tài khoản kế toán
Quy trình bảng tài khoản kế toán

Lợi ích trong cách chọn dịch vụ kế toán

 1. Chọn đúng dịch vụ kế toán giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí, tăng hiệu quả công việc, hạn chế rủi ro.

 2. Sử dụng chuyên viên kế toán cao cấp, chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm về thuế và kế toán.

 3. Tăng hiệu quả kinh tế

 4. Hỗ trợ tư vấn nhiệt tình, nhanh chóng, đầy đủ và kịp thời các chính sách, luật thuế hiện hành.

 5. Tư vấn đầy đủ theo yêu cầu phục vụ cho kinh doanh của doanh nghiệp.

 6. Dịch vụ kế toán Uy Danh sẽ luôn đồng hành, giám sát công việc để không xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện.

Cam kết dịch vụ kế toán

Cam kết bảng tài khoản kế toán
Cam kết bảng tài khoản kế toán

Các câu hỏi thường gặp của khách hàng khi chọn bảng tài khoản kế toán:

 

 1. Yêu cầu phí thuê bảng tài khoản kế toán?

 2. Các thủ tục đăng ký bảng tài khoản kế toán, hoạt động ở địa chỉ nào?

 3. Các thuế bảng tài khoản kế toán, bao gồm những công việc chính nào?

 4. Làm thế nào để thuê bảng tài khoản kế toán, phù hợp?

 5. Các phí bảng tài khoản kế toán, là bao nhiêu?

 6. Các thuế bảng tài khoản kế toán, có uy tín?

 7. Các thuế bảng tài khoản kế toán của công ty có chịu trách nhiệm bồi thường rủi ro cho doanh nghiệp?

 8. Các thuế bảng tài khoản kế toán, có phải đến tận nơi hay chỉ nhận hồ sơ online?