Thuế thu nhập cá nhân 2021 mới nhất

Thuế thu nhập cá nhân 2021 theo luật mới. Cập nhật thông tin thuế thu nhập cá nhân 2021 mới nhất. Hỗ trợ tư vấn thuế 24/24 nhanh chóng.

Để thay đổi với tình hình hiện tại, luật Nhà nước về thuế cũng phải thay đổi sao cho phù hợp với các ngành mới và đang ngày càng phát triển thêm nhiều lĩnh vực khác nhau. Một trong số đó là thuế thu nhập cá nhân 2021 cũng được cân nhắc sửa đổi cho phù hợp. Xem thêm những tin tức mới nhất để cập nhật thêm thông tin bổ ích cho bạn và cho doanh nghiệp của bạn.

Những thông tin về thuế thu nhập cá nhân 2021

Thuế thu nhập cá nhân 2021 của người cư trú có thu nhập từ tiền lương và kinh doanh

Người cư trú, nhóm cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế bao gồm:

+ Cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế theo kê khai thuế là cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, lập hóa đơn và cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân không tách bạch được chi phí. doanh thu và kê khai thuế thu nhập cá nhân 2021 hàng quý;

+ Cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán là cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh không tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, không xác định được doanh thu, chi phí và thu nhập chịu thuế thì thực hiện khai thuế theo thuế thu nhập cá nhân 2021.

+ Cá nhân kinh doanh du lịch khai thuế thu nhập cá nhân 2021 theo từng lần phát sinh; Cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế bán riêng phải khai thuế thu nhập cá nhân 2021 theo từng lần phát sinh doanh thu; Người không kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ có nhu cầu xuất hóa đơn cho khách hàng thì khi phát sinh phải kê khai thuế; Cá nhân, nhóm người có thu nhập từ cho thuê nhà ở, quyền sử dụng đất, mặt nước và tài sản khác thực hiện khai thuế theo quý hoặc theo từng lần phát sinh.

Thuế đối với những người có thu nhập từ tiền lương, tiền công, doanh nghiệp giải quyết thuế khi phát sinh, nộp thừa, bù trừ vào kỳ sau, trừ trường hợp: Người có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế tạm nộp thì không nộp đơn hoàn thuế hoặc bù trừ vào thuế thu nhập cá nhân 2021 kỳ sau. Cá nhân, hộ kinh doanh chỉ có một nguồn thu nhập từ kinh doanh và đã nộp thuế khoán. Cá nhân, hộ gia đình chỉ có thu nhập từ cho thuê nhà ở, quyền sử dụng đất, đã nộp thuế theo kê khai tại địa phương nơi có nhà, đất.

Thuế thu nhập cá nhân 2021 thay đối với những người làm công ăn lương ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên với đơn vị và có thu nhập bình quân tháng từ nơi khác đến trong năm không quá 10 triệu đồng, đã khấu trừ thuế 10% theo thu nhập. người trả tiền. Thu nhập này sẽ không được kê khai nếu không có yêu cầu của người đó;

+ Người làm công ăn lương ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên với đơn vị, có thu nhập bình quân tháng không quá 20 triệu đồng từ cho thuê nhà, quyền sử dụng đất trong năm và đã nộp thuế tại địa phương nơi. những ngôi nhà hoặc mảnh đất đó được đặt ở đâu. Thu nhập này sẽ không được kê khai nếu không có yêu cầu của người đó.

Người làm công có trách nhiệm yêu cầu tổ chức, cá nhân khác giải quyết thuế thu nhập cá nhân 2021 thay mình trong các trường hợp sau đây:

+ Người chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại đơn vị và đang thực tế làm việc tại đơn vị đó khi được ủy quyền quyết toán thuế, kể cả năm chưa làm việc đủ 12 tháng trong năm.

+ Người làm công ăn lương ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên và có thu nhập khác; Người trả thu nhập sẽ chỉ quyết toán thuế đối với thu nhập mà họ trả thay cho người đó.

Thuế thu nhập cá nhân 2021 với một số nguyên tắc thuế trong một số trường hợp:

Người cư trú có thu nhập ở nước ngoài đã nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập đó ở nước ngoài thì số thuế đã nộp ở nước ngoài được khấu trừ. Số thuế được khấu trừ không vượt quá số thuế phải nộp đối với thu nhập thu được ở nước ngoài theo biểu thuế của Việt Nam. Tỷ lệ này dựa trên tỷ lệ thu nhập kiếm được ở nước ngoài trên tổng thu nhập chịu thuế.

+ Năm tính thuế đầu tiên: lập và nộp tờ khai quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc 12 tháng liên tục.

+ Từ năm tính thuế đầu tiên: lập và nộp tờ khai quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Số thuế còn lại phải nộp của năm tính thuế thứ hai được tính như sau.

Như vậy việc giải quyết thuế , cũng như thuế thu nhập cá nhân 2021 có nhiều những quy định mới về thuế. Vậy nên việc biết hết tất cả các loại thuế là điều khó khăn, bạn và doanh nghiệp của bạn luôn phải cập nhật những thông tin mới nhất về thuế. Uy Danh luôn tự hào có đội ngũ nhân viên kinh nghiệm, luôn giải quyết các vấn đề một cách suôn sẻ, luôn mang lại cảm giác an toàn cho bạn. Hãy liên hệ đến chúng tôi nếu bạn quan tâm về các vấn đề về thuế.

Bảng giá về dịch vụ kế toán

Bảng giá thuế thu nhập cá nhân 2021
Bảng giá thuế thu nhập cá nhân 2021

Nội dung công việc dịch vụ kế toán

Báo cáo thuế hàng tháng: 

 1. Tiếp nhận hồ sơ và đăng ký tư vấn hồ sơ kế toán thuế cho doanh nghiệp theo quy định kế toán – thuế.
 2. Tiến hành tập hợp các hóa đơn – chứng từ tại văn phòng của doanh nghiệp đối tác.
 3. Tiếp nhận hóa đơn chứng từ kế toán, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ.
 4. Hoàn thiện bộ hồ sơ chứng từ kế toán, xem xét định khoản các nghiệp vụ mà công ty thực hiện các phát sinh phần mềm như làm phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, xuất kho, phiếu kế toán…
 5. Tư vấn từng bước sử dụng, bảo quản hóa đơn, chứng từ mà doanh nghiệp cung cấp.
 6. Cần cân đối giá trị gia tăng(giá trị đầu vào – giá trị đầu ra) một cách hợp lý cho doanh nghiệp.
 7. Cập nhật tất cả các dữ liệu cần thiết vào phần mềm quản lý một cách có bảo mật và hiệu quả.
 8. Tiến hành kê khai các loại thuế GTGT, từ đó tiến hành chọn mẫu tờ khai thuế GTGT để nộp cho cơ quan thuế.
 9. Những doanh nghiệp đang hoạt động nếu doanh thu năm trước liền kề lớn hơn 50 tỷ thì kê khai theo tháng.
 10. Tiến hành ghi sổ nhật ký về các loại như: tài khoản kế toán, sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các sổ  chi tiết về hàng tồn kho, công nợ, tài sản cố định, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hóa
 11. Lập và in các loại sổ sách kế toán theo quy định.
 12. Thực hiện các sổ khác theo từng lĩnh vực kinh doanh mà doanh nghiệp đối tác đang kinh doanh.

Báo cáo thuế hàng quý: 

 1. Nếu doanh nghiệp mới thành lập thì tiến hành kê khai thuế GTGT và những doanh nghiệp đang hoạt động nếu doanh thu năm trước liền kề từ 50 tỷ trở xuống thì kê khai theo quý.
 2. Tiến hành kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối tác.
 3. Tiếp tục tiến hành những loại hóa đơn mà báo cáo hàng tháng đã kê khai.
 4. Lập giấy nộp tiền thuế phát sinh;
 5. Sắp xếp và lưu trữ hồ sơ kế toán theo quý.

Quyết toán thuế hàng năm:

 1. Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán của doanh nghiệp bao gồm:
 • Phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho.
 • Sổ quỹ tiền gửi ngân hàng, sổ quỹ tiền mặt.
 • Báo cáo tổng hợp số liệu tồn kho, biểu mẫu phân bổ công cụ, dụng cụ, bảng khấu hao tài sản cố định… theo quy định của pháp luật.
 1.  Lập các biểu mẫu, bảng lương liên quan đến lao động:
 •  Lập và nộp báo cáo thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân, tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp, báo cáo thanh quyết toán thuế thu nhập cá nhân, , báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
 • Lập và nộp các biểu mẫu hàng năm cho phòng thống kê.
 • Lập báo cáo tài chính cuối năm đúng hạn.

Quy trình thực hiện công việc dịch vụ kế toán

Quy trình thuế thu nhập cá nhân 2021
Quy trình thuế thu nhập cá nhân 2021

Lợi ích trong cách chọn dịch vụ kế toán

 1. Chọn đúng dịch vụ kế toán giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí, tăng hiệu quả công việc, hạn chế rủi ro.
 2. Sử dụng chuyên viên kế toán cao cấp, chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm về thuế và kế toán.
 3. Tăng hiệu quả kinh tế
 4. Hỗ trợ tư vấn nhiệt tình, nhanh chóng, đầy đủ và kịp thời các chính sách, luật thuế hiện hành.
 5. Tư vấn đầy đủ theo yêu cầu phục vụ cho kinh doanh của doanh nghiệp.
 6. Dịch vụ kế toán Uy Danh sẽ luôn đồng hành, giám sát công việc để không xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện.

Cam kết dịch vụ kế toán

Cam kết thuế thu nhập cá nhân 2021
Cam kết thuế thu nhập cá nhân 2021

Các câu hỏi thường gặp của khách hàng khi chọn thuế thu nhập cá nhân 2021:

 1. Yêu cầu phí thuê thuế thu nhập cá nhân 2021?
 2. Các thủ tục đăng ký thuế thu nhập cá nhân 2021, hoạt động ở địa chỉ nào?
 3. Các thuế thu nhập cá nhân 2021, bao gồm những công việc chính nào?
 4. Làm thế nào để thuê thuế thu nhập cá nhân 2021, phù hợp?
 5. Các phí thuế thu nhập cá nhân 2021, là bao nhiêu?
 6. Các thuế thu nhập cá nhân 2021, có uy tín?
 7. Các thuế thu nhập cá nhân 2021 của công ty có chịu trách nhiệm bồi thường rủi ro cho doanh nghiệp?
 8. Các thuế thu nhập cá nhân 2021, có phải đến tận nơi hay chỉ nhận hồ sơ online?
plugins premium WordPress