Thuế thu nhập cá nhân là bao nhiêu?

Mức thuế thu nhập cá nhân là bao nhiêu? Mức thuế thu nhập cá nhân là bao nhiêu đối với doanh nghiệp, cá nhân. Hỗ trợ tư vấn 24/7.

Thuế thu nhập cá nhân là bao nhiêu, được chia ra thành những loại thuế thu nhập cá nhân nào. Thuế thu nhập cá nhân là một trong những loại thuế mà cá nhân hay doanh nghiệp đều cần phải đóng cho Nhà nước vì quyền và nghĩa vụ của mình để giúp đất nước phát triển hơn. Vì thế mà việc biết thuế thu nhập cá nhân là bao nhiêu là một điều quan trọng mà cúng tôi sẽ cho bạn biết.

Các khoản thu nhập chịu thuế điển hình:

Thuế thu nhập từ kinh doanh là thu nhập từ sản xuất, kinh doanh, cụ thể là:

Thu nhập từ sản xuất, mua bán hàng hoá, dịch vụ thuộc mọi ngành nghề như sản xuất, kinh doanh hàng hoá, xây lắp, xây dựng, kinh doanh nhà hàng, kinh doanh dịch vụ kể cả cho thuê nhà ở, quyền sử dụng đất, mặt nước và tài sản khác.

Thu nhập cá nhân là bao nhiêu, thu nhập từ hoạt động tự do của cá nhân trong các lĩnh vực được cấp phép hoặc chứng chỉ theo quy định của pháp luật.

Thu nhập cá nhân là bao nhiêu, phụ thuộc vào tiền lương, tiền công trả cho người lao động của người sử dụng lao động, bao gồm: Tiền lương, tiền công và các khoản khác được trả lương, trả công bằng tiền hoặc không bằng tiền.

Phụ cấp,phúc lợi và quyền lợi nghề nghiệp.Thù lao dưới các hình thức: hoa hồng đại lý, hoa hồng môi giới, chi tham gia nghiên cứu khoa học và công nghệ, chi tham gia dự án, đề án, nhuận bút theo quy định của pháp luật về nhuận bút, chi giảng dạy, chi tham gia biểu diễn nghệ thuật, thể thao, thanh toán cho quảng cáo, thanh toán cho các dịch vụ khác và các khoản thù lao khác. Tiền chi tham gia các hiệp hội doanh nghiệp, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban quản lý dự án, Hội đồng quản lý, Hiệp hội nghề nghiệp và các tổ chức khác.

Các khoản lợi ích khác bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương do người sử dụng lao động trả cho người nộp thuế dưới mọi hình thức: Tiền nhà ở, điện, nước và các dịch vụ phụ trợ (nếu có); Phí bảo hiểm nhân thọ, các khoản bảo hiểm không bắt buộc khác, các khoản đóng góp vào quỹ hưu trí tự nguyện do người sử dụng lao động trả hoặc đóng thay cho người lao động; Phí hội viên và các khoản chi khác cho các dịch vụ phục vụ cá nhân như chăm sóc sức khỏe, vui chơi, thể thao, giải trí; Chi sòng phẳng văn phòng phẩm, đi công tác, điện thoại, trang phục … vượt mức Nhà nước quy định; Thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả phần thưởng dưới dạng chứng khoán.

Thu nhập cá nhân là bao nhiêu đến từ đầu tư vốn: Lãi đối với các khoản cho tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh khác vay theo hợp đồng hoặc thỏa thuận cho vay. Cổ tức thu được từ việc góp vốn mua cổ phần. Đồng thời thu nhập cá nhân là bao nhiêu còn từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác, bao gồm góp vốn bằng hiện vật, bằng danh tiếng, quyền sử dụng đất, bằng sáng chế. Thu nhập từ cổ tức trả bằng trái phiếu, thu nhập từ lợi nhuận tái đầu tư.

Thu nhập cá nhân là bao nhiêu đến từ chuyển nhượng vốn, lợi nhuận từ việc góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn (bao gồm cả công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên), công ty hợp danh, hợp tác xã, hợp đồng hợp tác kinh doanh, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức kinh tế và các tổ chức khác. Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, bao gồm thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, quyền chọn mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần của các thành viên trong công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản bao gồm thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất; Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở, kể cả nhà ở hình thành trong tương lai; Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền thuê mặt nước; Thu nhập từ việc giao quản lý bất động sản nếu người được giao quản lý bất động sản có quyền chuyển nhượng bất động sản hoặc các quyền tương tự cho chủ sở hữu bất động sản.

Thu nhập cá nhân là bao nhiêu, bạn cần phải biết thêm về những điều khoản về thu nhập. Uy Danh với kinh nghiệm của mình về thuế thì việc cập nhật thông tin cũng như là đưa ra những thông tin cần thiết để bạn có thể tuân thủ đúng quy định về pháp luật. Bạn đang gặp những vấn đề về thuế, với đội ngũ nhân viên kinh nghiệm của mình, Uy Danh sẽ đáp ứng yêu cầu, giải quyết vấn đề bạn đang gặp phải một cách nhanh chóng, hiệu quả nhất.

Bảng giá về dịch vụ kế toán

Bảng giá thu nhập cá nhân là bao nhiêu
Bảng giá thu nhập cá nhân là bao nhiêu

Nội dung công việc dịch vụ kế toán

Báo cáo thuế hàng tháng: 

 1. Tiếp nhận hồ sơ và đăng ký tư vấn hồ sơ kế toán thuế cho doanh nghiệp theo quy định kế toán – thuế.
 2. Tiến hành tập hợp các hóa đơn – chứng từ tại văn phòng của doanh nghiệp đối tác.
 3. Tiếp nhận hóa đơn chứng từ kế toán, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ.
 4. Hoàn thiện bộ hồ sơ chứng từ kế toán, xem xét định khoản các nghiệp vụ mà công ty thực hiện các phát sinh phần mềm như làm phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, xuất kho, phiếu kế toán…
 5. Tư vấn từng bước sử dụng, bảo quản hóa đơn, chứng từ mà doanh nghiệp cung cấp.
 6. Cần cân đối giá trị gia tăng(giá trị đầu vào – giá trị đầu ra) một cách hợp lý cho doanh nghiệp.
 7. Cập nhật tất cả các dữ liệu cần thiết vào phần mềm quản lý một cách có bảo mật và hiệu quả.
 8. Tiến hành kê khai các loại thuế GTGT, từ đó tiến hành chọn mẫu tờ khai thuế GTGT để nộp cho cơ quan thuế.
 9. Những doanh nghiệp đang hoạt động nếu doanh thu năm trước liền kề lớn hơn 50 tỷ thì kê khai theo tháng.
 10. Tiến hành ghi sổ nhật ký về các loại như: tài khoản kế toán, sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các sổ  chi tiết về hàng tồn kho, công nợ, tài sản cố định, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hóa
 11. Lập và in các loại sổ sách kế toán theo quy định.
 12. Thực hiện các sổ khác theo từng lĩnh vực kinh doanh mà doanh nghiệp đối tác đang kinh doanh.

Báo cáo thuế hàng quý: 

 1. Nếu doanh nghiệp mới thành lập thì tiến hành kê khai thuế GTGT và những doanh nghiệp đang hoạt động nếu doanh thu năm trước liền kề từ 50 tỷ trở xuống thì kê khai theo quý.
 2. Tiến hành kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối tác.
 3. Tiếp tục tiến hành những loại hóa đơn mà báo cáo hàng tháng đã kê khai.
 4. Lập giấy nộp tiền thuế phát sinh;
 5. Sắp xếp và lưu trữ hồ sơ kế toán theo quý.

Quyết toán thuế hàng năm:

 1. Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán của doanh nghiệp bao gồm:
 • Phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho.
 • Sổ quỹ tiền gửi ngân hàng, sổ quỹ tiền mặt.
 • Báo cáo tổng hợp số liệu tồn kho, biểu mẫu phân bổ công cụ, dụng cụ, bảng khấu hao tài sản cố định… theo quy định của pháp luật.
 1.  Lập các biểu mẫu, bảng lương liên quan đến lao động:
 •  Lập và nộp báo cáo thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân, tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp, báo cáo thanh quyết toán thuế thu nhập cá nhân, , báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
 • Lập và nộp các biểu mẫu hàng năm cho phòng thống kê.
 • Lập báo cáo tài chính cuối năm đúng hạn.

Quy trình thực hiện công việc dịch vụ kế toán

Quy trình thu nhập cá nhân là bao nhiêu
Quy trình thu nhập cá nhân là bao nhiêu

Lợi ích trong cách chọn dịch vụ kế toán

 1. Chọn đúng dịch vụ kế toán giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí, tăng hiệu quả công việc, hạn chế rủi ro.
 2. Sử dụng chuyên viên kế toán cao cấp, chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm về thuế và kế toán.
 3. Tăng hiệu quả kinh tế
 4. Hỗ trợ tư vấn nhiệt tình, nhanh chóng, đầy đủ và kịp thời các chính sách, luật thuế hiện hành.
 5. Tư vấn đầy đủ theo yêu cầu phục vụ cho kinh doanh của doanh nghiệp.
 6. Dịch vụ kế toán Uy Danh sẽ luôn đồng hành, giám sát công việc để không xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện.

Cam kết dịch vụ kế toán

Cam kết thu nhập cá nhân là bao nhiêu
Cam kết thu nhập cá nhân là bao nhiêu

Các câu hỏi thường gặp của khách hàng khi chọn thuế thu nhập cá nhân là bao nhiêu:

 1. Yêu cầu phí thuê thuế thu nhập cá nhân là bao nhiêu?
 2. Các thủ tục đăng ký thuế thu nhập cá nhân là bao nhiêu, hoạt động ở địa chỉ nào?
 3. Các thuế thu nhập cá nhân là bao nhiêu, bao gồm những công việc chính nào?
 4. Làm thế nào để thuê thuế thu nhập cá nhân là bao nhiêu, phù hợp?
 5. Các phí thuế thu nhập cá nhân là bao nhiêu, là bao nhiêu?
 6. Các thuế thu nhập cá nhân là bao nhiêu, có uy tín?
 7. Các thuế thu nhập cá nhân là bao nhiêu của công ty có chịu trách nhiệm bồi thường rủi ro cho doanh nghiệp?
 8. Các thuế thu nhập cá nhân là bao nhiêu, có phải đến tận nơi hay chỉ nhận hồ sơ online?