Kế toán tổng hợp là gì?

Kế toán toán tổng hợp là gì? Dịch vụ kế toán tổng hợp là gì?. Cung cấp dịch vụ kế toán tổng hợp uy tín, chất lượng. Hỗ trợ tư vấn 24/7.

Mỗi phụ huynh hoặc lãnh đạo tổ chức đã phải đối phó với việc quản lý một số loại tài khoản tài chính. Cho dù đó là tài khoản tiết kiệm cá nhân, tài khoản séc kinh doanh hay hóa đơn cho các dịch vụ được thực hiện, tất cả chúng ta đều phải suy nghĩ về cách hoạt động tài chính ảnh hưởng đến lợi nhuận. Kế toán tổng hợp dựa trên một số nguyên tắc và mục tiêu cơ bản. Trước khi bạn thuê một kế toán, có một số điều bạn phải biết về kế toán tổng hợp và các nguyên tắc đằng sau nó.

Tìm hiểu về kế toán tổng hợp là gì

Kế toán có thể được chia thành nhiều loại bao gồm kế toán chính phủ, kế toán quản trị, kế toán tài chính và kế toán tổng hợp. Các danh mục này phản ánh loại hoạt động và các chuẩn mực liên quan đến việc thu thập, trình bày và lập hồ sơ báo cáo tài chính. Tất cả các hạng mục kế toán đều hoạt động theo các quy định, nguyên tắc và luật cụ thể.

Kế toán tổng hợp là gì, là giống như tên gọi của nó, đề cập đến việc thu thập và sổ cái của hoạt động tài khoản tổng hợp bao gồm các khoản ghi nợ và ghi có (tức là phí tài khoản) cũng như cách lập báo cáo tài chính cho năm tài chính hoặc năm dương lịch. Hoạt động này liên quan đến hoạt động chung liên quan đến tài khoản doanh nghiệp, thực thể hoặc tổ chức bao gồm chính phủ và các liên doanh phi lợi nhuận. Một tài khoản chung không cung cấp thông tin danh mục phụ về quản lý.

Kế toán tổng hợp là gì nó mang một ý nghĩa không giống như các loại kế toán khác, kế toán tổng hợp là gì, là liên quan đến một thực thể kinh doanh nói chung so với một nhóm con cụ thể trong đơn vị đó. Sử dụng hệ thống kế toán, một kế toán tổng hợp sẽ xem xét và chuẩn bị các tờ khai thuế và kiểm tra những khoản giảm thuế nào có sẵn. Căn cứ vào năm dương lịch, các khoản ghi nợ và tín dụng được thực hiện trong năm đó và loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức, kế toán tổng hợp là gì, là sẽ cung cấp cho khách hàng của mình các dịch vụ sau: báo cáo tài chính bao gồm báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán, sổ cái tổng hợp, báo cáo ngân hàng và hàng quý báo cáo. Các dịch vụ dành cho doanh nghiệp nhỏ bao gồm khai thuế bao gồm tiền lương, tiểu bang, doanh thu và các loại thuế áp dụng khác.

Kế toán tổng hợp là gì, là phải thể hiện tính khách quan – tất cả dữ liệu tài chính phải là thực tế và không bị xâm phạm, bao gồm tất cả các thuyết minh và báo cáo tài chính. Các thông tin khác liên quan đến dịch vụ tư vấn phải được chuyển cho tất cả những người có liên quan trong một khoảng thời gian hợp lý. Kế toán viên phải sử dụng các thông lệ giống nhau trên cơ sở nhất quán (từ năm này sang năm khác). Kế toán viên phải hành động vì lợi ích tốt nhất của chủ tài khoản và / hoặc tổ chức kinh doanh.

Kế toán tổng hợp là gì, là phải tuân theo Nguyên tắc Kế toán được Chấp nhận Chung (GAAP) và phải tuân theo tất cả các luật kế toán theo chỉ dẫn. GAAP được thành lập để tiêu chuẩn hóa các nguyên tắc kế toán cơ bản và được chấp nhận cho tất cả các doanh nghiệp, tổ chức và cơ quan chính phủ công và tư. Tất cả các kế toán đều tuân theo các nguyên tắc nhất quán, chính xác và có thể so sánh được.

Có bốn giai đoạn cơ bản của kế toán tổng hợp là gì, chính là: ghi chép, phân loại, tóm tắt và giải thích dữ liệu tài chính. Giao tiếp có thể không được chính thức coi là một trong những giai đoạn kế toán, nhưng nó cũng là một bước quan trọng. Tất cả thông tin kế toán phải được thông báo một cách thích hợp cho các bên thích hợp sau khi phân tích. Báo cáo kế toán phải được lập và phân phối, đồng thời phải bao gồm báo cáo thu nhập cơ bản và bảng cân đối kế toán, cũng như thông tin bổ sung bao gồm các tỷ lệ kế toán, sơ đồ, đồ thị và báo cáo lưu chuyển quỹ.

Với hơn 3 năm hoạt động với nhiều kinh nghiệm, hợp tác với những doanh nghiệp nhỏ và lớn, có doanh nghiệp với doanh số hơn 500 tỷ/ năm, doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài. Uy Danh tự tin sẽ giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề về kế toán một cách nhanh chóng, hiệu quả, tiết kiệm chi phí.

Bảng giá về dịch vụ kế toán

Bảng giá kế toán tổng hợp là gì
Bảng giá kế toán tổng hợp là gì

Nội dung công việc dịch vụ kế toán

Báo cáo thuế hàng tháng: 

 1. Tiếp nhận hồ sơ và đăng ký tư vấn hồ sơ kế toán thuế cho doanh nghiệp theo quy định kế toán – thuế.
 2. Tiến hành tập hợp các hóa đơn – chứng từ tại văn phòng của doanh nghiệp đối tác.
 3. Tiếp nhận hóa đơn chứng từ kế toán, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ.
 4. Hoàn thiện bộ hồ sơ chứng từ kế toán, xem xét định khoản các nghiệp vụ mà công ty thực hiện các phát sinh phần mềm như làm phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, xuất kho, phiếu kế toán…
 5. Tư vấn từng bước sử dụng, bảo quản hóa đơn, chứng từ mà doanh nghiệp cung cấp.
 6. Cần cân đối giá trị gia tăng(giá trị đầu vào – giá trị đầu ra) một cách hợp lý cho doanh nghiệp.
 7. Cập nhật tất cả các dữ liệu cần thiết vào phần mềm quản lý một cách có bảo mật và hiệu quả.
 8. Tiến hành kê khai các loại thuế GTGT, từ đó tiến hành chọn mẫu tờ khai thuế GTGT để nộp cho cơ quan thuế.
 9. Những doanh nghiệp đang hoạt động nếu doanh thu năm trước liền kề lớn hơn 50 tỷ thì kê khai theo tháng.
 10. Tiến hành ghi sổ nhật ký về các loại như: tài khoản kế toán, sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các sổ  chi tiết về hàng tồn kho, công nợ, tài sản cố định, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hóa
 11. Lập và in các loại sổ sách kế toán theo quy định.
 12. Thực hiện các sổ khác theo từng lĩnh vực kinh doanh mà doanh nghiệp đối tác đang kinh doanh.

Báo cáo thuế hàng quý: 

 1. Nếu doanh nghiệp mới thành lập thì tiến hành kê khai thuế GTGT và những doanh nghiệp đang hoạt động nếu doanh thu năm trước liền kề từ 50 tỷ trở xuống thì kê khai theo quý.
 2. Tiến hành kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối tác.
 3. Tiếp tục tiến hành những loại hóa đơn mà báo cáo hàng tháng đã kê khai.
 4. Lập giấy nộp tiền thuế phát sinh;
 5. Sắp xếp và lưu trữ hồ sơ kế toán theo quý.

Quyết toán thuế hàng năm:

 1. Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán của doanh nghiệp bao gồm:
 • Phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho.
 • Sổ quỹ tiền gửi ngân hàng, sổ quỹ tiền mặt.
 • Báo cáo tổng hợp số liệu tồn kho, biểu mẫu phân bổ công cụ, dụng cụ, bảng khấu hao tài sản cố định… theo quy định của pháp luật.
 1.  Lập các biểu mẫu, bảng lương liên quan đến lao động:
 •  Lập và nộp báo cáo thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân, tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp, báo cáo thanh quyết toán thuế thu nhập cá nhân, , báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
 • Lập và nộp các biểu mẫu hàng năm cho phòng thống kê.
 • Lập báo cáo tài chính cuối năm đúng hạn.

Quy trình thực hiện công việc dịch vụ kế toán

Quy trình kế toán tổng hợp là gì
Quy trình kế toán tổng hợp là gì

Lợi ích trong cách chọn dịch vụ kế toán

 1. Chọn đúng dịch vụ kế toán giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí, tăng hiệu quả công việc, hạn chế rủi ro.
 2. Sử dụng chuyên viên kế toán cao cấp, chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm về thuế và kế toán.
 3. Tăng hiệu quả kinh tế
 4. Hỗ trợ tư vấn nhiệt tình, nhanh chóng, đầy đủ và kịp thời các chính sách, luật thuế hiện hành.
 5. Tư vấn đầy đủ theo yêu cầu phục vụ cho kinh doanh của doanh nghiệp.
 6. Dịch vụ kế toán Uy Danh sẽ luôn đồng hành, giám sát công việc để không xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện.

Cam kết dịch vụ kế toán

Cam kết kế toán tổng hợp là gì
Cam kết kế toán tổng hợp là gì

Các câu hỏi thường gặp của khách hàng khi chọn học kế toán tổng hợp là gì:

 1. Yêu cầu phí kế toán tổng hợp là gì?
 2. Các thủ tục đăng ký kế toán kế toán tổng hợp là gì, hoạt động ở địa chỉ nào?
 3. Cách thuê kế toán kế toán tổng hợp là gì, bao gồm những công việc chính nào?
 4. Làm thế nào để thuê kế toán tổng hợp là gì phù hợp?
 5. Các phí thuê kế toán tổng hợp là gì, là bao nhiêu?
 6. Cách thuê kế toán tổng hợp là gì, có uy tín?
 7. Các kế toán tổng hợp là gì có chịu trách nhiệm bồi thường rủi ro cho doanh nghiệp?
 8. Kế toán tổng hợp là gì, có phải đến tận nơi hay chỉ nhận hồ sơ online?