Kế toán thuế công ty sản xuất: Cách tính thuế như thế nào?

Kế toán thuế sẽ chịu trách nhiệm khai báo các loại thuế của doanh nghiệp cho cơ quan nhà nước. Vậy kế toán thuế công ty sản xuất sẽ cần khai báo những loại thuế nào? Cách tính mỗi loại thuế này như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé.

Kế toán thuế công ty sản xuất: Những loại thuế cần nộp

Theo quy định của pháp luật, thuế là khoản nộp bắt buộc của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịch vụ. Tại doanh nghiệp, kế toán thuế sẽ đảm nhiệm việc tính toán khoản thuế phải nộp này là bao nhiêu.

Theo đó, kế toán thuế công ty sản xuất sẽ cần phải tính những loại thuế sau:

Thuế môn bài (lệ phí môn bài)

 • Phí trực thu, được tính dựa trên vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của doanh nghiệp.

Thuế giá trị gia tăng (thuế VAT)

 • Thuế gián thu. Mức đóng sẽ dựa trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ từ quá trình sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Có 3 mức thuế suất là 0%, 5% và 10%.

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

 • Thuế trực thu. Mức thuế sẽ dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh cuối kỳ của doanh nghiệp.

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

 • Loại thuế trực thu đánh vào thu nhập của người lao động tại doanh nghiệp.

Thuế xuất, nhập khẩu

 • Thuế gián thu. Thuế này sẽ được thu dựa trên hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam.

Thuế bảo vệ môi trường

 • Thuế gián thu. Doanh nghiệp sẽ phải chịu thuế này nếu hoạt động sản xuất gây hại tới môi trường.

Thuế tiêu thụ đặc biệt

 • Thuế gián thu. Doanh nghiệp sẽ đóng thuế nếu sản xuất các mặt hàng thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chẳng hạn như ô tô dưới 24 chỗ, thuốc lá, rượu, bia…

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

 • Thuế trực thu. Thuế này được thu khi doanh nghiệp sử dụng đất phi nông nghiệp để sản xuất, thực hiện dự án đầu tư…

ke-toan-thue-cong-ty-san-xuat

Kế toán thuế công ty sản xuất: Cách tính từng loại thuế

Cách tính thuế môn bài

Thuế môn bài sẽ được kê khai một lần vào thời điểm mới thành lập doanh nghiệp. Thời điểm đóng phí là vào đầu năm dương lịch. Thời hạn nộp chậm nhất kế toán thuế công ty sản xuất cần chú ý đó là ngày 30/1 dương lịch.

Có 3 mức đóng thuế môn bài áp dụng với doanh nghiệp sản xuất:

 • Vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng: Mức đóng sẽ là 3 triệu đồng/năm;
 • Vốn điều lệ dưới 10 tỷ đồng: Mức đóng sẽ là 2 triệu đồng/năm;
 • Văn phòng đại diện hoặc chi nhánh hạch toán phụ thuộc: Mức đóng là 1 triệu đồng/năm.

Cách tính thuế giá trị gia tăng

Có 2 phương pháp tính thuế VAT là tính theo phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp. Trong đó:

 • Theo phương pháp khấu trừ: Thuế VAT = Số thuế VAT đầu ra – số thuế VAT đầu vào;
 • Theo phương pháp trực tiếp: Thuế VAT = Doanh thu (Tổng số tiền bán hàng hóa thực tế ghi trên hóa đơn) x Tỷ lệ %

Tỷ lệ % để kế toán thuế công ty sản xuất xác định nhằm tính thuế VAT là:

 • Phân phối, cung cấp hàng hóa: 1%
 • Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%
 • Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%
 • Hoạt động kinh doanh khác: 2%.

Nếu doanh nghiệp kê khai theo tháng, hạn nộp sẽ là ngày 20 của tháng tiếp theo. Kê khai theo quý, hạn nộp sẽ là ngày 30 của quý tiếp theo.

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Khi tính thuế TNDN, kế toán thuế công ty sản xuất sẽ tính theo công thức sau:

 • Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập chịu thuế (Doanh thu – Chi phí được trừ + Khoản thu nhập khác) x thuế suất

Kế toán thuế cần lưu ý:

 • Nếu kê khai thuế VAT theo phương pháp khấu trừ, doanh thu chịu thuế sẽ là doanh thu chưa tính thuế GTGT.
 • Trường hợp kê khai VAT theo phương pháp trực tiếp, doanh thu sẽ là doanh thu đã có thuế GTGT.
 • Mức thuế mà các công ty sản xuất phải chịu là 20%. Trường hợp công ty sản xuất phần mềm sẽ có thuế suất ưu đãi riêng.

Các khoản chi phí xem là hợp lệ để được trừ khi tính thuế TNDN là:

 • Khoản chi có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
 • Khoản chi có đầy đủ chứng từ, hóa đơn hợp pháp, hợp lệ.
 • Trường hợp khoản chi từ 20 triệu đồng trở lên, cần có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt (có thể là ủy nhiệm chi ngân hàng).

Thời hạn cuối để kế toán thuế nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng thứ 3 trong năm dương lịch hoặc năm tài chính tiếp theo.

dich-vu-ke-toan-thue

Cách tính thuế thu nhập cá nhân

Khi tính thuế TNCN của người lao động, kế toán thuế công ty sản xuất sẽ tính dựa trên 3 trường hợp.

Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động trên 3 tháng

 • Thuế TNCN cần nộp = Thu nhập tính thuế (Tổng tiền lương nhận được – Các khoản được miễn thuế – Các khoản giảm trừ) x Thuế suất.

Mức thuế suất sẽ dựa trên phần thu nhập tính thuế nhất. Trong đó, cao nhất là 35% (nếu thu nhập tính thuế trên 960 triệu đồng) và thấp nhất là 5% (nếu thu nhập từ 60 triệu đồng trở xuống). Kế toán thuế cũng sẽ chịu trách nhiệm quyết toán thuế thay cho người lao động.

Cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 3 tháng

 • Thuế TNCN cần nộp: Không được tính giảm trừ gia cảnh và khấu trừ trực tiếp 10% tại nguồn nếu có mức chi trả từ 2 triệu đồng trở lên.

Tuy nhiên, các cá nhân có thể làm cam kết 02/CK-TNCN (nếu đủ điều kiện) để công ty tạm thời không khấu trừ thuế.

Đối với cá nhân không cư trú

Kế toán thuế trực tiếp khấu trừ 20% trước khi trả thu nhập cho người lao động thuộc trường hợp này.