Học kế toán thuế ở đâu đảm bảo chất lượng?

Học kế toán thuế ở đâu? Địa điểm học kế toán thuế uy tín – hiệu quả – chuyên nghiệp. Chúng tôi cung cấp dịch vụ học kế toán thuế chất lượng cho bạn. Hỗ trợ tư vấn 24/24.

Kế toán thuế đề cập đến nhiều vấn đề với các cách khắc phục và những chính sách được sử dụng để thành lập nên việc điền vào tờ thuế có sẵn và các báo cáo khác cần thiết để tuân thủ thuế và do đó, kế toán cung cấp các mẫu hướng dẫn có sẵn cùng với hướng dẫn để đạt được lợi nhuận chịu thuế.

Những thông tin về học kế toán thuế ở đâu

Học kế toán thuế ở đâu với kế toán là thu nhập từ lợi nhuận chịu thuế và luật thuế phải nộp để đúng theo quy định của pháp luật đặt ra theo Cơ quan thuế. Với những hoạt động và những điều chỉnh phù hợp này tạo thành một phần của mẫu tờ thuế có sẵn, và những bản kê khai này được lưu giữ và để kiểm tra thuế. Có nhiều thành phần khác nhau của kế toán thuế, một số trong số đó được thảo luận dưới đây.

Bạn có thể chọn tự chịu trách nhiệm về các tờ khai thuế của mình hoặc tìm một kế toán viên để giúp đỡ. Kế toán hoặc cố vấn thuế cũng có thể giúp bạn tính toán số thuế bạn phải nộp, cách tài trợ cho các khoản thanh toán thuế trong tương lai và phương pháp kế toán thuế nào phù hợp nhất cho doanh nghiệp của bạn.

Trong trường hợp này, lợi nhuận chịu thuế sẽ cao hơn so với lợi nhuận kế toán, và cá nhân hoặc tổ chức sẽ nộp nhiều thuế hơn trong năm nay, điều này. Số tiền trả thêm như thuế trên lợi nhuận tăng thêm do từ chối trích lập dự phòng được coi là thuế thu nhập hoãn lại phải trả sẽ được thực hiện trong những năm tới. Là những điều mà bạn chọn học kế toán thuế ở đâu.

Kế toán là phải chịu trách nhiệm pháp lý thuế hoãn lại được tạo ra khi cá nhân hoặc tổ chức phải trả ít thuế hơn trong năm hiện tại do sự khác biệt về thời gian.Hầu hết các quốc gia, các loại thuế là một phần của hầu hết tất cả các hóa đơn được phát hành. Bây giờ, đây không nên được coi là chi phí trực tiếp vì các tổ chức được khấu trừ thuế đầu vào trên số tiền đã thanh toán. Để yêu cầu các đầu vào đó, bạn phải biết chọn học kế toán thuế ở đâu để biết về việc cơ quan thuế đặt ra các điều kiện.Tuy nhiên, Chính phủ sẽ quy định cụ thể nội dung kế toán của các đối tượng sau trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản trong Luật Kế toán: Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, Hộ kinh doanh cá thể và cuối cùng là Tổ hợp tác.

Trong thế giới toàn cầu hóa ngày nay, nhiều công ty mở chi nhánh của họ ở nhiều nơi trên thế giới. Một chính sách giám sát chuyển giá được gọi là Định giá giao dịch theo chiều dài của Arm, ủng hộ chính sách thương mại công bằng trên toàn cầu. Đối với công ty mới thành lập, kỳ kế toán đầu tiên bắt đầu từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến ngày cuối cùng của kỳ kế toán tháng, quý, năm. Trường hợp doanh nghiệp ngừng hoạt động hoặc giải thể thì kỳ kế toán cuối cùng kết thúc vào ngày quyết định đó có hiệu lực.

Nếu kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc năm cuối cùng dưới 3 tháng, công ty có thể gộp kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc kỳ kế toán năm trước với thời gian không quá 15 tháng.

Học kế toán thuế ở đâu sẽ cho bạn nhiều thông tin về việc nếu một tổ chức đã thành lập một văn phòng nước ngoài duy nhất nơi mọi người đang làm việc và không có hoạt động kinh doanh nào khác đang được thực hiện tại quốc gia đó. Tất cả các doanh nghiệp được liệt kê dưới đây, phải tuân thủ các hướng dẫn chung được nêu trong Luật Kế toán và tất cả các bản phát hành VAS của Bộ Tài chính và chính phủ:

Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế kể cả doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam hoạt động theo pháp luật Việt Nam: Hộ kinh doanh cá thể và tổ hợp tác. Kế toán và những người khác có liên quan đến kế toán. Các doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp (kể cả có và không có kinh phí từ ngân sách nhà nước)

Uy Danh với những kinh nghiệm và kiến thức, đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm sẽ giúp cho bạn học kế toán thuế một cách nhanh chóng với đầy đủ kiến thức nhất. Việc chọn học kế toán thuế ở đâu cũng cho bạn có khả năng về phân loại thu nhập để áp dụng thuế suất chính xác; Tuân thủ luật định. Các khoản lỗ của năm hiện tại và năm trước có thể được bù đắp trong các giai đoạn trong tương lai bằng cách khai thuế. Tạo thuận lợi cho kiểm toán thuế. Tự quyết toán và nộp thuế kịp thời. Một số những kiến thức như vậy đã tạo cho bạn cơ hội về nghề nghiệp ở những tập đoàn hàng đầu ngay tại trong nước và trên thế giới.

Bảng giá về dịch vụ kế toán

Bảng giá học kế toán thuế ở đâu
Bảng giá học kế toán thuế ở đâu

Nội dung công việc dịch vụ kế toán

Báo cáo thuế hàng tháng: 

 1. Tiếp nhận hồ sơ và đăng ký tư vấn hồ sơ kế toán thuế cho doanh nghiệp theo quy định kế toán – thuế.

 2. Tiến hành tập hợp các hóa đơn – chứng từ tại văn phòng của doanh nghiệp đối tác.

 3. Tiếp nhận hóa đơn chứng từ kế toán, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ.

 4. Hoàn thiện bộ hồ sơ chứng từ kế toán, xem xét định khoản các nghiệp vụ mà công ty thực hiện các phát sinh phần mềm như làm phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, xuất kho, phiếu kế toán…

 5. Tư vấn từng bước sử dụng, bảo quản hóa đơn, chứng từ mà doanh nghiệp cung cấp.

 6. Cần cân đối giá trị gia tăng(giá trị đầu vào – giá trị đầu ra) một cách hợp lý cho doanh nghiệp.

 7. Cập nhật tất cả các dữ liệu cần thiết vào phần mềm quản lý một cách có bảo mật và hiệu quả.

 8. Tiến hành kê khai các loại thuế GTGT, từ đó tiến hành chọn mẫu tờ khai thuế GTGT để nộp cho cơ quan thuế.

 9. Những doanh nghiệp đang hoạt động nếu doanh thu năm trước liền kề lớn hơn 50 tỷ thì kê khai theo tháng.

 10. Tiến hành ghi sổ nhật ký về các loại như: tài khoản kế toán, sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các sổ  chi tiết về hàng tồn kho, công nợ, tài sản cố định, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hóa

 11. Lập và in các loại sổ sách kế toán theo quy định.

 12. Thực hiện các sổ khác theo từng lĩnh vực kinh doanh mà doanh nghiệp đối tác đang kinh doanh.

Báo cáo thuế hàng quý: 

 1. Nếu doanh nghiệp mới thành lập thì tiến hành kê khai thuế GTGT và những doanh nghiệp đang hoạt động nếu doanh thu năm trước liền kề từ 50 tỷ trở xuống thì kê khai theo quý.

 2. Tiến hành kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối tác.

 3. Tiếp tục tiến hành những loại hóa đơn mà báo cáo hàng tháng đã kê khai.

 4. Lập giấy nộp tiền thuế phát sinh;

 5. Sắp xếp và lưu trữ hồ sơ kế toán theo quý.

Quyết toán thuế hàng năm:

 1. Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán của doanh nghiệp bao gồm:

 • Phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho.

 • Sổ quỹ tiền gửi ngân hàng, sổ quỹ tiền mặt.

 • Báo cáo tổng hợp số liệu tồn kho, biểu mẫu phân bổ công cụ, dụng cụ, bảng khấu hao tài sản cố định… theo quy định của pháp luật.

 1.  Lập các biểu mẫu, bảng lương liên quan đến lao động:

 •  Lập và nộp báo cáo thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân, tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp, báo cáo thanh quyết toán thuế thu nhập cá nhân, , báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

 • Lập và nộp các biểu mẫu hàng năm cho phòng thống kê.

 • Lập báo cáo tài chính cuối năm đúng hạn.

Quy trình thực hiện công việc dịch vụ kế toán

Quy trình học kế toán thuế ở đâu
Quy trình học kế toán thuế ở đâu

Lợi ích trong cách chọn dịch vụ kế toán

 1. Chọn đúng dịch vụ kế toán giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí, tăng hiệu quả công việc, hạn chế rủi ro.

 2. Sử dụng chuyên viên kế toán cao cấp, chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm về thuế và kế toán.

 3. Tăng hiệu quả kinh tế

 4. Hỗ trợ tư vấn nhiệt tình, nhanh chóng, đầy đủ và kịp thời các chính sách, luật thuế hiện hành.

 5. Tư vấn đầy đủ theo yêu cầu phục vụ cho kinh doanh của doanh nghiệp.

 6. Dịch vụ kế toán Uy Danh sẽ luôn đồng hành, giám sát công việc để không xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện.

Cam kết dịch vụ kế toán

Cam kết học kế toán thuế ở đâu
Cam kết học kế toán thuế ở đâu

Các câu hỏi thường gặp của khách hàng khi chọn học kế toán thuế ở đâu:

 

 1. Yêu cầu phí học kế toán thuế ở đâu?

 2. Các thủ tục đăng ký học kế toán thuế ở đâu, hoạt động ở địa chỉ nào?

 3. Cách học kế toán thuế ở đâu, bao gồm những công việc chính nào?

 4. Làm thế nào để học kế toán online phù hợp?

 5. Các phí học kế toán thuế ở đâu, là bao nhiêu?

 6. Cách học kế toán thuế ở đâu, có uy tín?

 7. Các học kế toán thuế ở đâu của công ty có chịu trách nhiệm bồi thường rủi ro cho doanh nghiệp?

 8. Các học kế toán thuế ở đâu, có phải đến tận nơi hay chỉ nhận hồ sơ online?

plugins premium WordPress