Hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì?

Hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì?Tìm hiểu thông tin về hoàn thuế thu nhập cá nhân mới nhất. Hỗ trợ tư vấn về hoàn thuế thu nhập cá nhân.

Hiện nay việc đóng thuế là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi người công dân và kể cả người nước ngoài đang làm việc tại VN, môi trường năng động, nhiệt huyết và sáng tạo. Vậy để có được một môi trường thuận tiện như vậy trước hết bạn phải đóng thuế. Trong quá trình đóng thuế bạn không hiểu rõ về những điều khoản trong thuế nên rất dễ dẫn đến nộp dư thuế hay những vấn đề phát sinh khác. Vì vậy mà việc hoàn thuế rất quan trọng với mỗi cá nhân hay doanh nghiệp.

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân là tờ khai chính thức do một cá nhân hoặc hai vợ chồng cùng nộp để cung cấp thông tin về thu nhập và chi phí được trừ trong một năm nhất định nhằm xác định nghĩa vụ thuế. Tất cả những người kiếm được nhiều hơn một số tiền nhất định trong một năm phải khai báo như vậy, ngay cả khi họ không mong đợi được hoàn lại tiền thuế của mình. Những người không khai thuế có thể bị phạt như tiền phạt, và cũng có thể bỏ lỡ khoản hoàn trả mà chính phủ nợ họ.

Hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì?

Hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì, là người đóng thuế cung cấp một số thông tin cơ bản, bao gồm tên, địa chỉ và số nhận dạng người đóng thuế. Biểu mẫu yêu cầu mọi người kê khai tất cả các khoản thu nhập, sử dụng các điểm được chỉ định cho các loại thu nhập khác nhau và thảo luận về bất kỳ khoản nợ tài chính nào mà cơ quan thuế chấp nhận là khoản khấu trừ thuế. Ví dụ, một người trả khoản vay sinh viên có thể yêu cầu khoản lãi đã trả như một khoản khấu trừ thuế. Vậy hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì, là cũng cung cấp không gian để yêu cầu các khoản tín dụng thuế, tùy thuộc vào loại tín dụng mà chính phủ cung cấp trong một năm nhất định.

Hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì,  là khoản hoàn trả cho người đóng thuế bất kỳ số tiền vượt quá nào đã trả cho chính phủ liên bang hoặc chính quyền tiểu bang. Người nộp thuế có xu hướng xem khoản hoàn trả như một khoản tiền thưởng hoặc một sự may mắn, nhưng nó thường đại diện cho một khoản vay không tính lãi mà người đóng thuế đã trả cho chính phủ. Trong hầu hết các trường hợp, nó có thể tránh được.

Nếu bạn được hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì, nghĩa là bạn đã nộp thừa số thuế của mình vào năm ngoái. Các nhân viên thông thường có thể tránh chúng bằng cách điền chính xác vào Mẫu W-4 và cập nhật nó. Những người tự kinh doanh có thể tránh nó bằng cách ước tính thuế của họ chính xác hơn cho các khoản nộp thuế ước tính hàng quý.

Có một số lý do khiến người đóng thuế có thể được hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì, là hoàn lại nhiều hơn một số tiền nhỏ (hoặc nợ chính phủ nhiều hơn một số tiền nhỏ):

Hai ví dụ đầu tiên có thể dễ dàng tránh được. Có nghĩa là, số tiền sẽ được trả cho người đóng thuế trong suốt cả năm nếu thông tin chính xác có trong mẫu W-4.

Tất nhiên, đôi khi việc hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì, việc hoàn thuế là điều khó tránh khỏi và được hoan nghênh. Ví dụ, một người đóng thuế bị cho nghỉ việc vào đầu năm và không thể kiếm được công việc mới ngay lập tức có thể nhận được một khoản hoàn trả đáng kể dựa trên thu nhập thực tế hàng năm của họ.

Hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì trong hầu hết các khoản tín dụng thuế đều không được hoàn lại. Nghĩa là, một người nộp thuế không nợ gì sẽ bị mất khoản tín dụng thuế còn lại. Nhưng vẫn có những trường hợp ngoại lệ. Người đóng thuế đã mắc lỗi khi điền vào mẫu của Sở Thuế vụ, được sử dụng để ước tính số tiền chính xác phải khấu trừ thuế từ phiếu lương của nhân viên. Người đóng thuế đã quên cập nhật biểu mẫu này để phản ánh sự thay đổi của hoàn cảnh, chẳng hạn như sự ra đời của một đứa trẻ và do đó, một khoản tín dụng

Người đóng thuế điền vào mẫu một cách có chủ đích để được khấu trừ cao hơn và hoàn thuế lớn hơn tại thời điểm tính thuế.

Người nộp thuế đã đủ điều kiện để được hoàn lại các khoản tín dụng thuế, có thể giảm số thuế nợ xuống dưới 0, ngay cả khi không có khoản thuế nào được hoàn lại. Số tiền thuế vượt quá hạn nộp thuế được trả lại dưới hình thức tiền mặt. (Hầu hết các khoản tín dụng thuế không được hoàn lại, có nghĩa là nghĩa vụ thuế chỉ có thể giảm xuống 0 mà không được hoàn lại số thuế đã nộp.)

Một người hành nghề tự do hoặc người tự kinh doanh phải khai thuế ước tính hàng quý có thể trả quá nhiều để tránh bị trả hóa đơn thuế bất ngờ hoặc bị phạt do thanh toán thấp khi họ khai thuế.

Vì thế mà việc nộp thuế hay hoàn thuế đều rất quan trọng, nếu bạn cần một công ty để giúp bạn hiểu rõ về thuế, hãy liên hệ lại với Uy Danh. Với kinh nghiệm và hoạt động của mình, chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến thuế một cách suôn sẻ và thuận lợi nhất.

Bảng giá về dịch vụ kế toán

Bảng giá hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì
Bảng giá hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì

Nội dung công việc dịch vụ kế toán

Báo cáo thuế hàng tháng: 

 1. Tiếp nhận hồ sơ và đăng ký tư vấn hồ sơ kế toán thuế cho doanh nghiệp theo quy định kế toán – thuế.

 2. Tiến hành tập hợp các hóa đơn – chứng từ tại văn phòng của doanh nghiệp đối tác.

 3. Tiếp nhận hóa đơn chứng từ kế toán, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ.

 4. Hoàn thiện bộ hồ sơ chứng từ kế toán, xem xét định khoản các nghiệp vụ mà công ty thực hiện các phát sinh phần mềm như làm phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, xuất kho, phiếu kế toán…

 5. Tư vấn từng bước sử dụng, bảo quản hóa đơn, chứng từ mà doanh nghiệp cung cấp.

 6. Cần cân đối giá trị gia tăng(giá trị đầu vào – giá trị đầu ra) một cách hợp lý cho doanh nghiệp.

 7. Cập nhật tất cả các dữ liệu cần thiết vào phần mềm quản lý một cách có bảo mật và hiệu quả.

 8. Tiến hành kê khai các loại thuế GTGT, từ đó tiến hành chọn mẫu tờ khai thuế GTGT để nộp cho cơ quan thuế.

 9. Những doanh nghiệp đang hoạt động nếu doanh thu năm trước liền kề lớn hơn 50 tỷ thì kê khai theo tháng.

 10. Tiến hành ghi sổ nhật ký về các loại như: tài khoản kế toán, sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các sổ  chi tiết về hàng tồn kho, công nợ, tài sản cố định, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hóa

 11. Lập và in các loại sổ sách kế toán theo quy định.

 12. Thực hiện các sổ khác theo từng lĩnh vực kinh doanh mà doanh nghiệp đối tác đang kinh doanh.

Báo cáo thuế hàng quý: 

 1. Nếu doanh nghiệp mới thành lập thì tiến hành kê khai thuế GTGT và những doanh nghiệp đang hoạt động nếu doanh thu năm trước liền kề từ 50 tỷ trở xuống thì kê khai theo quý.

 2. Tiến hành kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối tác.

 3. Tiếp tục tiến hành những loại hóa đơn mà báo cáo hàng tháng đã kê khai.

 4. Lập giấy nộp tiền thuế phát sinh;

 5. Sắp xếp và lưu trữ hồ sơ kế toán theo quý.

Quyết toán thuế hàng năm:

 1. Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán của doanh nghiệp bao gồm:

 • Phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho.

 • Sổ quỹ tiền gửi ngân hàng, sổ quỹ tiền mặt.

 • Báo cáo tổng hợp số liệu tồn kho, biểu mẫu phân bổ công cụ, dụng cụ, bảng khấu hao tài sản cố định… theo quy định của pháp luật.

 1.  Lập các biểu mẫu, bảng lương liên quan đến lao động:

 •  Lập và nộp báo cáo thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân, tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp, báo cáo thanh quyết toán thuế thu nhập cá nhân, , báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

 • Lập và nộp các biểu mẫu hàng năm cho phòng thống kê.

 • Lập báo cáo tài chính cuối năm đúng hạn.

Quy trình thực hiện công việc dịch vụ kế toán

Quy trình hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì
Quy trình hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì

Lợi ích trong cách chọn dịch vụ kế toán

 1. Chọn đúng dịch vụ kế toán giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí, tăng hiệu quả công việc, hạn chế rủi ro.

 2. Sử dụng chuyên viên kế toán cao cấp, chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm về thuế và kế toán.

 3. Tăng hiệu quả kinh tế

 4. Hỗ trợ tư vấn nhiệt tình, nhanh chóng, đầy đủ và kịp thời các chính sách, luật thuế hiện hành.

 5. Tư vấn đầy đủ theo yêu cầu phục vụ cho kinh doanh của doanh nghiệp.

 6. Dịch vụ kế toán Uy Danh sẽ luôn đồng hành, giám sát công việc để không xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện.

Cam kết dịch vụ kế toán

Cam kết hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì
Cam kết hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì

Các câu hỏi thường gặp của khách hàng khi chọn hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì:

 1. Yêu cầu phí hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì?

 2. Các thủ tục đăng ký hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì, hoạt động ở địa chỉ nào?

 3. Các thuế hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì, bao gồm những công việc chính nào?

 4. Làm thế nào để hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì, phù hợp?

 5. Các phí hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì , là bao nhiêu?

 6. Các thuế hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì, có uy tín?

 7. Các thuế hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì của công ty có chịu trách nhiệm bồi thường rủi ro cho doanh nghiệp?

 8. Các thuế hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì, có phải đến tận nơi hay chỉ nhận hồ sơ online?