Chuẩn mực kế toán là gì?

Chuẩn mực kế toán với những thông tin mới nhất, kịp thời. Chuẩn mực kế toán với từng doanh nghiệp. Hỗ trợ tư vấn nhanh chóng.

Đối với một doanh nghiệp đang hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau, việc tìm một kế toán sao cho phù hợp với những hoạt động của doanh nghiệp khá khó khăn. Việc trả lương cho kế toán cũng là việc mà doanh nghiệp cần phải làm. Vậy nên chuẩn mực kế toán đối với một kế toán được đo lường như thế nào, và nó có phù hợp với doanh nghiệp hay không? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về chuẩn mực kế toán.

Chuẩn mực kế toán là gì

Chuẩn mực kế toán  là một nguyên tắc hướng dẫn được chuẩn hóa nhằm xác định các chính sách và thông lệ của kế toán tài chính. Các chuẩn mực kế toán không chỉ nâng cao tính minh bạch của báo cáo tài chính mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho trách nhiệm giải trình tài chính.

Những tiêu chuẩn của chuẩn mực kế toán

Chuẩn mực kế toán có liên quan đến báo cáo tài chính của công ty. Một số ví dụ phổ biến về các chuẩn mực kế toán là báo cáo bộ phận, kế toán lợi thế thương mại, một phương pháp khấu hao cho phép, hợp nhất kinh doanh, phân loại cho thuê, một thước đo tỷ lệ cổ phần đang lưu hành và ghi nhận doanh thu.

Các Nguyên tắc Kế toán Thường được Chấp nhận (GAAP) là tiêu chuẩn kế toán chính được Bộ tài chính thông qua. GAAP đã được chỉ định là cơ sở của các chuẩn mực kế toán được chấp nhận để lập và báo cáo báo cáo tài chính trên toàn thế giới.

Kế toán cũng cung cấp các hướng dẫn kế toán dựa trên quy tắc và nguyên tắc cho các công ty quốc tế. Các chuẩn mực kế toán nhằm đạt được sự đồng nhất về cách tiếp cận và nhận dạng ý nghĩa. Các chuẩn mực kế toán của một quốc gia cụ thể chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi sự sắp xếp quản trị và chính sách thuế của quốc gia đó.

Chuẩn mực kế toán là một chính sách xác định việc xử lý một giao dịch kế toán trong báo cáo tài chính. Các chuẩn mực kế toán cung cấp hướng dẫn cho các công ty trong việc lập và báo cáo các báo cáo tài chính hữu ích một cách chính xác. Các Nguyên tắc Kế toán là nền tảng của các chuẩn mực kế toán, hiện có sự khác biệt giữa các quốc gia.

Chuẩn mực kế toán đưa ra để cải thiện thực tiễn kế toán, các thành viên đã đưa ra một nguyên tắc bổ sung, tổng cộng có sáu nguyên tắc. Dần dần, viện đã ban hành các Đạo luật Chứng khoán, trong đó chứng kiến ​​sự ra đời của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch chịu trách nhiệm xem xét hồ sơ định kỳ của các công ty để đảm bảo họ tuân thủ các yêu cầu của nó, đặc biệt là về việc công bố thông tin đầy đủ, tuân thủ kế toán phù hợp và khả năng so sánh.

Các chuẩn mực kế toán tồn tại để xác định cách thức ghi chép và báo cáo các sự kiện kinh tế. Chúng cũng có giá trị đối với các bên liên quan bên ngoài – chẳng hạn như cổ đông, ngân hàng và các tổ chức quản lý – để đảm bảo rằng thông tin liên quan được báo cáo chính xác. Các quy ước kỹ thuật cung cấp ranh giới giữa các biện pháp báo cáo tài chính, cũng như tạo điều kiện minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Các chuẩn mực kế toán quy định cách các công ty nên quản lý và báo cáo báo cáo tài chính của họ và xác định các loại giao dịch khác nhau có liên quan đến tài chính. Đây là một chuẩn mực kế toán dựa trên nguyên tắc mà nền tảng của nó tạo cơ sở cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp phân tích hồ sơ tài chính và đưa ra quyết định.

Nhằm đảm bảo rằng các thị trường trong và ngoài nước trên toàn cầu tuân theo một bộ tiêu chuẩn chung về tính minh bạch, hiệu quả và trách nhiệm giải trình. Yếu tố cởi mở rất quan trọng đối với các doanh nghiệp, vì nó cho phép các nhà đầu tư đầu tư vào các công ty có thông lệ kinh doanh minh bạch.

Vậy nếu doanh nghiệp của bạn đang gặp phải những rắc rối mà chuẩn mực kế toán đặt ra thì bạn nên thuê một dịch vụ kế toán bên ngoài phù hợp với tài chính và mức độ công việc của công ty bạn. Uy Danh với kinh nghiệm và khả năng của mình sẽ giúp doanh nghiệp giải quyết hết các khó khăn đặt ra, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí vì mỗi công việc khác nhau sẽ có mức giá, mức chi phí khác nhau, doanh nghiệp cần cân nhắc sao cho phù hợp.

Bảng giá về dịch vụ kế toán

Bảng giá chuẩn mực kế toán
Bảng giá chuẩn mực kế toán

Nội dung công việc dịch vụ kế toán

Báo cáo thuế hàng tháng: 

 1. Tiếp nhận hồ sơ và đăng ký tư vấn hồ sơ kế toán thuế cho doanh nghiệp theo quy định kế toán – thuế.
 2. Tiến hành tập hợp các hóa đơn – chứng từ tại văn phòng của doanh nghiệp đối tác.
 3. Tiếp nhận hóa đơn chứng từ kế toán, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ.
 4. Hoàn thiện bộ hồ sơ chứng từ kế toán, xem xét định khoản các nghiệp vụ mà công ty thực hiện các phát sinh phần mềm như làm phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, xuất kho, phiếu kế toán…
 5. Tư vấn từng bước sử dụng, bảo quản hóa đơn, chứng từ mà doanh nghiệp cung cấp.
 6. Cần cân đối giá trị gia tăng(giá trị đầu vào – giá trị đầu ra) một cách hợp lý cho doanh nghiệp.
 7. Cập nhật tất cả các dữ liệu cần thiết vào phần mềm quản lý một cách có bảo mật và hiệu quả.
 8. Tiến hành kê khai các loại thuế GTGT, từ đó tiến hành chọn mẫu tờ khai thuế GTGT để nộp cho cơ quan thuế.
 9. Những doanh nghiệp đang hoạt động nếu doanh thu năm trước liền kề lớn hơn 50 tỷ thì kê khai theo tháng.
 10. Tiến hành ghi sổ nhật ký về các loại như: tài khoản kế toán, sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các sổ  chi tiết về hàng tồn kho, công nợ, tài sản cố định, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hóa
 11. Lập và in các loại sổ sách kế toán theo quy định.
 12. Thực hiện các sổ khác theo từng lĩnh vực kinh doanh mà doanh nghiệp đối tác đang kinh doanh.

Báo cáo thuế hàng quý: 

 1. Nếu doanh nghiệp mới thành lập thì tiến hành kê khai thuế GTGT và những doanh nghiệp đang hoạt động nếu doanh thu năm trước liền kề từ 50 tỷ trở xuống thì kê khai theo quý.
 2. Tiến hành kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối tác.
 3. Tiếp tục tiến hành những loại hóa đơn mà báo cáo hàng tháng đã kê khai.
 4. Lập giấy nộp tiền thuế phát sinh;
 5. Sắp xếp và lưu trữ hồ sơ kế toán theo quý.

Quyết toán thuế hàng năm:

 1. Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán của doanh nghiệp bao gồm:
 • Phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho.
 • Sổ quỹ tiền gửi ngân hàng, sổ quỹ tiền mặt.
 • Báo cáo tổng hợp số liệu tồn kho, biểu mẫu phân bổ công cụ, dụng cụ, bảng khấu hao tài sản cố định… theo quy định của pháp luật.
 1.  Lập các biểu mẫu, bảng lương liên quan đến lao động:
 •  Lập và nộp báo cáo thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân, tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp, báo cáo thanh quyết toán thuế thu nhập cá nhân, , báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
 • Lập và nộp các biểu mẫu hàng năm cho phòng thống kê.
 • Lập báo cáo tài chính cuối năm đúng hạn.

Quy trình thực hiện công việc dịch vụ kế toán

Quy trình chuẩn mực kế toán
Quy trình chuẩn mực kế toán

Lợi ích trong cách chọn dịch vụ kế toán

 1. Chọn đúng dịch vụ kế toán giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí, tăng hiệu quả công việc, hạn chế rủi ro.
 2. Sử dụng chuyên viên kế toán cao cấp, chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm về thuế và kế toán.
 3. Tăng hiệu quả kinh tế
 4. Hỗ trợ tư vấn nhiệt tình, nhanh chóng, đầy đủ và kịp thời các chính sách, luật thuế hiện hành.
 5. Tư vấn đầy đủ theo yêu cầu phục vụ cho kinh doanh của doanh nghiệp.
 6. Dịch vụ kế toán Uy Danh sẽ luôn đồng hành, giám sát công việc để không xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện.

Cam kết dịch vụ kế toán

Cam kết chuẩn mực kế toán
Cam kết chuẩn mực kế toán

Các câu hỏi thường gặp của khách hàng khi chọn chuẩn mực kế toán:

 1. Yêu cầu phí thuê chuẩn mực kế toán?
 2. Các thủ tục đăng ký chuẩn mực kế toán, hoạt động ở địa chỉ nào?
 3. Các thuế chuẩn mực kế toán, bao gồm những công việc chính nào?
 4. Làm thế nào để thuê chuẩn mực kế toán, phù hợp?
 5. Các phí chuẩn mực kế toán, là bao nhiêu?
 6. Các thuế chuẩn mực kế toán, có uy tín?
 7. Các thuế chuẩn mực kế toán của công ty có chịu trách nhiệm bồi thường rủi ro cho doanh nghiệp?
 8. Các thuế chuẩn mực kế toán, có phải đến tận nơi hay chỉ nhận hồ sơ online?