Hệ thống tài khoản kế toán được thiết lập như thế nào?

Cập nhật hệ thống tài khoản tài khoản kế toán nhanh chóng – hiệu quả – chính xác. Tư vấn thiết lập hệ thống tài khoản kế toán. Hỗ trợ tư vấn 24/7.

Với rất nhiều lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, doanh nghiệp cần một kế toán để thống kê toàn bộ lĩnh vực của doanh nghiệp. Trong lúc này doanh nghiệp cần một hệ thống tài khoản kế toán để kiểm soát hoạt động của kế toán doanh nghiệp của mình một cách nhanh chóng, tiện lợi nhất.

Hệ thống tài khoản kế toán là gì

Hệ thống tài khoản kế toán là một hệ thống được các công ty thực hiện để ghi lại thông tin tài chính bao gồm Thu nhập, Chi phí và các giao dịch kế toán khác và hoạt động như một công cụ quan trọng để giám sát và theo dõi hoạt động của công ty và đảm bảo hoạt động kinh doanh suôn sẻ.

Những yêu cầu trong hệ thống tài khoản kế toán

Độ tin cậy: Thông tin được cung cấp phải đáng tin cậy. Đó là một tính năng cần thiết. Nếu dữ liệu được nhập vào hệ thống tài khoản kế toán không xác thực, thì kết quả cũng không đáng tin cậy. Vì vậy, sẽ không thể thực hiện ước tính chính xác về triển vọng của công ty nếu nó không đáng tin cậy.

Dễ hiểu: Nó không nên liên quan đến các công thức phức tạp và phải dễ vận hành. Nếu nó phức tạp thì kế toán xử lý có thể nhầm lẫn và mắc sai sót. Cần phải hiểu đơn giản về vị trí chính xác của một giao dịch và tác động của giao dịch đó trong báo cáo tài chính.

Khả năng so sánh: Báo cáo tài chính do một hệ thống tài khoản kế toán lập phải tương tự với báo cáo tài chính do các hệ thống kế toán khác lập, dẫn đến “sự so sánh giữa quả táo và quả táo”. Các phương pháp tính toán phải tuân theo các tiêu chuẩn ngành để công chúng có thể hiểu được các báo cáo tài chính.

Phần mềm mới nhất: Hệ thống tài khoản kế toán phải có khả năng tự phát triển tự động với thế giới tài chính ngày càng phát triển. Vì vậy, phần mềm mới nhất được cập nhật tự động nên được sử dụng. Mọi thứ đang được tự động hóa trong thế giới ngày nay, vì vậy hệ thống này sẽ có thể thích ứng với điều này.

Kế toán cùng với đó là hệ thống tài khoản kế toán phải dễ sử dụng; không nên rằng một nhân viên cần phải trải qua quá trình đào tạo nghiêm ngặt để hiểu được hệ thống. Một khi tất cả mọi người đều dễ dàng hiểu nó, thì chỉ mọi người mới có thể đưa ra những ý tưởng để nâng cấp. Các biểu đồ và câu lệnh phải dễ tạo.

Các loại hệ thống tài khoản kế toán

Hệ thống tài khoản kế toán trong một lần nhập cảnh: Đây là một cách không chính thức để duy trì hồ sơ cho các giao dịch tài chính. Ở đây các tài khoản riêng biệt không được mở. Chỉ các khoản Chi phí và Thu nhập khi xảy ra mới được ghi lại. Vì vậy không thể lập các biểu đồ và báo cáo tài chính khác từ hệ thống bút toán đơn. Mục nhập một lần chủ yếu được duy trì bởi các doanh nghiệp nhỏ vì họ không có chuyên môn để tuân theo các hệ thống mới nhất và không được cơ quan chức năng chấp nhận để báo cáo thuế.

Nhập cảnh kép: chính xác và được sử dụng bởi tất cả các tổ chức lớn trên toàn thế giới. Ở đây các giao dịch được chia thành các tài khoản riêng biệt và mỗi giao dịch có hai chân ảnh hưởng đến các tài khoản khác nhau. Vì vậy, rất dễ phát hiện ra sai lầm vì mọi giao dịch đều có hai chân, vì vậy có thể xảy ra sai sót ở chân còn lại và kiểm toán viên bị kích hoạt từ đó.

Làm thế nào hệ thống tài khoản kế toán hoạt động?

Bước 1: Bất cứ khi nào xảy ra bất kỳ giao dịch nào, chẳng hạn như bán hàng, mua hàng, chi phí hoặc bất kỳ loại giao dịch nào, thì giao dịch đó sẽ được ghi lại thông qua các nhật ký thích hợp. Vì vậy, đây là mục đầu tiên mà bạn thực hiện trong hệ thống này.

Bước 2: Vì tất cả các hệ thống tài khoản kế toán hiện nay đều được vi tính hóa, nên bất cứ khi nào bạn đăng nhật ký, việc nhập tương ứng vào sổ cái của tài khoản chính xác sẽ được thực hiện.

Bước 3: Cuối kì, nó tính toán số dư của từng sổ cái và lập các báo cáo tài chính như Bảng cân đối kế toán, Lưu chuyển tiền tệ, … cho phù hợp.

Uy Danh với kinh nghiệm và khả năng của mình sẽ tạo một hệ thống tài khoản kế toán uy tín cho doanh nghiệp của bạn.

Bảng giá về dịch vụ kế toán

Bảng giá hệ thống tài khoản kế toán
Bảng giá hệ thống tài khoản kế toán

Nội dung công việc dịch vụ kế toán

Báo cáo thuế hàng tháng: 

 1. Tiếp nhận hồ sơ và đăng ký tư vấn hồ sơ kế toán thuế cho doanh nghiệp theo quy định kế toán – thuế.

 2. Tiến hành tập hợp các hóa đơn – chứng từ tại văn phòng của doanh nghiệp đối tác.

 3. Tiếp nhận hóa đơn chứng từ kế toán, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ.

 4. Hoàn thiện bộ hồ sơ chứng từ kế toán, xem xét định khoản các nghiệp vụ mà công ty thực hiện các phát sinh phần mềm như làm phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, xuất kho, phiếu kế toán…

 5. Tư vấn từng bước sử dụng, bảo quản hóa đơn, chứng từ mà doanh nghiệp cung cấp.

 6. Cần cân đối giá trị gia tăng(giá trị đầu vào – giá trị đầu ra) một cách hợp lý cho doanh nghiệp.

 7. Cập nhật tất cả các dữ liệu cần thiết vào phần mềm quản lý một cách có bảo mật và hiệu quả.

 8. Tiến hành kê khai các loại thuế GTGT, từ đó tiến hành chọn mẫu tờ khai thuế GTGT để nộp cho cơ quan thuế.

 9. Những doanh nghiệp đang hoạt động nếu doanh thu năm trước liền kề lớn hơn 50 tỷ thì kê khai theo tháng.

 10. Tiến hành ghi sổ nhật ký về các loại như: tài khoản kế toán, sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các sổ  chi tiết về hàng tồn kho, công nợ, tài sản cố định, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hóa

 11. Lập và in các loại sổ sách kế toán theo quy định.

 12. Thực hiện các sổ khác theo từng lĩnh vực kinh doanh mà doanh nghiệp đối tác đang kinh doanh.

Báo cáo thuế hàng quý: 

 1. Nếu doanh nghiệp mới thành lập thì tiến hành kê khai thuế GTGT và những doanh nghiệp đang hoạt động nếu doanh thu năm trước liền kề từ 50 tỷ trở xuống thì kê khai theo quý.

 2. Tiến hành kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối tác.

 3. Tiếp tục tiến hành những loại hóa đơn mà báo cáo hàng tháng đã kê khai.

 4. Lập giấy nộp tiền thuế phát sinh;

 5. Sắp xếp và lưu trữ hồ sơ kế toán theo quý.

Quyết toán thuế hàng năm:

 1. Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán của doanh nghiệp bao gồm:

 • Phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho.

 • Sổ quỹ tiền gửi ngân hàng, sổ quỹ tiền mặt.

 • Báo cáo tổng hợp số liệu tồn kho, biểu mẫu phân bổ công cụ, dụng cụ, bảng khấu hao tài sản cố định… theo quy định của pháp luật.

 1.  Lập các biểu mẫu, bảng lương liên quan đến lao động:

 •  Lập và nộp báo cáo thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân, tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp, báo cáo thanh quyết toán thuế thu nhập cá nhân, , báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

 • Lập và nộp các biểu mẫu hàng năm cho phòng thống kê.

 • Lập báo cáo tài chính cuối năm đúng hạn.

Quy trình thực hiện công việc dịch vụ kế toán

Quy trình hệ thống tài khoản kế toán
Quy trình hệ thống tài khoản kế toán

Lợi ích trong cách chọn dịch vụ kế toán

 1. Chọn đúng dịch vụ kế toán giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí, tăng hiệu quả công việc, hạn chế rủi ro.

 2. Sử dụng chuyên viên kế toán cao cấp, chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm về thuế và kế toán.

 3. Tăng hiệu quả kinh tế

 4. Hỗ trợ tư vấn nhiệt tình, nhanh chóng, đầy đủ và kịp thời các chính sách, luật thuế hiện hành.

 5. Tư vấn đầy đủ theo yêu cầu phục vụ cho kinh doanh của doanh nghiệp.

 6. Dịch vụ kế toán Uy Danh sẽ luôn đồng hành, giám sát công việc để không xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện.

Cam kết dịch vụ kế toán

Cam kết hệ thống tài khoản kế toán
Cam kết hệ thống tài khoản kế toán

Các câu hỏi thường gặp của khách hàng khi chọn hệ thống tài khoản kế toán:

 

 1. Yêu cầu phí thuê hệ thống tài khoản kế toán?

 2. Các thủ tục đăng ký  hệ thống tài khoản kế toán, hoạt động ở địa chỉ nào?

 3. Các thuế  hệ thống tài khoản kế toán, bao gồm những công việc chính nào?

 4. Làm thế nào để thuê hệ thống tài khoản kế toán, phù hợp?

 5. Các phí  hệ thống tài khoản kế toán, là bao nhiêu?

 6. Các thuế hệ thống tài khoản kế toán, có uy tín?

 7. Các thuế hệ thống tài khoản kế toán của công ty có chịu trách nhiệm bồi thường rủi ro cho doanh nghiệp?

 8. Các thuế hệ thống tài khoản kế toán, có phải đến tận nơi hay chỉ nhận hồ sơ online?

plugins premium WordPress