Chi tiết về công việc kế toán doanh thu trong doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp là một trong những vị trí quan trọng trong doanh nghiệp. Vậy công việc kế toán doanh thu là gì? Lưu ý gì khi thực hiện những công việc này? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Mô tả chi tiết công việc kế toán doanh thu

Thông thường, trong mỗi doanh nghiệp, công việc kế toán doanh thu sẽ đảm nhận các đầu việc sau:

 • Theo dõi, ghi nhận doanh thu: Bao gồm doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính, doanh thu khác. Tùy theo quy mô và đặc thù của doanh nghiệp mà kế toán doanh thu sẽ phải theo dõi định kỳ ngày, hàng tháng, hàng quý và cả năm;
 • Kiểm soát giá cả sản phẩm trên các nền tảng bán hàng, các chi nhánh hoặc các điểm bán hàng;
 • Lập hóa đơn bán hàng và đảm bảo các thông tin trên hóa đơn chính xác, đầy đủ. Đồng thời, xuất hóa đơn gửi cho các đơn vị cần;
 • Kiểm soát công nợ khách hàng. Đồng thời, đảm bảo các khoản phải thu được thu hồi đầy đủ và đúng hạn;
 • Xử lý các vấn đề liên quan đến doanh thu. Chẳng hạn như xử lý các sai sót trong việc tính toán doanh thu. Hoặc giải quyết hàng bị đổi trả, giảm trừ chiết khấu… cho khách hàng mua hàng;
 • Định kỳ lập các báo cáo doanh thu. Có thể là báo cáo doanh thu tháng, báo cáo doanh thu quý, báo cáo doanh thu năm… Từ đó, giúp ban giám đốc nắm bắt được tình hình bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp;
 • Tổng hợp, sắp xếp và lưu trữ các tài liệu quan trọng liên quan đến doanh thu;
 • Tuân thủ các quy định pháp luật về kế toán doanh thu, bao gồm các quy định về phương pháp tính toán, thời gian tính toán, các quy định về hóa đơn…

ke-toan-noi-bo-la-gi

Lưu ý quan trọng khi thực hiện công việc kế toán doanh thu

Khi làm công việc kế toán doanh thu, kế toán viên cần lưu ý những điều sau:

 • Xác định được đúng thời điểm ghi nhận doanh thu. Điều này đã được hướng dẫn tại Điều 3 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC;
 • Xác định đúng các khoản thu nhập của doanh nghiệp và các chi phí liên quan để tính toán đúng giá trị doanh thu;
 • Ba loại thuế gián thu sẽ không được bao gồm trong doanh thu. Đó là thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu và thuế GTGT bằng phương pháp trực tiếp;
 • Khi ghi nhận doanh thu chưa được thực hiện, cần lập bảng chi tiết ứng với từng mã, hợp đồng, dự án… khác nhau;
 • Hiểu rõ các quy định, quy trình và chính sách của doanh nghiệp về kế toán doanh thu;
 • Luôn cập nhật các quy định, chính sách mới liên quan đến kế toán doanh thu và áp dụng chúng đúng cách;
 • Tổng hợp và lưu trữ cẩn thận hóa đơn, chúng từ, bản ghi chép chính xác các thông tin liên quan đến việc tính doanh thu;
 • Cần đảm bảo tính minh bạch và chính xác khi báo cáo thuế, báo cáo tài chính khác liên quan đến kế toán doanh thu;
 • Đề cao tinh thần trách nhiệm, tỉ mỉ và cẩn trọng trong quá trình hạch toán doanh thu;
 • Đối chiếu và kiểm tra các bảng kê, báo cáo để đảm bảo tính chính xác của các thông tin kế toán doanh thu;
 • Thường xuyên đào tạo, nâng cao kiến thức và kỹ năng về kế toán doanh thu. Qua đó, nhanh chóng đáp ứng và bắt kịp yêu cầu và nhu cầu của doanh nghiệp, thị trường.

Chứng từ và tài khoản kế toán sử dụng trong công việc kế toán doanh thu

Những chứng từ quan trọng không thể thiếu khi thực hiện công việc kế toán doanh thu gồm:

 • Hóa đơn bán hàng: Chứng từ quan trọng nhất. Chứng từ này thể hiện giá trị doanh thu được tạo ra từ việc bán hàng. Hoặc từ việc cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp;
 • Hợp đồng bán hàng: Đây là một chứng từ quan trọng khác. Giúp xác định điều kiện, thời gian và giá cả của việc bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ;
 • Biên bản giao hàng: Ghi nhận việc giao hàng hoặc cung cấp dịch vụ cho khách hàng;
 • Báo cáo doanh số bán hàng: Được lập thường xuyên nhằm theo dõi doanh số bán hàng của doanh nghiệp;
 • Giấy tờ chứng nhận thanh toán: Chứng minh khách hàng đã thanh toán tiền. Áp dụng khi khách hàng thanh toán chuyển khoản hoặc thanh toán bằng tiền mặt;
 • Phiếu thu: Đây là chứng từ được sử dụng để ghi nhận tiền thu từ khách hàng;
 • Báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính là một chứng từ quan trọng trong kế toán doanh thu. Giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp.

hach-toan-ke-toan-thanh-toan

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, kế toán doanh thu sẽ sử dụng những tài khoản sau cho việc tính doanh thu:

 • Tài khoản 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ;
 • Tài khoản 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ: Ghi nhận doanh thu bán hàng trong cùng một công ty hoặc cùng tổng công ty;
 • Tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động tài chính: Dùng để ghi nhận doanh thu từ tiền lãi, cổ tức…
 • TK 521 – Giảm trừ doanh thu: Dùng để ghi nhận các khoản làm giảm doanh thu như chiết khấu, giảm giá, hàng bán bị trả lại;
 • Tài khoản 711 – Doanh thu khác: Dùng để ghi nhận các thu nhập khác ngoài những khoản doanh thu kể trên.