Dưới đây là cách tra cứu hiệu lực văn bản pháp luật còn hay đã hết cho bạn tham khảo:

Bước 1: Mở trang web https://vbpl.vn/pages/portal.aspx

Đây là trang web cơ sở dữ liệu pháp luật quốc gia do Bộ Tư Pháp quản trị và điều hành, nên văn bản luật tại đây được cập nhật đầy đủ, nội dung đảm bảo tin cậy, đúng luật.

 

Bước 2: Copy mã hiệu văn bản và dán vào ô tìm kiếm (chọn chế độ tìm kiếm mặc định bình thường);

VD: Bạn copy mã hiệu văn bản “55/2013/NĐ-CP” và dán vào ô tìm kiếm.

Kết quả có thể là 1 hoặc nhiều văn bản. Nếu là 1 văn bản thì bạn tiếp tục theo bước 3, còn nếu có nhiều văn bản thì bạn tìm đến văn bản có mã hiệu đang tìm kiếm.

 

Bước 3: Chọn mục “thuộc tính”

Tại mục này bạn sẽ thấy thông tin hiệu lực văn bản đã có hiệu lực chưa, ngày có hiệu lực là ngày nào, hiệu lực văn bản có còn không. Nếu đã hết hoặc bị sửa đổi thì sẽ hiển thị văn bản thay thế hay điều khoản thay thế mới.