XỬ LÝ HÀNG HÓA MANG ĐI CHO, BIẾU, TẶNG

Hàng mang đi cho, biếu, tặng là một hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp giúp doanh nghiệp dễ dàng xúc tiến hoạt động kinh doanh của mình. Tuy nhiên, các quy định về hàng mang đi cho, biếu, tặng được ghi nhận và xử lý  như thế nào? Có phải xuất hóa đơn đầu ra  và ghi nhận chi phí tính thuế TNDN, Qua bài viết dưới đây, Uy Danh sẽ hướng dẫn các bạn xử lý hàng hóa mang đi cho, biếu, tặng nhé

I. CĂN CỨ PHÁP LUẬT

 • Văn bản số 1053/TCT-CS ngày 29/3/2018 của Tổng cục Thuế
 • Văn bản số 2189/TCT-CS ngày 04/06/2018 của Tổng cục Thuế
 • Văn bản số 5056/TCT-CS ngày 13/12/2018 của Tổng cục Thuế
 • Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính
 • Văn bản số 3612/TCT-CC ngày 12/08/2016 của Tổng cục Thuế
 • Khoản 5 điều 14 thông tư 219/2014/TT-BTC
 • Công văn 4003/TCT-CS ngày 17/10/2018 của Tổng cục thuế
 • Công văn 9648/CT-TTHT ngày 26/10/2015 của cục thuế TP. Hồ Chí Minh
 • Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC
 • Công văn 633/TCT-CS ngày 13/02/2015 của Tổng cục thuế

II. HÀNG HÓA MANG ĐI CHO, BIẾU, TẶNG CÓ XUẤT HÓA ĐƠN

Theo khoản 7 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC

 • Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng bao gồm cả các trường hợp dùng để cho, biếu, tặng
 • Trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất

Theo khoản 9 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC

 • Nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
 • Phải lập hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng
 • Trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng

1. Hóa đơn chứng từ đối với tiền hỗ trợ, quà tặng khuyến mãi

a.      Chứng từ hóa đơn nhận thay tiền hỗ trợ cho khách hàng

Căn cứ văn bản số 1053/TCT-CS ngày 29/3/2018 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế

Trường hợp Công ty thực hiện chương trình khuyến mại theo quy định của pháp luật về hoạt động xúc tiến thương mại, khi khách hàng mua xe của Công ty thông qua các Đại lý

 • Sẽ được hỗ trợ tiền lệ phí trước bạ (biên lai lệ phí trước bạ mang tên khách hàng)
 • Các Đại lý có trách nhiệm chi hộ tiền lệ phí trước bạ cho khách hàng thay cho Công ty
 • Khi các Đại lý nhận tiền hoàn trả từ công ty (không phát sinh chênh lệch)
 • Không liên quan đến việt bán hàng hóa, dịch vụ của Đại lý thì Đại lý lập chứng từ thu (không lập hóa đơn GTGT)
 • Không phải kê khai, nộp thuế

b.     Lập hóa đơn khi khuyến mãi, tặng quà cho khách hàng, tặng quà cho nhân viên

Căn cứ văn bản số 2189/TCT-CS ngày 04/06/2018 của Tổng cục Thuế về hóa đơn

 • Trường hợp công ty có mua bánh trung thu làm quà tặng cho nhân viên nội bộ thì công ty được lập hóa đơn một lần cho tổng giá trị quà tặng nhân viên, kèm theo bảng kê chi tiết.

Căn cứ văn bản số 5056/TCT-CS ngày 13/12/2018 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế

Theo quy định thẻ mua hàng (dưới hình thức thẻ Adayroi và dưới hình thức mã điện tử) do Công ty A phát hành

 • là chứng từ có giá trị như tiền, được sử dụng như công cụ thanh toán
 • khi phát hành chưa phải là hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ nên Công ty A chưa phải lập hóa đơn và tính thuế GTGT
 • Khi khách hàng mua thẻ là cơ sở kinh doanh và sử dụng thẻ mua hàng của Công ty A phát hành để khuyến mại, cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì cơ sở kinh doanh không phải lập hóa đơn
 • Căn cứ chứng từ thu của Công ty A và các hồ sơ tài liệu có liên quan đến chương trình khuyến mại, cho, biếu, tặng trao đổi, trả thay lương cho người lao động, cơ sở kinh doanh được tính vào chi phí được trừ nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định
 • Khi khách hàng mua thẻ là cơ sở kinh doanh và sử dụng thẻ mua hàng của Công ty A phát hành để mua hàng trên website ADAYROI.COM thì khi đó Công ty A mới chính thức chuyển giao quyền sở hữu và lập hóa đơn, kê khai thuế GTGT và xác định doanh thu tính thuế TNDN theo quy định

Trường hợp người bán (Công ty A) đã xuất hóa đơn GTGT

 • Nội dung ghi trên hoá đơn là hàng hoá – Phiếu mua hàng là không đúng quy định như hướng dẫn khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính và tại Văn bản số 3612/TCT-CC ngày 12/08/2016 của Tổng cục Thuế. Do đó, hai bên phải lập biên bản thu hồi hoá đơn sai sót theo quy định.

Trường hợp Công ty mua sữa để cấp cho cán bộ công nhân viên theo Quy chế thông thường là cho, tặng

 • Công ty phải lập hoá đơn GTGT theo quy định tại Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC nêu trên.

Trường hợp Công ty chi chế độ độc hại bằng hiện vật cho người lao động

 • Thì không phải lập hoá đơn GTGT.
 • Công ty được tính vào chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định.

2.      Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cho, biếu, tặng

a. Khấu trừ thuế GTGT

Theo khoản 5 điều 14 thông tư 219/2014/TT-BTC về điều kiện khấu trừ thuế GTGT

 • Thuế GTGT đầu vào được của hàng hóa (mua ngoài hoặc tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ
 •  Hàng hóa, dịch vụ không chịu không chịu thuế GTGT như phần mềm, đào tạo, dạy nghề…, nếu dùng cho, biếu, tặng sẽ không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào

b. Giá tính thuế GTGT

Theo khoản 3 và khoản 5 điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT

 • Là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này
 • Đối với hàng hóa dùng cho thương mại theo quy định pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0)
 • Trường hợp hàng hóa dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, nộp thuế như hàng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho

III. CHI PHÍ HÀNG HÓA CHO, BIẾU, TẶNG

1. Nếu là nhân viên

Theo Công văn 4003/TCT-CS ngày 17/10/2018 của Tổng cục thuế

 • Trường hợp phát sinh chi phí mua hàng hóa bên ngoài để làm quà trung thu, quà tết cho cán bộ, công nhân viên không dùng quỹ phúc lợi
 • Nếu khoản chi phí mua hàng không vượt quá 01 tháng lương bình quân thực tế
 • Thì công ty được tính vào chi phí khấu trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN
 • Và được khấu trừ thuế GTGT đầu vào tương ứng với phần tính vào chi phí được trừ
 • Đồng thời lập hóa đơn GTGT theo quy định

Theo Công văn 9648/CT-TTHT ngày 26/10/2015 của cục thuế TP. Hồ Chí Minh

 • Trường hợp công ty mua hàng hóa làm quà tặng cho nhân viên nhân dịp Tết Nguyên đán
 • Khi phát quà tặng, Công ty phải lập hóa đơn GTGT như bán hàng hóa cho khách hàng
 • Nếu chưa lập hóa đơn GTGT thì phải lập hóa đơn bổ sung theo quy định
 • Chi phí mua hàng quà tặng có tính chất phúc lợi không vượt quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm 2015 thì được tính và chi phí khấu trừ khi xác định thu nhập thuế TNDN
 • Nếu hóa đơn có giá trị 20 triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

Trường hợp mua hàng hóa tặng cho nhân viên (lịch treo tường, bánh trung thu):

 • Khi tặng sản phẩm, Công ty phải lập hóa đơn như bán hàng thông thường, kê khai nộp thuế GTGT theo quy định.
 • Nếu có giá trị dưới 200.000 đồng/người thì Công ty có thể lập chung một hóa đơn kèm bảng kê khai danh sách nhân viên nhận quà

2. Nếu là khách hàng

Theo điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC

 • Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại khoản 2 Điều này doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ điều kiện:
 • Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp
 • Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật
 • Khoản chi có giá trị 20 triệu đồng trở lên đã bao gồm thuế phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

Trường hợp tặng khách hàng, nhân viên bánh trung thu

 • Về thuế GTGT
 • Khi trao tặng bánh trung thu Công ty phải xuất hóa đơn GTGT
 • Trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa cho khách hàng
 • Giá tính thuế tại thời điểm phát sinh các hoạt động này
 • Về thuế TNDN
 • Sẽ trừ vào chi phí hợp lý khi xác định thuế TNDN nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC

3. Nếu khách hàng là cá nhân

 • Trường hợp Công ty cho, tặng hiện vật cho khách hàng không thu tiền mà hiện vật là tài sản phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng với cơ quan quản lý nhà nước thì thu nhập mà khách hàng nhân được thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân từ quà tặng
 • Trường hợp Công ty thực hiện chương trình khuyến mãi theo quy định tại khoản 5, khoản 6 Điều 92 của Luật Thương mại thì khoản tiền/hiện vật cá nhân nhận được từ hoạt động trúng thưởng vượt trên 10 triệu đồng thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân từ trúng thưởng

IV. CÁCH HẠCH TOÁN XỬ LÝ

1. Hạch toán bên cho biếu tặng:

Nếu mua về cho biếu tặng ngay, không nhập kho:

Nợ TK 641 (theo Thông tư 200)

Nợ TK 642 (theo Thông tư 133)

Nợ TK 133: thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 111, 112, 331:

   Có TK 3331:

Nếu mua về nhập kho, sau đó xuất cho biếu, tặng

 • Khi mua về

Nợ TK 152,153,156…

Nợ TK 1331: thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 111, 112, 331…

 • Khi xuất cho biếu tặng:

Nợ TK 641 (theo Thông tư 200): giá vốn hàng hóa, chi phí sản xuất sản phẩm

Nợ TK 642 (theo Thông tư 133) : giá vốn hàng hóa, chi phí sản xuất sản phẩm

  Có TK 152, 153, 155, 156.

Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp.

2.      Hạch toán bên nhận biếu tặng:

Nợ TK 156, 142, 642…(Tổng giá trị + thuế GTGT)

Có TK 711.

không phải trả tiền (không có chứng từ thanh toán) nên DN bên nhận không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo Công văn 633/TCT-CS ngày 13/02/2015 của Tổng cục thuế gửi Chi cục thuế Hải phòng.

V. KẾT LUẬN

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn cách xử lý hàng hóa mang đi cho, biếu, tặng theo đúng văn bản pháp luật đang thi hành. Thông qua bài viết bạn có thể giải quyết những vấn đề một cách nhanh chóng – chính xác. Uy Danh hi vọng rằng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn nhiều hơn, chia sẻ được những khó khăn mà bạn đang gặp phải.

VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Để được tìm hiểu thêm những thông tin về Dịch vụ kế toán và Dịch vụ thành lập doanh nghiệp hãy liên hệ ngay đến Uy danh để được tư vấn miễn phí, hỗ trợ và giải quyết những vấn đề của khách hàng một cách nhanh chóng – chính xác và tiết kiệm thời gian. Uy Danh – Sự lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp!

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH

Địa chỉ: 45D, Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Hotline: 0968.55.57.59 Websitehttps://uydanh.vn/info@uydanh.vn