Thuế thu nhập cá nhân là gì?

Thuế thu nhập cá nhân là gì, thông tin về thuế thu nhập cá nhân. Thuế thu nhập cá nhân là gì, bao gồm những điều khoản nào. Hỗ trợ tư vấn thuế 24/7.

Thuế thu nhập cá nhân là gì, là một trong những loại thuế phải đóng cho Nhà nước bởi việc đóng thuế là quyền và nghĩa vụ của công dân, thuế là một trong những nguồn thu lớn cho ngân sách của nhà nước. Nhà nước sẽ hỗ trợ cho công dân để công dân được đóng thuế dễ dàng hơn. Vì thế mà thuế thu nhập cá nhân là gì, là một phần phải đóng thuế cho Nhà nước.

Điều khoản quy định của thuế thu nhập cá nhân là gì?

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về người nộp thuế thu nhập cá nhân là gì, là người thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân và căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân.

Điều 2. Người nộp thuế

Thuế thu nhập cá nhân là gì, là bao gồm người cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và người không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này trong lãnh thổ Việt Nam.

 1. Cư trú là người có một trong các điều kiện sau đây:
 2. a) Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong một năm dương lịch hoặc 12 tháng liên tục, kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam;
 3. b) Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam là nơi đăng ký thường trú hoặc thuê nhà để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê nhà có thời hạn.
 4. Người không cư trú là người không có một trong các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 3. Thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm các loại thu nhập sau đây, trừ thu nhập được miễn thuế quy định tại Điều 4 của Luật này:

 1. Thu nhập từ hoạt động kinh doanh, bao gồm:
 2. a) Thu nhập từ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ;
 3. b) Thu nhập từ hoạt động nghề nghiệp độc lập của cá nhân có giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.
 4. Thu nhập từ tiền lương, tiền công, bao gồm:

Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tương tự;

Các khoản trợ cấp, trừ các khoản được chi trả theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công; phụ cấp quốc phòng hoặc an ninh; phụ cấp rủi ro, nguy hiểm cho những người làm việc trong các ngành, nghề, công việc ở những nơi có yếu tố độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thu hút người lao động làm việc trong một số ngành, một số vùng nhất định do pháp luật quy định; trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thai sản một lần, trợ cấp nuôi con nuôi; trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hưu trí một lần, trợ cấp tuất hàng tháng, trợ cấp thôi việc, mất việc làm theo quy định của Bộ luật Lao động, các khoản trợ cấp khác do Bảo hiểm xã hội chi trả, trợ cấp chống tệ nạn xã hội;

Thù lao các loại;

Tiền thu được khi tham gia hiệp hội doanh nghiệp, hội đồng quản trị, ban kiểm soát, hội đồng quản trị và các tổ chức khác; 

Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc phi tiền tệ khác mà người nộp thuế nhận được;

 

Tiền thưởng, phần thưởng, trừ phần thưởng kèm theo danh hiệu vinh dự do Nhà nước phong tặng, giải thưởng quốc tế, quốc gia; thưởng cải tiến kỹ thuật, sáng tạo, phát minh được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận; thưởng khi phát hiện và báo cáo các hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thuế thu nhập cá nhân là gì, là những khoản thu nhập từ đầu tư vốn, bao gồm: Tiền lãi;Cổ tức; Thu nhập từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác, trừ lãi trái phiếu Chính phủ. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, bao gồm: Thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp trong tổ chức kinh tế; Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán; Thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác. Thuế thu nhập cá nhân là gì, là thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, bao gồm:

Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;

Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở;

Thu nhập từ chuyển nhượng quyền thuê đất, thuê mặt nước;

Thu nhập khác từ chuyển nhượng bất động sản.

Thuế từ các loại thu nhập từ trúng thưởng, bao gồm: Trúng xổ số; Trúng thưởng khuyến mại; Cá cược hoặc thắng sòng bạc;Trúng thưởng trong các trò chơi, cuộc thi được đánh giá cao và các hình thức trúng thưởng khác. Thuế thu nhập cá nhân là gì, là thu nhập từ bản quyền, bao gồm:

Thu nhập từ chuyển nhượng, chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu trí tuệ;

Thu nhập từ chuyển giao công nghệ.

Thu nhập từ nhượng quyền thương mại.

Thu nhập từ nhận thừa kế là chứng khoán, phần vốn góp trong tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu, sử dụng.

Thu nhập từ quà tặng là chứng khoán, phần vốn góp trong tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu, sử dụng.

Trên đây là một trong số các quy định về luật thuế, còn để tìm hiểu và biết sâu hơn về thuế thu nhập cá nhân là gì, Uy Danh là công ty có uy tín và danh tiếng, có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực thuế sẽ giúp bạn có kiến thức về thuế sâu rộng, để bạn và doanh nghiệp có thể giải quyết các vấn đề gặp phải về thuế. Uy Danh luôn tự tin và cập nhật thông tin chính xác, nhanh chóng nhất từ thuế cho bạn.

Bảng giá về dịch vụ kế toán

Bảng giá thuế thu nhập cá nhân là gì
Bảng giá thuế thu nhập cá nhân là gì

Nội dung công việc dịch vụ kế toán

Báo cáo thuế hàng tháng: 

 1. Tiếp nhận hồ sơ và đăng ký tư vấn hồ sơ kế toán thuế cho doanh nghiệp theo quy định kế toán – thuế.
 2. Tiến hành tập hợp các hóa đơn – chứng từ tại văn phòng của doanh nghiệp đối tác.
 3. Tiếp nhận hóa đơn chứng từ kế toán, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ.
 4. Hoàn thiện bộ hồ sơ chứng từ kế toán, xem xét định khoản các nghiệp vụ mà công ty thực hiện các phát sinh phần mềm như làm phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, xuất kho, phiếu kế toán…
 5. Tư vấn từng bước sử dụng, bảo quản hóa đơn, chứng từ mà doanh nghiệp cung cấp.
 6. Cần cân đối giá trị gia tăng(giá trị đầu vào – giá trị đầu ra) một cách hợp lý cho doanh nghiệp.
 7. Cập nhật tất cả các dữ liệu cần thiết vào phần mềm quản lý một cách có bảo mật và hiệu quả.
 8. Tiến hành kê khai các loại thuế GTGT, từ đó tiến hành chọn mẫu tờ khai thuế GTGT để nộp cho cơ quan thuế.
 9. Những doanh nghiệp đang hoạt động nếu doanh thu năm trước liền kề lớn hơn 50 tỷ thì kê khai theo tháng.
 10. Tiến hành ghi sổ nhật ký về các loại như: tài khoản kế toán, sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các sổ  chi tiết về hàng tồn kho, công nợ, tài sản cố định, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hóa
 11. Lập và in các loại sổ sách kế toán theo quy định.
 12. Thực hiện các sổ khác theo từng lĩnh vực kinh doanh mà doanh nghiệp đối tác đang kinh doanh.

Báo cáo thuế hàng quý: 

 1. Nếu doanh nghiệp mới thành lập thì tiến hành kê khai thuế GTGT và những doanh nghiệp đang hoạt động nếu doanh thu năm trước liền kề từ 50 tỷ trở xuống thì kê khai theo quý.
 2. Tiến hành kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối tác.
 3. Tiếp tục tiến hành những loại hóa đơn mà báo cáo hàng tháng đã kê khai.
 4. Lập giấy nộp tiền thuế phát sinh;
 5. Sắp xếp và lưu trữ hồ sơ kế toán theo quý.

Quyết toán thuế hàng năm:

 1. Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán của doanh nghiệp bao gồm:
 • Phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho.
 • Sổ quỹ tiền gửi ngân hàng, sổ quỹ tiền mặt.
 • Báo cáo tổng hợp số liệu tồn kho, biểu mẫu phân bổ công cụ, dụng cụ, bảng khấu hao tài sản cố định… theo quy định của pháp luật.
 1.  Lập các biểu mẫu, bảng lương liên quan đến lao động:
 •  Lập và nộp báo cáo thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân, tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp, báo cáo thanh quyết toán thuế thu nhập cá nhân, , báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
 • Lập và nộp các biểu mẫu hàng năm cho phòng thống kê.
 • Lập báo cáo tài chính cuối năm đúng hạn.

Quy trình thực hiện công việc dịch vụ kế toán

Quy trình thuế thu nhập cá nhân là gì
Quy trình thuế thu nhập cá nhân là gì

Lợi ích trong cách chọn dịch vụ kế toán

 1. Chọn đúng dịch vụ kế toán giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí, tăng hiệu quả công việc, hạn chế rủi ro.
 2. Sử dụng chuyên viên kế toán cao cấp, chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm về thuế và kế toán.
 3. Tăng hiệu quả kinh tế
 4. Hỗ trợ tư vấn nhiệt tình, nhanh chóng, đầy đủ và kịp thời các chính sách, luật thuế hiện hành.
 5. Tư vấn đầy đủ theo yêu cầu phục vụ cho kinh doanh của doanh nghiệp.
 6. Dịch vụ kế toán Uy Danh sẽ luôn đồng hành, giám sát công việc để không xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện.

Cam kết dịch vụ kế toán

Cam kết thuế thu nhập cá nhân là gì
Cam kết thuế thu nhập cá nhân là gì

Các câu hỏi thường gặp của khách hàng khi chọn thuế thu nhập cá nhân là gì:

 1. Yêu cầu phí thuế thu nhập cá nhân là gì như thế nào ?
 2. Các thủ tục đăng ký thuế thu nhập cá nhân là gì, hoạt động ở địa chỉ nào?
 3. Các thuế thu nhập cá nhân là gì, bao gồm những công việc chính nào?
 4. Làm thế nào để thuê thuế thu nhập cá nhân là gì, phù hợp?
 5. Các phí thuế thu nhập cá nhân là gì, là bao nhiêu?
 6. Các thuế thu nhập cá nhân là gì, có uy tín?
 7. Các thuế thu nhập cá nhân là gì của công ty có chịu trách nhiệm bồi thường rủi ro cho doanh nghiệp?
 8. Các thuế thu nhập cá nhân là gì, có phải đến tận nơi hay chỉ nhận hồ sơ online?