Thủ tục hủy hóa đơn điện tử

I) Cơ sở pháp lý

  • Theo Khoản 3, Điều 11, Thông tư 32/2011/TT-BTC
  • Theo điều 20 thông tư Số: 39/2014/TT-BTC

II) Hủy hóa đơn điện tử là gì?

Căn cứ vào Khoản 3, Điều 11, Thông tư 32/2011/TT-BTC hủy hóa đơn điện tử là làm cho hóa đơn đó không có giá trị sử dụng

Tiêu hủy hóa đơn điện tử là làm cho hóa đơn điện tử không thể truy cập và tham chiếu đến thông tin chứa trong nó. Thực hiện tiêu hủy hóa đơn khi hóa đơn điện tử đã hết thời hạn lưu trữ theo quy định của Luật kế toán nếu không có quyết định khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì được phép tiêu hủy. Khi tiêu hủy hóa đơn phải đảm bảo không làm không được làm ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của các hóa đơn điện tử chưa tiêu hủy và phải đảm bảo hệ thống thông tin vẫn hoạt động bình thường. 

III) Các trường hợp hủy hóa đơn điện tử

Các trường hợp hủy hóa đơn

a) Hóa đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn.

b) Tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn. Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.

c) Các loại hóa đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán.

d) Các loại hóa đơn chưa lập nhưng là vật chứng của các vụ án thì không hủy mà được xử lý theo quy định của pháp luật.

IV) Thủ tục hủy hóa đơn

Thủ tục hủy hóa đơn điện tử như thế nào? Hướng dẫn cách hủy hóa đơn điện tử đã phát hành được chúng tôi hướng dẫn trên hệ thống phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice

Bước 1: Truy cập vào hệ thống phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice chọn hóa đơn cần hủy

Thực hiện truy cập vào hệ thống hóa đơn điện tử của doanh nghiệp, Chọn mục “Sử dụng hóa đơn” lựa chọn => “Danh sách hóa đơn điện tử”.

Để tìm nhanh hóa đơn cần hủy bạn nhập mã số hóa đơn hoặc các thông tin như tên đối tác, ngày hóa đơn vào ô tương ứng rồi click vào ô “Tìm kiếm”

Truy cập danh sách hóa đơn điện tử.

Bước 2: Xử lý hóa đơn cần hủy

Trong mục danh sách hóa đơn điện tử mở mục hóa đơn điện tử có thông tin bị sai, sau đó chọn “Xử lý hóa đơn”.

Bạn muốn hủy bỏ hóa đơn thì tích vào mục “Xóa bỏ”, sau đó nhập vào lý do xóa bỏ và nhập ngày xóa bỏ vào ô “Ngày xóa bỏ”. Cuối cùng chọn mục “Xử lý” để hoàn tất.

Tích chọn mục “Xóa bỏ” để hủy hóa đơn

Bước 3: Lập hóa đơn thay thế hoặc hóa đơn điều chỉnh

Trong mục xử lý hóa đơn tích chọn mục “Thay thế” nếu muốn thay thế hóa đơn, hoặc chọn “Điều chỉnh” nếu muốn điều chỉnh hóa đơn.

Tích chọn mục “thay thế” hóa đơn điện tử

Tích chọn mục “Điều chỉnh” hóa đơn điện tử.

Tích chọn mục “Điều chỉnh” hóa đơn điện tử.

Sau khi tích chọn rồi click vào ô “Xử lý”. Màn hình hóa đơn thay thế sẽ hiện ra ngay sau đó, thông tin trên hóa đơn gốc sẽ được tự động đưa vào hóa đơn điều chỉnh. 

Kế toán sẽ tiến hành thực hiện các nội dung cần sửa đổi trên hóa đơn ví dụ như hàng hóa dịch vụ, số lượng hàng hóa, số tiền… 

Sau khi chỉnh sửa hoàn chọn “Ghi” và thực hiện xuất hóa đơn, ký số như hóa đơn thông thường. Thông báo mới sẽ tự động hiện ra với nội dung: “Tạo hóa đơn mới thành công”.

Nhấn “Ghi” để thực hiện sửa đổi thay thế hóa đơn/ điều chỉnh hóa đơn.

Sau khi hoàn tất các bước vào lại menu tại mục “Sử dụng hóa đơn” chọn “Danh sách biên bản hóa đơn” để xem, tải hoặc in biên bản gửi cho khách hàng “Biên bản thu hồi hóa đơn”. 

Như vậy bạn đã vừa có thể thực hiện hủy hóa đơn vừ thực hiện lập hóa đơn thay thế hoặc lập hóa đơn điều chỉnh một cách dễ dàng thông qua hệ thống phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice.

Qua bài viết “Hướng dẫn thủ tục hủy hóa đơn điện tử” được chia sẻ ngày hôm nay hy vọng sẽ giúp các bạn có thể thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã lập một cách nhanh chóng, dễ dàng trên phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice.

V) Kết luận

 Hóa đơn điện tử có các sai sót là điều không thể tránh khỏi. Thủ tục hủy hóa đơn điện tử sẽ được sử dụng khi có cái lỗi sai sót đó và một số trường hợp khác liên quan đến việc cần hủy hóa đơn.

VI) Thông tin liên hệ

Trên dây là các thông tin về thủ tục hủy hóa đơn điện tử mà Uy Danh đã cung cấp cho bạn. Mọi thắc mắc về thủ tục hủy hóa đơn điện tử  mọi người có thể liên hệ với Uy Danh để được tư vấn.

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH

  •  Địa chỉ: 45D, Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  •  Hotline: 0968.55.57.59
  • Website: uydanh.vn – info@uydanh.vn
plugins premium WordPress