Những điều kiện để làm đại lý thuế?

Điều kiện để làm đại lý thuế phải nghiêm ngặt, đảm bảo đại lý thuế phải thật uy tín, có kiến thức – kinh nghiệm trong lĩnh vực nhiều năm.

Trong trường hợp tổ chức ủy thác dịch vụ hoặc tổ chức thuê lao động cung cấp dịch vụ cho khách hàng và khách hàng có thể trông đợi một cách hợp lý vào dịch vụ để đáp ứng các trách nhiệm hoặc nghĩa vụ của họ hoặc yêu cầu các quyền theo luật thuế, thì tổ chức ủy thác dịch vụ hoặc thuê lao động có thể cung cấp dịch vụ đại lý thuế và bắt buộc phải đăng ký làm đại lý thuế.

Điều kiện để làm đại lý thuế

Điều kiện để làm đại lý thuế mà người hành nghề thuế có thể cung cấp hoặc giới hạn dịch vụ của họ trong một lĩnh vực cụ thể của luật thuế. Điều này cho phép những người hành nghề thuế chỉ có bằng cấp và kinh nghiệm liên quan trong các lĩnh vực cụ thể vẫn đủ điều kiện đăng ký (miễn là đáp ứng tất cả các tiêu chí đăng ký khác).

Dịch vụ kế toán được cung cấp bởi người được cấp phép dịch vụ tài chính hoặc đại diện của người được cấp phép dịch vụ tài chính trong quá trình đưa ra lời khuyên về một loại thường do người được cấp phép hoặc đại diện đó đưa ra.

Điều kiện để làm đại lý thuế bao gồm việc báo cáo hoạt động kinh doanh: 

Một dịch vụ liên quan cụ thể đến việc chuẩn bị và nộp hồ sơ, xem xét một hoặc nhiều điều khoản liên quan đến thuế phúc lợi phụ, thuế hàng hóa và dịch vụ, thuế cân bằng rượu, thuế xe hơi hạng sang, thuế nhiên liệu giữ lại hoặc trả góp, bao gồm cả các biến thể.

Thuế thu nhập vốn

Dịch vụ đại lý thuế liên quan cụ thể đến lãi và lỗ vốn của luật đánh giá thuế thu nhập, hoặc theo bất kỳ sửa đổi hoặc thay thế nào của các điều khoản này vì những sửa đổi hoặc thay thế này liên quan đến lĩnh vực dịch vụ , tuân theo luật này.

Vận chuyển

Điều kiện để làm đại lý thuế liên quan cụ thể đến các biện pháp được ban hành theo Đạo luật sửa đổi Luật Thuế và Hưu bổng năm 2016 đối với chế độ khấu lưu thu nhập từ vốn cư trú nước ngoài liên quan đến việc hoàn thành và nộp đơn đăng ký giấy chứng nhận khấu trừ thuế thu nhập cư trú nước ngoài, áp dụng thay đổi tỷ lệ khấu trừ lãi suất vốn cư trú của người cư trú nước ngoài và thông báo thanh toán của người mua từ lãi suất vốn cư trú nước ngoài, hoặc theo bất kỳ sửa đổi hoặc thay thế nào của các điều khoản này vì những sửa đổi hoặc thay thế này liên quan đến lĩnh vực dịch vụ tuân theo luật này.

Dịch vụ nợ và mất khả năng thanh toán

Một điều kiện để làm đại lý thuế liên quan cụ thể đến việc tư vấn và xử lý các chủ nợ, bao gồm cả Cơ quan Thuế về các khoản nợ thuế và các nghĩa vụ liên quan đến thuế như được định nghĩa của Cơ quan Quản lý Thuế, tương ứng, hoặc theo bất kỳ sửa đổi hoặc thay thế các điều khoản này vì những sửa đổi hoặc thay thế này liên quan đến lĩnh vực dịch vụ, tuân theo luật này.

Một điều kiện để làm đại lý thuế liên quan cụ thể đến lĩnh vực chủ đề của các khoản thanh toán bao gồm tư vấn và chuẩn bị và nộp đơn đăng ký, tư vấn và chuẩn bị và nộp các biểu mẫu bằng cách sử dụng hệ thống trực tuyến và bất kỳ hình thức nào khác các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực dịch vụ này, tuân theo luật này.

Điều kiện để làm đại lý thuế liên quan cụ thể đến Đạo luật thuế quan, Đạo luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật liên quan, hoặc theo bất kỳ sửa đổi hoặc thay thế nào của các điều khoản này vì những sửa đổi hoặc thay thế này liên quan đến lĩnh vực dịch vụ, tuân theo luật này.

Điều kiện để làm đại lý thuế liên quan cụ thể đến việc đánh giá, thu và thu hồi thuế lợi ích phụ được điều chỉnh luật liên quan, hoặc theo bất kỳ sửa đổi hoặc thay thế nào của các điều khoản này khi các sửa đổi hoặc thay thế này liên quan đến lĩnh vực dịch vụ, tuân theo luật này. Điều kiện để làm đại lý thuế liên quan cụ thể đến Đạo luật thuế nhiên liệu 2006 và luật liên quan, hoặc theo bất kỳ sửa đổi hoặc thay thế nào của các điều khoản này vì những sửa đổi hoặc thay thế này liên quan đến lĩnh vực dịch vụ, tuân theo luật này.

Bảng giá về dịch vụ kế toán

Bảng giá điều kiện để làm đại lý thuế
Bảng giá điều kiện để làm đại lý thuế

Nội dung công việc dịch vụ kế toán

Báo cáo thuế hàng tháng: 

 1. Tiếp nhận hồ sơ và đăng ký tư vấn hồ sơ kế toán thuế cho doanh nghiệp theo quy định kế toán – thuế.
 2. Tiến hành tập hợp các hóa đơn – chứng từ tại văn phòng của doanh nghiệp đối tác.
 3. Tiếp nhận hóa đơn chứng từ kế toán, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ.
 4. Hoàn thiện bộ hồ sơ chứng từ kế toán, xem xét định khoản các nghiệp vụ mà công ty thực hiện các phát sinh phần mềm như làm phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, xuất kho, phiếu kế toán…
 5. Tư vấn từng bước sử dụng, bảo quản hóa đơn, chứng từ mà doanh nghiệp cung cấp.
 6. Cần cân đối giá trị gia tăng(giá trị đầu vào – giá trị đầu ra) một cách hợp lý cho doanh nghiệp.
 7. Cập nhật tất cả các dữ liệu cần thiết vào phần mềm quản lý một cách có bảo mật và hiệu quả.
 8. Tiến hành kê khai các loại thuế GTGT, từ đó tiến hành chọn mẫu tờ khai thuế GTGT để nộp cho cơ quan thuế.
 9. Những doanh nghiệp đang hoạt động nếu doanh thu năm trước liền kề lớn hơn 50 tỷ thì kê khai theo tháng.
 10. Tiến hành ghi sổ nhật ký về các loại như: tài khoản kế toán, sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các sổ  chi tiết về hàng tồn kho, công nợ, tài sản cố định, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hóa
 11. Lập và in các loại sổ sách kế toán theo quy định.
 12. Thực hiện các sổ khác theo từng lĩnh vực kinh doanh mà doanh nghiệp đối tác đang kinh doanh.

Báo cáo thuế hàng quý: 

 1. Nếu doanh nghiệp mới thành lập thì tiến hành kê khai thuế GTGT và những doanh nghiệp đang hoạt động nếu doanh thu năm trước liền kề từ 50 tỷ trở xuống thì kê khai theo quý.
 2. Tiến hành kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối tác.
 3. Tiếp tục tiến hành những loại hóa đơn mà báo cáo hàng tháng đã kê khai.
 4. Lập giấy nộp tiền thuế phát sinh;
 5. Sắp xếp và lưu trữ hồ sơ kế toán theo quý.

Quyết toán thuế hàng năm:

 1. Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán của doanh nghiệp bao gồm:
 • Phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho.
 • Sổ quỹ tiền gửi ngân hàng, sổ quỹ tiền mặt.
 • Báo cáo tổng hợp số liệu tồn kho, biểu mẫu phân bổ công cụ, dụng cụ, bảng khấu hao tài sản cố định… theo quy định của pháp luật.
 1.  Lập các biểu mẫu, bảng lương liên quan đến lao động:
 •  Lập và nộp báo cáo thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân, tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp, báo cáo thanh quyết toán thuế thu nhập cá nhân, , báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
 • Lập và nộp các biểu mẫu hàng năm cho phòng thống kê.
 • Lập báo cáo tài chính cuối năm đúng hạn.

Quy trình thực hiện công việc dịch vụ kế toán

Quy trình điều kiện để làm đại lý thuế
Quy trình điều kiện để làm đại lý thuế

Lợi ích trong cách chọn dịch vụ kế toán

 1. Chọn đúng dịch vụ kế toán giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí, tăng hiệu quả công việc, hạn chế rủi ro.
 2. Sử dụng chuyên viên kế toán cao cấp, chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm về thuế và kế toán.
 3. Tăng hiệu quả kinh tế
 4. Hỗ trợ tư vấn nhiệt tình, nhanh chóng, đầy đủ và kịp thời các chính sách, luật thuế hiện hành.
 5. Tư vấn đầy đủ theo yêu cầu phục vụ cho kinh doanh của doanh nghiệp.
 6. Dịch vụ kế toán Uy Danh sẽ luôn đồng hành, giám sát công việc để không xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện.

Cam kết dịch vụ kế toán

Cam kết điều kiện để làm đại lý thuế
Cam kết điều kiện để làm đại lý thuế

Các câu hỏi thường gặp của khách hàng khi chọn điều kiện để làm đại lý thuế:

 1. Yêu cầu phí điều kiện để làm đại lý thuế như thế nào ?
 2. Điều kiện để làm đại lý thuế, hoạt động ở địa chỉ nào?
 3. Điều kiện để làm đại lý thuế, bao gồm những công việc chính nào?
 4. Làm thế nào để thuê được điều kiện để làm đại lý thuế, phù hợp?
 5. Điều kiện để làm đại lý thuế, là bao nhiêu?
 6. Điều kiện để làm đại lý thuế, có uy tín?
 7. Điều kiện để làm đại lý thuế của công ty có chịu trách nhiệm bồi thường rủi ro cho doanh nghiệp?
 8. Điều kiện để làm đại lý thuế có phải đến tận nơi hay chỉ nhận hồ sơ online?