HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP TRÊN DOANH THU TRÊN HTKK

Đây là toàn bộ những thông tin hướng dẫn cách kê khai theo phương pháp trực tiếp trên HTKK. Những thông tin này sẽ giúp các bạn kê khai thông tin một cách nhanh chóng, hiệu quả và đảm bảo nhất

Lưu ý: Khi kê khai mẫu 04/GTGT, không kê khai hóa đơn đầu vào mà chỉ kê khai hóa đơn bán ra

BƯỚC 1: MỞ PHẦN MỀM HỖ TRỢ KÊ KHAI THUẾ HTKK 3.8.5

 • Đăng nhập vào phần mềm
 • Chọn “mã số thuế” của doanh nghiệp mình và chọn “Đồng ý”
 • Tại phân hệ Thuế giá trị gia tăng chọn “04/GTGT Tờ khai GTGT TT trên doanh thu”
tính Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu 1
 • Chọn kỳ tính thuế: tháng/quý/từng lần phát sinh, chọn “tháng, năm tương ứng”, chọn “tờ khai lần đầu”, chọn “đồng ý”

BƯỚC 2: Xác định tỷ lệ % tính thuế của từng ngành nghề:

 • Đầu tiên, phải xác định xem HHDV của doanh nghiệp chịu thuế suất bao nhiêu % để tính thuế cho đúng:
  • Phân phối, cung cấp hàng hóa tỷ lệ GTGT: 1%
  • Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu tỷ lệ GTGT: 5%
  • Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu tỷ lệ GTGT: 3%
  • Hoạt động kinh doanh khác tỷ lệ GTGT: 2%
 • Cách ghi các chỉ tiêu trên Tờ khai 04/GTGT trực tiếp trên doanh thu:

Chỉ tiêu [21]: Doanh thu hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 0% và không chịu thuế: Ghi tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vu thuộc đối tượng chịu thuế suất 0% và không chịu thuế GTGT (không phân biệt nhóm ngành kinh doanh)

Chỉ tiêu [22]: Phân phối cung cấp hàng hóa: Ghi tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT 1%, cụ thể là thuộc nhóm ngành “phân phối cung cấp hàng hóa”

Chỉ tiêu [23]: Thuế GTGT phải nộp (thuộc nhóm ngành phân phối cung cấp hàng hóa): [23] = [22] x 1%: phần mềm tự tính:

Chỉ tiêu [24]: Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: Ghi tổng doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT 5%, cụ thể là thuộc nhóm ngành “Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu”

Chỉ tiêu [25]: Thuế GTGT phải nộp (thuộc nhóm ngành “Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu”): [25] = [24] x 5%: phần mềm tự tính:

Chỉ tiêu [26]: Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: Ghi tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT 3%, cụ thể là thuộc nhóm ngành “sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu”

Chỉ tiêu [27]: Thuế GTGT phải nộp (thuộc nhóm ngành “sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu”): [27] = [26] x 3%: phần mềm tự tính:

Chỉ tiêu [28]: Hoạt động kinh doanh khác: Ghi tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT 2%, cụ thể là thuộc nhóm ngành kinh doanh khác, không thuộc các nhóm ngành đã nêu trên

Chỉ tiêu [29]: Thuế GTGT phải nộp (thuộc nhóm ngành kinh doanh khác, không thuộc các nhóm ngành đã nêu trên): [29] = [28] x 2%: phần mềm tự tính:

Chỉ tiêu [30]: Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ chịu thuế: [30] = [22] + [24] + [26] + [28]: phần mềm tự tính

Chỉ tiêu [31]: Tổng thuế GTGT phải nộp: [31] = [23] + [25] + [27] + [29]: phần mềm tự tính

Chỉ tiêu [32]: Tổng doanh thu: [32] = [21] + [30]: phần mềm tự tính

Chỉ tiêu [33]: Tổng số thuế GTGT phải nộp: [33] = [31]

KẾT LUẬN

Những hướng dẫn trong bài viết phía trên đều được thực hiện ở HTKK, bao gồm cách xác định % cũng như chỉ tiêu của từng đề mục có trong đó nhằm giúp người đọc kê khai một cách an toàn, tiện lợi và nhanh chóng hơn. Ngoài ra, nếu cần hỗ trợ, tư vấn bất cứ vấn đề gì còn thắc mắc, hãy liên hệ ngay với Uy Danh – Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp – sự lựa chọn hàng đầu của cá nhân hay quý doanh nghiệp.

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH

Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59

Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Website: uydanh.vn                        Email: info@uydanh.vn