Dịch vụ cho thuê kế toán trưởng giá tốt số 1 tại Hồ Chí Minh

Dịch vụ cho thuê kế toán trưởng giá tốt. Dịch vụ cho thuê kế toán trưởng đảm bảo chất lượng – uy tín – chuyên nghiệp. Hỗ trợ tư vấn nhiệt tình, nhanh chóng.

Nhiệm vụ quan trọng của một kế toán trưởng

Kế toán trưởng có vai trò chính là đảm bảo công ty của bạn tuân thủ các nghĩa vụ tài chính nội bộ và bên ngoài. Thuế bảng lương, báo cáo lãi / lỗ, hồ sơ quy định của FCC và các điều kiện cần thiết về bảo hiểm phải được cập nhật. Các khoản thanh toán đúng hạn cho nhà cung cấp có thể có tác động đáng kể đến khả năng duy trì hàng tồn kho của công ty. Ngoài ra, kế toán trưởng thường kiểm soát các cuộc kiểm toán hàng năm hoặc hàng quý đối với sổ sách của công ty và các sổ cái bộ phận khác nhau hoặc phối hợp với kiểm toán viên bên ngoài để thực hiện các nhiệm vụ.

Kế toán trưởng ngày càng đảm nhận những vai trò lớn hơn trong các doanh nghiệp đang phát triển. Họ thường đóng một vai trò quan trọng trong việc lập kế hoạch chiến lược vì quan điểm độc đáo của họ về tác động tài chính của các kế hoạch trong tương lai. Ngoài truyền thông nội bộ, các kế toán giỏi đảm nhận trách nhiệm truyền đạt thông tin tài chính của công ty cho các cổ đông và giới truyền thông. Kế toán trưởng, thường đảm nhận chức danh Giám đốc tài chính, hoặc Giám đốc tài chính, đóng vai trò là cố vấn, nhà giáo dục và nhà tư vấn về tất cả các vấn đề tài chính ảnh hưởng đến công ty.

Dịch vụ cho thuê kế toán trưởng

Dịch vụ cho thuê kế toán trưởng trong các công ty nhỏ và lớn hơn có thể thực hiện các giao dịch về sổ sách và hồ sơ. Tuy nhiên, trong hầu hết các tình huống, các nhân viên khác ghi lại các giao dịch, trong khi kế toán trưởng xem xét các bút toán này cho chính xác và đăng tài khoản thích hợp. Sau khi xem xét các giao dịch thực tế đã thực hiện trong một khoảng thời gian nào đó, kế toán sẽ xem xét sổ sách và hồ sơ để đảm bảo chúng phản ánh chính xác kết quả hoạt động của tổ chức. Dịch vụ cho thuê kế toán trưởng cũng sắp xếp sổ sách và hồ sơ của công ty để chuẩn bị cho cuộc kiểm toán bên ngoài hàng năm của tổ chức.

Báo cáo cho nhóm quản lý cấp cao là trách nhiệm quan trọng đối với tất cả các kế toán viên của dịch vụ cho thuê kế toán trưởng. Hơn cả các báo cáo tài chính, những chuyên gia của dịch vụ cho thuê kế toán trưởng tạo ra các báo cáo cho tất cả những thứ liên quan đến tài chính của tổ chức. Hầu hết các báo cáo cũng sẽ có đánh giá của kế toán tài chính về ý nghĩa và xu hướng được thể hiện bởi các tài liệu. Sử dụng biểu đồ và tường thuật văn bản để bổ sung cho các con số được báo cáo, kế toán tài chính giải thích tác động của kết quả kế toán đối với tất cả các khía cạnh hoạt động của công ty, bao gồm nhân sự, tiếp thị, vay vốn, đầu tư và chiến lược.

Sau khi xem xét và phân tích sổ sách và hồ sơ của công ty, kế toán trưởng đưa ra phản hồi và tư vấn cho quản lý cấp cao, đặc biệt liên quan đến chất lượng tài sản, vị trí trách nhiệm pháp lý, sự đầy đủ của dòng tiền và các vấn đề doanh thu / chi phí. Dịch vụ cho thuê kế toán trưởng có kinh nghiệm cũng đưa ra lời khuyên về tình trạng và việc sử dụng các nguồn lực của công ty, cập nhật ngân sách và kết quả của các dự kiến ​​trong kế hoạch kinh doanh và các tin tức tài chính mới nhất có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tổ chức. Tùy thuộc vào mức độ kinh nghiệm của kế toán trưởng, dịch vụ cho thuê kế toán trưởng này cũng có thể tư vấn cho quản lý cấp cao về nhân sự, lập kế hoạch chiến lược, kiểm soát tốt hơn các khoản chi tiêu và / hoặc đầu tư của công ty.

Uy Danh nơi cung cấp dịch vụ cho thuê kế toán trưởng, với hơn 3 năm hoạt động cùng với kinh nghiệm sẽ mang lại sự hài lòng tuyệt đối cho doanh nghiệp đối tác. Uy Danh cung cấp kế toán trưởng với lời khuyên về thuế cho doanh nghiệp bao gồm đề xuất các kế hoạch hành động nhằm giảm nghĩa vụ thuế, các khoản đầu tư hoãn lại hoặc miễn thuế, hoán đổi tài sản không chịu thuế và lập kế hoạch dòng tiền để duy trì tính thanh khoản vào ngày nộp / nộp thuế, thường là hàng quý để đảm bảo rằng tất cả các hồ sơ thuế là chính xác và kịp thời.

Bảng giá về dịch vụ kế toán

Bảng giá dịch vụ cho thuê kế toán trưởng
Bảng giá dịch vụ cho thuê kế toán trưởng

Nội dung công việc dịch vụ kế toán

Báo cáo thuế hàng tháng: 

 1. Tiếp nhận hồ sơ và đăng ký tư vấn hồ sơ kế toán thuế cho doanh nghiệp theo quy định kế toán – thuế.
 2. Tiến hành tập hợp các hóa đơn – chứng từ tại văn phòng của doanh nghiệp đối tác.
 3. Tiếp nhận hóa đơn chứng từ kế toán, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ.
 4. Hoàn thiện bộ hồ sơ chứng từ kế toán, xem xét định khoản các nghiệp vụ mà công ty thực hiện các phát sinh phần mềm như làm phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, xuất kho, phiếu kế toán…
 5. Tư vấn từng bước sử dụng, bảo quản hóa đơn, chứng từ mà doanh nghiệp cung cấp.
 6. Cần cân đối giá trị gia tăng(giá trị đầu vào – giá trị đầu ra) một cách hợp lý cho doanh nghiệp.
 7. Cập nhật tất cả các dữ liệu cần thiết vào phần mềm quản lý một cách có bảo mật và hiệu quả.
 8. Tiến hành kê khai các loại thuế GTGT, từ đó tiến hành chọn mẫu tờ khai thuế GTGT để nộp cho cơ quan thuế.
 9. Những doanh nghiệp đang hoạt động nếu doanh thu năm trước liền kề lớn hơn 50 tỷ thì kê khai theo tháng.
 10. Tiến hành ghi sổ nhật ký về các loại như: tài khoản kế toán, sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các sổ  chi tiết về hàng tồn kho, công nợ, tài sản cố định, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hóa
 11. Lập và in các loại sổ sách kế toán theo quy định.
 12. Thực hiện các sổ khác theo từng lĩnh vực kinh doanh mà doanh nghiệp đối tác đang kinh doanh.

Báo cáo thuế hàng quý: 

 1. Nếu doanh nghiệp mới thành lập thì tiến hành kê khai thuế GTGT và những doanh nghiệp đang hoạt động nếu doanh thu năm trước liền kề từ 50 tỷ trở xuống thì kê khai theo quý.
 2. Tiến hành kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối tác.
 3. Tiếp tục tiến hành những loại hóa đơn mà báo cáo hàng tháng đã kê khai.
 4. Lập giấy nộp tiền thuế phát sinh;
 5. Sắp xếp và lưu trữ hồ sơ kế toán theo quý.

Quyết toán thuế hàng năm:

 1. Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán của doanh nghiệp bao gồm:
 • Phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho.
 • Sổ quỹ tiền gửi ngân hàng, sổ quỹ tiền mặt.
 • Báo cáo tổng hợp số liệu tồn kho, biểu mẫu phân bổ công cụ, dụng cụ, bảng khấu hao tài sản cố định… theo quy định của pháp luật.
 1.  Lập các biểu mẫu, bảng lương liên quan đến lao động:
 •  Lập và nộp báo cáo thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân, tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp, báo cáo thanh quyết toán thuế thu nhập cá nhân, , báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
 • Lập và nộp các biểu mẫu hàng năm cho phòng thống kê.
 • Lập báo cáo tài chính cuối năm đúng hạn.

Quy trình thực hiện công việc dịch vụ kế toán

Quy trình thực hiện dịch vụ cho thuê kế toán trưởng
Quy trình thực hiện dịch vụ cho thuê kế toán trưởng

Lợi ích trong cách chọn dịch vụ kế toán

 1. Chọn đúng dịch vụ kế toán giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí, tăng hiệu quả công việc, hạn chế rủi ro.
 2. Sử dụng chuyên viên kế toán cao cấp, chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm về thuế và kế toán.
 3. Tăng hiệu quả kinh tế
 4. Hỗ trợ tư vấn nhiệt tình, nhanh chóng, đầy đủ và kịp thời các chính sách, luật thuế hiện hành.
 5. Tư vấn đầy đủ theo yêu cầu phục vụ cho kinh doanh của doanh nghiệp.
 6. Dịch vụ kế toán Uy Danh sẽ luôn đồng hành, giám sát công việc để không xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện.

Cam kết dịch vụ kế toán

Cam kết dịch vụ cho thuê kế toán trưởng
Cam kết dịch vụ cho thuê kế toán trưởng

Các câu hỏi thường gặp của khách hàng khi chọn dịch vụ kế toán:

 1. Dịch vụ cho thuê kế toán trưởng như thế nào ?
 2. Dịch vụ cho thuê kế toán trưởng hoạt động ở địa chỉ nào?
 3. Công việc sau khi dịch vụ cho thuê kế toán trưởng bao gồm những công việc chính nào?
 4. Làm thế nào để được chọn dịch vụ cho thuê kế toán trưởng phù hợp?
 5. Chi phí khi trả cho nhân viên dịch vụ cho thuê kế toán trưởng?
 6. Dịch vụ cho thuê kế toán trưởng có uy tín?
 7. Dịch vụ cho thuê kế toán trưởng có chịu trách nhiệm bồi thường rủi ro cho doanh nghiệp?
 8. Dịch vụ cho thuê kế toán trưởng có phải đến tận nơi hay chỉ nhận hồ sơ online?

 

Được đóng lại, nhưng trackback và pingback được mở.