Công việc kế toán thuế phải làm là gì?

Là một bộ phận quan trọng không thể thiếu trong mỗi công ty, kế toán thuế yêu cầu sự tỉ mỉ và cẩn thận. Vậy công việc kế toán thuế gồm những gì, có phức tạp không? Dịch vụ kế toán Uy Danh sẽ giúp các bạn giải đáp những vấn đề này.

Kế toán thuế là gì?

Một trong những nghĩa vụ quan trọng doanh nghiệp phải thực hiện với cơ quan Nhà nước là thuế. Khi vận hành sản xuất kinh doanh, những loại thuế chính doanh nghiệp cần phải nộp gồm:

 • Thuế môn bài;
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN);
 • Thuế giá trị gia tăng (GTGT);
 • Thuế thu nhập cá nhân.

Bên cạnh đó, tùy thuộc vào loại hình kinh doanh, doanh nghiệp có thể sẽ phát sinh thêm những loại thuế sau:

 • Thuế tài nguyên;
 • Thuế xuất khẩu, nhập khẩu;
 • Thuế tiêu thụ đặc biệt;
 • Thuế bảo vệ môi trường;
 • Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Trong Điều 5 Luật Quản lý Thuế 2019 đã quy định về việc nộp thuế: “Mọi tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của luật”. Do đó, nếu không thực hiện đúng nghĩa vụ hoặc cố tình trốn tránh, doanh nghiệp sẽ phải bị phạt hành chính, thậm chí chịu trách nhiệm hình sự.

Số lượng thuế khá nhiều, mỗi loại thuế lại có cách tính khác nhau. Do đó, để đảm bảo việc hoạt động đúng quy định của pháp luật, các doanh nghiệp thường có bộ phận kế toán thuế để xác định các cơ sơ tính thuế. Từ đó, sử dụng nghiệp vụ để xử lý, tính toán và khai báo thuế cho doanh nghiệp. Đây cũng chính là công việc kế toán thuế cần làm.

cong-viec-ke-toan-thue-dich-vu-ke-toan-uy-danh

Chi tiết những công việc kế toán thuế cần làm

Những việc làm của bộ phận kế toán thuế không quá phức tạp. Tuy nhiên, những công việc này yêu cầu sự cẩn thận và tỉ mỉ. Bởi nếu thu thập hoặc xử lý sai sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc đóng thuế, hoàn thuế của công ty.

Thông thường, công việc của kế toán thuế thường được chia ra theo từng giai đoạn. Bao gồm: công việc hàng ngày, công việc hàng tháng, công việc hàng quý và công việc hàng năm.

Công việc kế toán thuế làm hàng ngày

Hàng ngày, công việc kế toán thuế phải làm gồm những việc sau:

 • Thu thập các hóa đơn, chứng từ (phiếu chi, phiếu thu, giấy nộp tiền) khi doanh nghiệp phát sinh các nghiệp vụ mua – bán… ;
 • Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ này cũng như xem chúng có sai sót gì không. Nếu phát hiện sai sót hoặc không hợp pháp, hợp lệ thì cần phải xử lý ngay;
 • Trường hợp hợp pháp, hợp lệ và không sai sót gì, kế toán thuế sẽ sắp xếp và lưu trữ những chứng từ này.

Cần lưu ý là những giấy tờ trên sẽ được dùng để xác định căn cứ cho việc hạch toán và kê khai thuế. Đồng thời, những chứng từ như phiếu chi – thu, xuất – nhập… không sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán sẽ có thời hạn lưu trữ là 5 năm. Còn đối với hóa đơn, thời hạn lưu trữ tối thiểu phải là 10 năm.

Do đó, việc sắp xếp và lưu trữ cần phải logic và cẩn thận. Đảm bảo không bị hư hỏng, rách nát trong quá trình lưu trữ cũng như dễ tìm kiếm khi cần.

Công việc làm hàng tháng

Công việc kế toán thuế phải thực hiện hàng tháng gồm:

 • Lập tờ kê khai các loại thuế như thuế GTGT, thuế TNCN (nếu doanh nghiệp kê khai theo tháng);
 • Lập tờ kê khai các loại thuế khác (tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp);
 • Nếu doanh nghiệp mới thành lập dưới 12 tháng, kế toán thuế sẽ lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng;
 • Tiến hành trích khấu hao tài sản cố định và phân bổ công cụ, dụng cụ;

Hạn nộp các tờ khai thuế tháng này là ngày 20 của tháng tiếp theo.

cong-viec-ke-toan-thue-dich-vu-ke-toan-uy-danh

Công việc kế toán thuế làm hàng quý

Hàng quý, công việc kế toán thuế cần làm gồm:

 • Lập tờ kê khai các loại thuế như thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN (nếu doanh nghiệp kê khai theo tháng);
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp trong quý.

Hạn nộp tờ khai thuế quý này là ngày 30 trong tháng đầu tiên của quý tiếp theo.

Công việc làm hàng năm

Đối với hàng năm, công việc kế toán thuế phải làm sẽ được chia thành giai đoạn đầu năm và cuối năm.

Mỗi khi đầu năm, kế toán thuế sẽ thực hiện những việc sau:

 • Nộp thuế môn bài cho doanh nghiệp. Thời hạn chậm nhất để nộp thuế là ngày 30/1 hàng năm. Nếu doanh nghiệp mới thành lập hoặc có thay đổi về thuế này, cần phải nộp kèm tờ khai;
 • Lập tờ khai thuế GTGT, thuế TNCN tháng 12 hoặc quý IV của năm trước cùng thuế TNDN tạm tính của quý IV của năm trước.
 • Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của quý IV của năm trước.

Thời điểm cuối năm sẽ là thời điểm kế toán thuế bận rộn nhất. Đây sẽ là lúc bộ phận kế toán thuế sẽ phải thực hiện hàng loạt những công việc như:

 • Lập báo cáo tài chính tài chính năm gồm: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Bảng lưu chuyển tiền tệ và Bảng thuyết minh báo cáo tài chính.
 • Lập báo cáo quyết toán thuế TNCN và thuế TNDN năm.

Do là hoạt động báo của cả năm, kế toán thuế sẽ phải:

 • So sánh, kiểm tra để đảm bảo số liệu kê khai và hạch toán khớp với nhau và không bị sai lệch;
 • Rà soát xem liệu có còn vấn đề nào tồn tại không;
 • Lưu trữ sổ sách để phục vụ cho các hoạt động sau này như quyết toán thuế, kiểm toán…

Thời hạn chậm nhất để nộp sẽ là ngày thứ 90 của năm tiếp theo.

plugins premium WordPress