CÁCH TÍNH THUẾ TNDN THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP

Phương pháp tính thuế TNDN theo phương pháp trực tiếp được áp dụng đối với các đơn vị sự nghiệp, tổ chức khác, các doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hạch toán xác định riêng được doanh thu, chi phí của hoạt động chịu thuế TNDN. Cách xác định số thuế TNDN phải nộp theo phương pháp trực tiếp có giống với phương pháp tính thuế TNDN theo phương pháp khấu trừ hay không?. Bài viết dưới dây, Uy Danh sẽ hướng dẫn cách xác định thuế TNDN theo phương pháp trực tiếp.

I. CĂN CỨ PHÁP LUẬT

 • Điều 10, Luật 32/2013/QH13, áp dụng từ ngày 01/01/2014
 • Điều 10, Nghị định Số 218/2013/NĐ-CP, áp dụng ngày 15/02/2014
 • Điều 3, Thông tư Số 78/2014/TT-BTC, áp dụng ngày 02/08/2014
 • Thông tư 151/2014/TT-BTC, áp dụng ngày 15/11/2014
 • Thông tư 119/2014/TT-BTC, áp dụng ngày 01/09/2014
 • Điều 2 Thông tư 96/2015/TT-BTC, áp dụng ngày 06/08/2015
 • Điều 4, 66/VBHN – BTC, áp dụng ngày 19/12/2019

II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:

Đơn vị sự nghiệp, tổ chức khác không phải là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà các đơn vị này xác định được doanh thu và xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất 20%,  bao gồm những đối tượng cụ thể sau:

 • Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu một tỷ đồng, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế;
 • Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện;
 • Hộ, cá nhân kinh doanh;
 • Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật Đầu tư và các tổ chức khác không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức kinh tế khác không phải là doanh nghiệp, hợp tác xã, trừ trường hợp đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ.

III. CÔNG THỨC TÍNH THUẾ TNDN THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP:

Áp dụng đối với các đơn vị sự nghiệp, tổ chức khác, các doanh nghiệp hạch toán riêng được doanh thu, chi phí của hoạt động chịu thuế TNDN thì số thuế TNDN phải nộp trong kỳ tính thuế được xác định như sau:

1. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được xác định theo công thức sau:

Thuế TNDN phải nộp=(Thu nhập tính thuếPhần trích lập quỹ KH&CN (nếu có))xThuế suất thuế TNDN

2. Thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ thu nhập được miễn thuế và các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước theo quy định.

Thu nhập tính thuế được xác định theo công thức sau:

Thu nhập tính thuế=Thu nhập chịu thuếThu nhập được miễn thuế+Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định

3. Thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác.

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế xác định như sau:

Thu nhập chịu thuế=Doanh thuChi phí được trừ+Các khoản thu nhập khác
 • Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ bằng doanh thu của hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trừ chi phí được trừ của hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó. Doanh nghiệp có nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh áp dụng nhiều mức thuế suất khác nhau thì doanh nghiệp phải tính riêng thu nhập của từng hoạt động nhân với thuế suất tương ứng
 • Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định của pháp luật phải hạch toán riêng để kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thuế suất 22% (từ ngày 01/01/2016 áp dụng mức thuế suất 20%), không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (trừ phần thu nhập của doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua được áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 20 Thông tư 78/2014/TT-BTC).
 • Việc kê khai Quyết toán thuế TNDN đối với trường hợp kê khai tính thuế TNDN của trường hợp này được thực hiện như những doanh nghiệp kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ, theo tờ khai mẫu 03/TNDN

IV. KẾT LUẬN

Trên đây là bài viết cung cấp toàn bộ những thông tin pháp lý liên quan hướng dẫn cách tính thuế TNDN theo phương pháp trực tiếp. Nếu Quý khách hàng có khó khăn trong việc xác định số thuế TNDN phải nộp theo phương pháp trực tiếp thì hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng. Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH

Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59

Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Website: uydanh.vn                        Email: info@uydanh.vn

plugins premium WordPress