Cách làm kế toán thuế: Hạch toán nghiệp vụ thuế

Công việc của kế toán thuế là tổng hợp, xử lý các vấn đề liên quan đến thuế trong mỗi doanh nghiệp. Vậy cách làm kế toán thuế khi hạch toán nghiệp vụ thuế như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé.

Cách làm kế toán thuế: Quy trình kế toán thuế chuẩn

Cơ bản, cách làm kế toán thuế sẽ gồm 7 bước quy trình như sau:

Bước 1: Ghi nhận và giải quyết các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp

Kế toán thuế sẽ tổng hợp và xử lý các nghiệp vụ kinh tế, tài chính xảy ra trong hoạt động hàng ngày. Đây là những hoạt động phát sinh cụ thể làm tăng, giảm tài sản, nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp.

Bước 2: Tiến hành lập chứng từ kế toán

Sau khi xử lý, kế toán thuế sẽ tiến hành lập các chứng từ kế toán. Đây là căn cứ pháp lý chứng minh cho sự phát sinh và hoàn thành giao dịch của doanh nghiệp.

Bước 3: Ghi nhận sổ sách kế toán

Dựa trên chứng từ kế toán ở bước 2, kế toán thuế sẽ tiến hành ghi chép và lưu trữ vào Sổ sách kế toán. Mục đích là để tổng hợp, báo cáo và làm tài liệu.

Bước 4: Bút toán cuối kỳ

Kế toán thuế sẽ thực hiện bút toán cuối kỳ, bút toán kết chuyển và khóa sổ kế toán. Đây là căn cứ xác định tính số thuế cần phải nộp cho Nhà nước.

Bước 5: Lập bảng cân đối số phát sinh

Dựa vào Sổ cái và sổ chi tiết đã được khóa sổ, kế toán thuế sẽ Lập bảng cân đối số phát sinh.

Bước 6: Lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế

Dựa vào sổ cái và dựa vào sổ chi tiết, kế toán thuế tiến hành lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế TNDN và quyết toán TNCN.

Bước 7: In sổ sách, đóng quyển, lưu kho

Đây là công việc cuối cùng và quan trọng của kế toán thuế. Việc lưu trữ giúp dễ tra cứu và lập các báo cáo về sau.

cach-lam-ke-toan-thue

Cách làm kế toán thuế: Hạch toán các nghiệp vụ thuế

Công việc chính của kế toán thuế là xử lý thuế của doanh nghiệp. Do đó, cách làm kế toán thuế sẽ xoay quanh các loại thuế mà doanh nghiệp cần nộp. Tùy mỗi trường hợp mà doanh nghiệp sẽ phải đóng các loại thuế khác nhay. Tuy nhiên, có 3 loại chính mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng đều có là thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN.

Hướng dẫn hạch toán thuế GTGT

  • Cách làm kế toán thuế để hạch toán thuế GTGT đầu vào như sau:

Nợ TK 152, 153, 156, 211, 242, 641, 642…: Giá chưa thuế

Nợ TK 1331: Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 111, 112, 331: Số tiền phải thanh toán

  • Dựa vào hóa đơn đầu ra, kế toán thuế sẽ thực hiện hạch toán thuế GTGT đầu ra như sau:

Nợ TK 111,112,113,…: Tổng giá thanh toán

Có TK 511,515,711: Giá chưa thuế GTGT

Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp

  • Vào cuối kỳ, kế toán thuế sẽ thực tính tổng TK 1331 và 3331 để tính thuế GTGT được khấu trừ so với số thuế đã nộp trong kỳ. Sau đó, so sánh giữa 2 tài khoản này. Giá trị tài khoản nào nhỏ hơn thì kế toán sẽ thực hiện giá trị đó vào bút toán:

Nợ TK 3331: Thuế GTGT phải nộp

Có TK 1331: Thuế GTGT được khấu trừ

Cách làm kế toán thuế: Hướng dẫn hạch toán thuế TNCN

Theo quy định pháp luật, người lao động, cá nhân có thu nhập từ 11 triệu đồng/tháng có thể phải đóng thuế TNCN. Trường hợp tthu nhập dưới mức 11 triệu đồng/tháng thì không cần phải đóng loại thuế này

  • Cách làm kế toán thuế khi hạch toán thuế TNCN của người lao động trong doanh nghiệp như sau:

Nợ TK 334: Phải trả cho người lao động

Có TK 3335: Thuế thu nhập cá nhân (Số thuế TNCN phải khấu trừ).

  • Nếu doanh nghiệp nộp thay thuế thu nhập cá nhân cho người lao động thì số thuế thu nhập cá nhân này sẽ được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Đồng thời, trên hợp đồng lao động cũng cần phải giải thích rõ: Doanh nghiệp nộp thay thuế thu nhập cá nhân cho người lao động. Khi đó, kế toán hạch toán như sau:

Nợ 641/642/154/62…

Có TK 3335: Thuế TNCN (số thuế TNCN phải nộp thay).

  • Khi trả lợi nhuận hoặc cổ tức cho chủ sở hữu, kế toán ghi:

Có TK 111, 112: Số tiền trả cổ tức, hoặc lợi nhuận cho chủ sở hữu.

Có TK 3335: Thuế TNCN (nếu khấu trừ tại nguồn số thuế thu nhập cá nhân của chủ sở hữu).

  • Khi nộp tiền thuế thu nhập cá nhân về ngân sách nhà nước, kế toán thuế sẽ hạch toán:

Nợ TK 3335 – Thuế thu nhập cá nhân

Có TK 111, 112,…: Số tiền đã nộp.

cách làm kế toán thuế

Hướng dẫn hạch thuế TNDN

Thuế TNDN là loại thuế trực thu, đánh trực tiếp vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp. Kế toán thuế sẽ tính thuế TDND bằng công thức:

  • Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập tính thuế theo kỳ x thuế suất thuế TNDN

Nếu doanh nghiệp có trích quỹ phát triển công nghệ thì cách làm kế toán thuế để xác định thuế TNDN như sau:

  • Thuế TNDN phải nộp = (Thu nhập tính thuế theo kỳ – Trích quỹ KH&CN) x Thuế suất thuế TNDN

Trong đó, thu nhập tính thuế là các thu nhập từ hoạt định sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cùng các thu nhập khác theo quy định của pháp luật.

Thuế suất thuế TNDN thông thường là 20%. Nếu doanh nghiệp đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên quý hiếm tại Việt Nam nằm trong khoảng 32% – 50% (tùy dự án cụ thể). Doanh nghiệp trong lĩnh vực khai thác, thăm dò, tìm kiếm tài nguyên dầu khí, thuế suất sẽ là 25%-50%.

Cách hạch toán thuế TNDN như sau:

Nợ TK 821: Chi phí thuế TNDN

Có TK 3334: Thuế TNDN

Hạch toán khi đóng vào ngân sách nhà nước:

Nợ TK 3334 : Thuế TNDN

Có TK 111, 112