TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI

Hiện nay, nhà nước đã ban hành Bảo hiểm xã hội để hỗ trợ, bù đắp cho người lao động khi gặp các sự cố ngẫu nhiên, ngoài ý muốn. Tuy nhiên, không phải người lao động nào cũng hiểu rõ được trình tự, thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội. Vậy hôm nay, Uy Danh sẽ gửi cho các bạn giải đáp về vấn đề này nhé.

I. Căn cứ pháp lý

Theo điều 96, 97, 98, 99 Luật Bảo hiểm xã hội số: 58/2014/QH13 có hiệu lực ngày 01/01/2016

II. Sổ bảo hiểm xã hội

  • Sổ bảo hiểm xã hội được cấp cho từng người lao động để theo dõi việc đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội là cơ sở để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật này.
  • Đến năm 2020, sổ bảo hiểm xã hội sẽ được thay thế bằng thẻ bảo hiểm xã hội.

III. Hồ sơ đăng ký tham gia và cấp sổ bảo hiểm xã hội

1. Hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu bao gồm:

–         Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động kèm theo danh sách người lao động tham gia bảo hiểm xã hội;

–         Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động.

2. Hồ sơ cấp lại sổ bảo hiểm xã hội trong trường hợp hỏng hoặc mất bao gồm:

–         Đơn đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội của người lao động;

–         Sổ bảo hiểm xã hội trong trường hợp bị hỏng.

3. Chính phủ quy định thủ tục, hồ sơ tham gia, cấp sổ bảo hiểm xã hội đối với đối tượng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này.

IV. Điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội

1. Người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản với cơ quan bảo hiểm xã hội khi có thay đổi thông tin tham gia bảo hiểm xã hội.

2. Hồ sơ điều chỉnh thông tin cá nhân của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bao gồm:

–         Tờ khai điều chỉnh thông tin cá nhân;

–         Sổ bảo hiểm xã hội;

–         Bản sao giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc điều chỉnh thông tin cá nhân theo quy định của pháp luật.

V. Giải quyết đăng ký tham gia và cấp sổ bảo hiểm xã hội

1. Việc giải quyết đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu như sau:

–         Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng, người sử dụng lao động nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 97 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội;

–         Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nộp hồ sơ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 97 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

2. Người lao động nộp hồ sơ cấp lại sổ bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 2 Điều 97 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

3. Cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm cấp sổ bảo hiểm xã hội trong thời hạn sau đây:

–         20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc lần đầu;

–         07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lần đầu;

–         15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp cấp lại sổ bảo hiểm xã hội; trường hợp quá trình xác minh thời gian đóng bảo hiểm xã hội phức tạp thì không quá 45 ngày. Trường hợp không cấp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

–         10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động thì cơ quan bảo hiểm xã hội phải cấp lại sổ bảo hiểm xã hội. Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết trình tự, thủ tục tham gia và giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 của Luật này.

VI. Kết bài

Như vậy, người lao động cần hiểu rõ trình tự, thủ tục tham gia BHXH bao gồm bốn quy định mà Uy Danh đã nêu trên. Theo đó, chuẩn bị hồ sơ tham gia và cấp sổ BHXH  có hai trường hợp: tham gia BHXH lần đầu và cấp lại sổ BHXH trong trường hợp hỏng hoặc mất. Ngoài ra, khi điều chỉnh thông tin tham gia BHXH, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản với cơ quan bảo hiểm xã hội khi có thay đổi thông tin tham gia bảo hiểm xã hội và chuẩn bị hồ sơ điều chỉnh thông tin cá nhân của người lao động theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Sau cùng, Uy Danh hy vọng rằng những thông tin trong bài viết này sẽ giải quyết nỗi lo âu của các bạn khi tham gia BHXH.

VII. Thông tin liên hệ

Để tìm hiểu thêm những thông tin về Dịch vụ kế toán và Dịch vụ thành lập doanh nghiệp

hãy liên hệ ngay đến Uy danh để được tư vấn miễn phí, hỗ trợ và giải quyết những vấn đề

của khách hàng một cách nhanh chóng – chính xác và tiết kiệm thời gian.

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH

● Mã số thuế: 0315.367.844                      Hotline: 0968.55.57.59

● Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

● Website: uydanh.vn                                 Email: info@uydanh.vn