Thuế GTGT Với Hoạt Động Nhận Thầu Công Trình Nhà Ở Xã Hội

nha-dep_tphcm-quy-dinh-moi-ve-viec-cap-so-hong-cho-nha-o-rieng-le-1

I Cơ sở pháp lý

 • Công văn hướng dẫn số 1783/TCT-CS ngày 06/5/2019
 • Khoản 2, Khoản 3 Điều 18 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008 có hiệu lực từ ngày 01/01/2009
 • Khoản 3 Điều 1 của Luật số 31/2013/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2014

II Cách xác định mức thuế đối với từng trường hợp?

1. Theo Công văn hướng dẫn số 1783/TCT-CS ngày 06/5/2019 về thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động nhận thầu xây dựng công trình nhà ở xã hội qui định

Tại điểm q Khoản 2, Khoản 3 Điều 18 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008 có hiệu lực từ ngày 01/01/2009 (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 của Luật số 31/2013/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2014) quy định:

 “Điều 8. Thuế suất

   ….

 1. Mức thuế suất 5% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ sau đây:
 2. Bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật nhà
 3. Mức thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 8

Tại Điều 6 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014 quy định:

“Điều 6. Thuế suất

2.  Mức thuế suất 5% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại Khoản 2 Điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng và Khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng. Một số trường hợp áp dụng mức thuế suất 5% được quy định cụ thể như sau:

g) Nhà ở xã hội quy định tại Điểm q Khoản 2 Điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng và Khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng là nhà ở do Nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng và đáp ứng các tiêu chí về nhà ở, về giá bán nhà, về giá cho thuê, về giá cho thuê mua, về đối tượng, điều kiện được mua, được thuê, được thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở.”

Căn cứ quy định nêu trên:

– Mức thuế suất 5% áp dụng đối với Bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội là nhà ở do Nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng và đáp ứng các tiêu chí về nhà ở, về giá bán nhà, về giá cho thuê, về giá cho thuê mua, về đối tượng, điều kiện được mua, được thuê, được thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở.

– Mức thuế suất 10% áp dụng đối với hoạt động xây dựng công trình.

=> Như vậy thuế suất áp dụng đối với nhận thầu công trình nhà ở xã hội áp 10%.

III Kết luận

 • Mức thuế suất 5% áp dụng đối với Bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật nhà
 • Mức thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 8
 • Đối với nhận thầu công trình nhà ở xã hội mức thuế suất 10%.

IV  Thông tin liên hệ

Trên đây là toàn bộ những thông tin pháp lý liên quan đến Thuế GTGT Với Hoạt Động Nhận Thầu Công Trình Nhà Ở Xã Hội. Nếu bạn còn thắc mắc hay băn khoăn, hãy liên hệ ngay cho Uy Danh qua thông tin bên dưới.

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH

 •  Địa chỉ: 45D, Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
 •  Hotline: 0968.55.57.59
 • Website: uydanh.vn – info@uydanh.vn