Thủ tục cấp lại sổ bảo hiểm xã hội

Sổ bảo hiểm xã hội là một trong những quyền lợi của người lao động. Bên cạnh việc cấp mới, trong một số trường hợp, pháp luật còn tạo điều kiện để người lao động được cấp lại sổ. Nếu sổ bảo hiểm xã hội bị mất hoặc thất lạc thì làm thủ tục cấp lại thế nào, có mất chi phí cấp lại hay không? Quyền lợi của người lao động trong thời gian không có sổ bhxh có bị ảnh hưởng không? Đây cũng là những điều thắc mắc chung của người lao động vậy hãy cùng uy danh tìm hiểu về vấn đề này nhé!

I. Cơ sở pháp lý

Theo khoản 2 điều 46 quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017;

Theo quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017;

Theo quyết định số 1035/QĐ-BHXH ngày 01 tháng 10 năm 2015;

II. Các trường hợp xin cấp lại sổ bhxh

Theo khoản 2 điều 46 quyết định 595/qđ-bhxh, người lao động được cấp lại sổ bảo hiểm xã hội trong những trường hợp sau:

 • Cấp lại cả bìa sổ và tờ rời cho các trường hợp: mất, hỏng; gộp; thay đổi số sổ; họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; người đã hưởng bảo hiểm xã hội một lần còn thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng.
 • Cấp lại bìa sổ bảo hiểm xã hội cho các trường hợp: sai giới tính, quốc tịch.
 • Cấp lại tờ rời sổ bảo hiểm xã hội cho các trường hợp: mất, hỏng.

III. Đối tượng tham gia và người giải quyết

3.1. Đối tượng tham gia

Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (mẫu tk1-ts);

+ hồ sơ kèm theo: quyết định (văn bản) chứng minh địa điểm làm việc; giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh cấp theo quy định; chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu…

– đơn vị sử dụng lao động:

3.2. Thẩm quyền cấp lại sổ:

Theo quy định thì thẩm quyền cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do người sử dụng lao động làm mất hoặc hỏng thuộc về cơ quan bhxh nơi đóng bhxh, công ty chúng tôi hiện nay chưa có dịch vụ nhanh chóng để cấp sổ bhxh. 

Bạn phải làm đơn đề nghị cấp lại sổ theo mẫu số 06/sbh, nêu rõ lý do bị mất và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc chưa hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần.

3.3. Thời gian giải quyết

Người lao động nộp hồ sơ cho cơ quan bhxh hoặc nộp thông qua đơn vị nơi đang làm việc và thời gian giải quyết không quá:

 • 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ trong trường hợp điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ.
 • 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ trong trường hợp cấp lại sổ do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; mất, hỏng sổ; cộng nối thời gian nhưng không phải đóng bhxh hoặc gộp sổ bhxh.
 • 45 ngày trong trường hợp cần xác minh quá trình đóng bhxh ở tỉnh khác hoặc ở nhiều đơn vị nơi người lao động có thời gian làm việc.

IV. Hồ sơ và thủ tục cấp bhxh

4.1. Hồ sơ xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội

a. Trường hợp mất sổ, hỏng sổ, gộp sổ, thay đổi sổ.

 • Đơn trình báo mất sổ bhxh có xác nhận của cơ quan công an nơi xảy ra vụ việc hoặc chính quyền địa phương nơi cứ trú
 • Đơn đề nghị cấp lại sổ bhxh (theo mấu số 06/sbh) có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú
 • Giấy xác nhận quá trình đóng bhxh của cơ quan bhxh liên quan
 • Giấy xác nhận chưa được giải quyết trợ cấp 1 lần tại cơ quan bhxh địa phương nơi cư trú
 • Tờ khai cấp sổ ( nếu đã bị mất thì phải liên hệ đơn vị cũ hoặc cơ quan bhxh nơi cấp sổ để sao y)
 • Bản sao chứng minh thư nhân dân (có chứng thực)

b. Trường hợp thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ.

Tờ khai điều chỉnh thông tin bhxh, bảo hiểm y tế;

Trường hợp thay đổi nơi làm việc: quyết định (văn bản) chứng minh địa điểm làm việc;

Trường hợp điều chỉnh họ, tên, chữ đệm; điều chỉnh ngày tháng năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch: giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh do cơ quan có thẩm quyền về hộ tịch cấp theo quy định và chứng minh thư/thẻ căn cước/hộ chiếu;

Trường hợp là đảng viên theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Bảng kê thông tin.

Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi bhyt cao hơn: bổ sung giấy tờ chứng minh được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế cao hơn (nếu có).

Trường hợp ghi xác nhận thời gian đóng bhxh cho người tham gia được cộng nối thời gian nhưng không phải đóng bhxh hoặc gộp sổ bhxh và điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trước năm 1995: các loại giấy tờ làm căn cứ để cấp, ghi, điều chỉnh sổ bhxh trong mục 1,2 phụ lục 01 ban hành kèm theo quyết định 595/qđ-bhxh.

4.2. Thủ tục cấp sổ bảo hiểm

Để thực hiện thủ tục, bạn nộp hồ sơ cho cơ quan bhxh nơi đang đóng bhxh (đối với trường hợp đang đóng bhxh tự nguyện) hoặc cơ quan bhxh nơi đóng bhxh cuối cùng trước khi dừng tham gia.

Cơ quan bhxh thực hiện đối chiếu hồ sơ cấp lại đối với hồ sơ và dữ liệu do cơ quan bhxh quản lý, nếu đủ diều kiện và xác định người bị mất sổ bhxh chưa hưởng trợ cấp 01 lần thì thực hiện cấp lại sổ bhxh.

Thời hạn giải quyết không quá 45 ngày kể từ ngày bạn nộp đủ hồ sơ xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội theo quy định cho cơ quan bhxh.

V. Cấp lại sổ có ảnh hưởng đến quyền lợi?

Theo quyết định số 1035/qđ-bhxh, sổ bảo hiểm xã hội khi được cấp lại sẽ khác sổ được cấp lần đầu ở một vài điểm:

Nội dung in trên bìa sổ (trang 1):

Dưới dòng ghi “số sổ” thì có ghi thêm dòng chữ “cấp lần …” bằng chữ in thường, cỡ chữ 16, kiểu chữ đứng, đậm.

Nếu cấp lại lần thứ 1, thì ghi “cấp lần 2”; cấp lại lần thứ 2, thì ghi “cấp lần 3”.

Riêng sổ bảo hiểm xã hội cấp lại do thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch hoặc thay đổi số sổ thì trên sổ cấp lại sẽ in theo nội dung thay đổi.

Nội dung in trong tờ rời sổ:

 • Nếu đang tham gia mà cấp lại sổ, dưới phần ghi quá trình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp: in dòng lũy kế thời gian đóng quỹ hưu trí, tử tuất, bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng trên trang tờ rời cuối cùng.
 • Nếu đã hưởng bhxh 1 lần cấp lại sổ bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp, dưới phần ghi quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp: in dòng tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng trên trang tờ rời cuối cùng.

Với những quy định này, có thể thấy, việc in lại, cấp lại sổ bhxh chỉ với mục đích xác nhận lại những thông tin đăng ký ban đầu cũng như quá trình đóng, hưởng tính đến thời điểm hiện tại. Thêm vào đó, hiện nay, việc đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm của người lao động đều được theo dõi trên hệ thống của cơ quan bhxh.

Do đó, việc cấp lại sổ bảo hiểm xã hội không làm ảnh hưởng tới bất cứ quyền lợi nào của những người tham gia.

VI. Kết luận

Với những điều nêu trên chúng tôi đã cung cấp cho bạn các trường hợp có thể xin cấp lại sổ và quy trình nộp hồ sơ như thế nào. Và điều bạn cần lưu ý hơn là khi bạn xin cấp lại sổ bảo hiểm mới nó sẽ khác với sổ lần đầu nhưng các quyền lợi mà cá nhân được nhận đối với bảo hiểm xã hội sẽ không thay đổi với người lao động.

VII. Thông tin liên hệ

Đây là những chia sẻ của uy danh về những thủ tục xin cấp lại bảo hiểm hiểm xã hội. Vì vậy, uy danh là công ty dịch vụ kế toán và thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với uy danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của quý khách hàng.

 • Công Ty Tnhh Dịch Vụ Và Tư Vấn Tax Uy Danh
 • Mã số thuế: 0315.367.844             hotline: 0968.55.57.59
 • Địa chỉ: 45d Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
 • Website: uydanh.vn                        email: info@uydanh.vn