MỨC ĐÓNG VÀ PHƯƠNG THỨC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Bạn đang đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên của công ty/doanh nghiệp của mình nhưng bạn đang không rõ các trường hợp và mức đóng, phương thức đóng cho từng trường hợp. Vậy nên bài viết hôm nay, Uy Danh sẽ giúp các bạn làm rõ vấn đề này. Các bạn cùng theo dõi nhé!!

I. Cơ sở pháp lý

Điều 86 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016

II. Mức đóng và phương thức đóng của người sử dụng lao động

1.     Người sử dụng lao động hằng tháng đóng trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 của Luật này như sau:

a.      3% vào quỹ ốm đau và thai sản;

b.     14% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

c.      Các điểm a, b, c, d, đ, h khoảng 1 điều 2 của Luật này chi tiết như sau:

·        Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

·        Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

·        Cán bộ, công chức, viên chức;

·        Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

·        Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

·        Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

2.     Người sử dụng lao động hằng tháng đóng trên mức lương cơ sở đối với mỗi người lao động quy định tại điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này (Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí) là 22% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

3.     Người sử dụng lao động hằng tháng đóng 14% mức lương cơ sở vào quỹ hưu trí và tử tuất cho người lao động quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 của Luật này (Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn).

4.     Người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 85 của Luật này.

5.     Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì mức đóng hằng tháng theo quy định tại khoản 1 Điều này; phương thức đóng được thực hiện hằng tháng, 03 tháng hoặc 06 tháng một lần.

6.     Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết khoản 5 Điều 85 và khoản 5 Điều 86 của Luật này.

III. Kết luận

Người sử dụng lao động hằng tháng đóng trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội  3% vào quỹ ốm đau và thai sản; 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất của người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 của Luật này.  Người sử dụng lao động hằng tháng đóng 22% vào quỹ hưu trí và tử tuất trên mức lương cơ sở đối với mỗi người lao động quy định tại điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này. Người sử dụng lao động hằng tháng đóng 14% mức lương cơ sở vào quỹ hưu trí và tử tuất cho người lao động quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 của Luật này. Và một số quy định khác đã được nêu ở phần trên.

IV. Thông tin liên hệ

Trên đây là những nội dung cơ bản về Mức đóng và phương thức đóng của người sử dụng lao động. Uy Danh mong rằng bài biết này sẽ hữu ích với bạn đọc. Nếu bạn còn thắc mắc thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi.

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH

·        Mã số thuế: 0315.367.844                            Hotline: 0968.55.57.59

·        Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

·        Website: uydanh.vn                                     Email: info@uydanh.vn