Cách làm phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN trên HTKK

Công ty Uy Danh sẽ hướng dẫn các bạn cách thực hiện chuyển lỗ trên phần mềm HTKK bằng hình ảnh dễ hiểu thông qua phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN :

I. Căn cứ pháp lý

Theo điều 9 thông tư 78/2014/ TT-BTC

II. Nguyên tắc chuyển lỗ

Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập (thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế) của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ. ( Theo điều 9 thông tư 78/2014/ TT-BTC )

Ví dụ cho số liệu như sau:

Năm 2015 C4 = (20.000.000)

Năm 2016 C4 = (10.000.000)

Năm 2017 C4 = 15.000.000

Năm 2018 C4 = 10.000.000

Năm 2019 C4 = (10.000.000)

Năm 2020 C4 = 20.000.000


 Hình ảnh mẫu 03-2A/TNDN:

+ Cột 1: có 5 dòng tương ứng với 5 năm được chuyển lỗ

+ Cột 2: Số năm chuyển lỗ
+ Cột 3: Số lỗ phát sinh: số lỗ của các năm ở cột 2 chỉ tiêu C4<0.
+ Cột 4: số lỗ đã chuyển trong các kỳ tính thuế trước: số lỗ đã được chuyển lũy kế trong các kỳ tính thuế trước của từng năm. 

+ Cột 5: Số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế này: số tiền được chuyển lỗ tương ứng

Cột 6: Số lỗ được chuyển sang các kỳ tính thuế sau: số tiền được còn được chyển sang kỳ sau

Ví dụ cụ thể về cách chuyển lỗ bằng hinh ảnh minh họa dễ hiểu cho các bạn HTKK:

Công ty Uy Danh thành lập năm 2015:
Năm 2015 quyết toán TNDN  lỗ: C4 = (20.000.0000) lỗ chúng ta không làm phục lục chuyển lỗ mà theo dõi riêng để chuyễn lỗ cho năm có có phát sinh lãi

Năm 2016 quyết toán TNDN lỗ C4 = (10.000.000) lỗ chúng ta không làm phục lục chuyển lỗ mà theo dõi riêng để chuyễn lỗ cho năm có có phát sinh lãi

 Năm 2017 quyết toán lãi C4 = 15.000.000 (Khi C4 dương mà kỳ trước (2015,2016) có sô lỗ chưa chuyển chúng ta tiền hành làm PL chuyển lỗ 03-2A/TNDN vào năm 2017

Sau khi chuyển lỗ 15.000.000 ở cột 5 thì lúc này C3a = C3 = 15.000.000. Sẽ làm cho C4 bằng 0

=> Năm 2017 Công ty Uy Danh không phải nộp thuế TNDN.

Năm 2018 quyết toán ra C4 = 10.000.000 ( khi C4 dương mà kỳ trước 2015 còn 5.000.000 chưa chuyển lỗ và năm 2016 có 10.000.000 chưa chuyển nên chúng ta làm phục lục chuyển lỗ 03-2A )

Chúng ta gõ vào cột (5) của phục lục chuyễn lỗ đủ 10.000.000 tiền lãi của năm 2018 như vậy chỉ tiêu C3=C3a = 15.000.000 sẽ làm cho C4 bằng 0

=> Năm 2018 công ty Uy Danh không phải nộp TNDN
Năm 2019 quyết toán ra C4 = (10.000.000) lỗ chúng ta không làm phục lục chuyển lỗ mà theo dõi riêng để chuyễn lỗ cho năm có có phát sinh lãi

Năm 2020 : Quyết toán C4 = 30.000.000 ( khi C4 dương mà chúng ta còn năm 2016 lỗ 5.000.000 chưa chuyển lỗ và năm 2019 lỗ 10.000.000 chúng ta làm phục lục chuyển lỗ 03-2A )

Như vậy số còn chuyển lỗ được tổng 15.000.000 ra chỉ tiêu C4 =15.000.000 như hình bên dưới

=>Năm 2020 công ty Uy Danh phải nộp thuế TNDN cho nhà nước.

III. Kết luận

Tóm lại, cách chuyễn lỗ bằng hình ảnh trên HTKK công Uy Danh đã trình bày một cách dễ hiểu cho các bạn :

Uy Danh hy vọng rằng những thông tin trong bài viết này sẽ giúp quý các bạn cái hiểu rõ hơn về chuyển lỗ trên Phục lục 03_2A/TNDN

IV. Thông tin liên hệ

Để được tìm hiểu thêm những thông tin về Dịch vụ kế toán và Dịch vụ thành lập doanh

nghiệp hãy liên hệ ngay đến Uy danh để được tư vấn miễn phí, hỗ trợ và giải quyết

những vấn đề của khách hàng một cách nhanh chóng – chính xác và tiết kiệm thời gian.

Uy Danh – Sự lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp!

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH

● Mã số thuế: 0315.367.844 Hotline: 0968.55.57.59

● Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

● Website: uydanh.vn Email: info@uydanh.vn