KHO

NHẬP KHO

 • Ngày 20/01/2017, doanh nghiệp mua hàng của công ty TNHH Phú Vinh và nhận được hóa đơn nhưng tính đến ngày 31/01/2017 vẫn chưa nhận được hàng. Chi tiết lô hàng đã mua:
  1. Tủ lạnh Hitachi 110 lít, số lượng 20, đơn giá 8.000.000đ, thuế GTGT 10%
  2. Tủ lạnh Hitachi 60 lít, số lượng 20, đơn giá 4.000.000đ, thuế GTGT 10%
 • Ngày 05/02/2017, doanh nghiệp nhận được hàng, kế toán làm thủ tục nhập kho lô hàng trên. Doanh nghiệp chưa thanh toán tiền hàng cho công ty TNHH Phú Vinh.

Định khoản:

Nợ TK 152, 156   Giá trị vật tư, hàng hoá nhập kho
Có TK 151 Hàng mua đi đường

Mô tả nghiệp vụ:

Khi phát sinh nghiệp vụ Nhập kho hàng do kỳ trước hàng mua có hóa đơn về trước nhưng hàng đang đi đường chưa về nhập kho

 • Cuối kỳ kế toán trước, vật tư, hàng hóa mua đã nhận được hóa đơn nhưng hàng chưa về nhập kho, kế toán sẽ ghi nhận và kê khai hóa đơn và hạch toán vào hàng mua đang đi đường
 • Sang kỳ kế toán tiếp theo, khi hàng về nhân viên đề nghị nhập kho
 • Kế toán kho lập Phiếu nhập kho cho hàng mua đi đường, sau đó chuyển Kế toán trưởng ký duyệt.
 • Căn cứ vào phiếu nhập kho, thủ kho kiểm, nhận hàng và ký vào phiếu nhập kho.
 • Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

Các bước thực hiện:

Nghiệp vụ “Nhập kho hàng mua đang đi đường” được thực hiện trên phần mềm như sau:

 • Cuối tháng, do hàng chưa về kho kế toán ghi nhận như sau: 
  • Trên phân hệ Mua hàng\tab Mua hàng hóa, dịch vụ, chọn chức năng Thêm\Chứng từ mua hàng hóa.
  • Chọn loại chứng từ mua hàng cần lập là Mua hàng trong nước nhập kho hoặc Mua hàng nhập khẩu nhập kho.
  • Lựa chọn phương thức thanh toán cho chứng từ mua hàng.
  • Hạch toán nghiệp vụ mua hàng đang đi đường, sau đó nhấn Cất.

kho-2-01-min

Lưu ý:

 1. Khi hạch toán trên tabHàng tiềnchọn kho là Kho hàng mua đang đi đường và TK kho là 151.
 2. Sau khi chứng từ hàng mua đang đi được được lập, chương trình sẽ sẽ tự động sinh phiếu nhập kho hàng mua đang đi đường trên tabNhập, xuất khocủa phân hệ Kho và nếu Thủ kho có tham gia sử dụng phần mềm, chương trình sẽ tự động sinh phiếu nhập kho hàng mua đang đi đường trên tab Đề nghị nhập, xuất kho của Thủ kho. Thủ kho thực hiện ghi sổ phiếu nhập vào sổ kho.
 • Sang tháng, khi hàng về kho, kế toán ghi nhận như sau:
  • Vào phân hệ Kho\tab Chuyển kho, nhấn Thêm.
  • Chọn loại chứng từ chuyển kho là Xuất chuyển kho nội bộ.
  • Khai báo chứng từ chuyển kho từ kho hàng mua đang đi đường sang kho tương ứng.

kho-3-01-min

  • Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.
  • Nhấn chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu xuất kho cần in.

XUẤT KHO

 Ngày 15/01/2017, doanh nghiệp xuất kho NVL để sản xuất 100 chiếc áo sơ mi bao gồm:

 • Vải may áo sơ mi: 300m
 • Chỉ trắng: 50 cuộn

Định khoản:

Nợ TK 154, 621, 623, 627,… Giá trị vật tư, hàng hoá nhập kho
Có TK 152 Nguyên vật liệu

Mô tả nghiệp vụ:

Khi phát sinh nghiệp vụ xuất nguyên vật liệu dùng cho sản xuất, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

 • Căn cứ vào kế hoạch sản xuất hoặc đơn hàng của khách hàng trong kỳ, trưởng bộ phận sản xuất sẽ lập lệnh sản xuất cho các phân xưởng
 • Căn cứ vào lệnh sản xuất kế toán kho hoặc người chịu trách nhiệm sẽ đề nghị xuất nguyên vật liệu dùng cho sản xuất
 • Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt
 • Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá
 • Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

 

Các bước thực hiện:

Nghiệp vụ “Xuất kho nguyên vật liệu cho hoạt động sản xuất” được thực hiện trên phần mềm như sau:
Bước 1: Lập lệnh sản xuất cho thành phẩm được sản xuất:

 • Vào phân hệ Kho\tab Lệnh sản xuất, chọn chức năng Thêm.
 • Chọn thành phẩm cần sản xuất, hệ thống sẽ tự động lấy định mức nguyên vật liệu cần sản xuất đã thiết lập tại danh mục vật tư hàng hóa lên.
 • Nhập số lượng thành phẩm cần sản xuất, hệ thống sẽ tự động tính lại định mức nguyên vật liệu cần thiết để sản xuất, sau đó nhấn Cất.

kho-4-01-min

Lưu ý: Trường chưa khai báo thành phẩm sản xuất, thực hiện thêm thành phẩm bằng cách vào menu Danh mục\Vật tư hàng hóa\Vật tư hàng hóa và nhấn Thêm

Bước 2: Lập phiếu xuất kho nguyên vật liệu để sản xuất thành phẩm:

 • Vào phân hệ Kho\tab Nhập, xuất kho, chọn chức năng Thêm\Xuất kho.
 • Chọn loại phiếu xuất kho là Sản xuất
 • Chọn thông tin lệnh sản xuất đã lập ở bước 2 bằng 1 trong 2 cách:
  • Nhấn biểu tượng  chọn lệnh sản xuất cần lập phiếu xuất kho.

kho-5-01-min

  • Chọn lệnh sản xuất trên danh sách tìm kiếm:
   • Nhấn biểu tượng .
   • Thiết lập khoảng thời gian tìm kiếm lệnh sản xuất, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
   • Chọn lệnh sản xuất cần lập phiếu xuất kho, sau đó nhấn Đồng ý.

kho-6-01-min

 • Hệ thống sẽ tự động lấy thông tin định mức nguyên vật liệu cần thiết để sản xuất từ lệnh sản xuất sang phiếu xuất kho.
 • Khai báo các thông tin còn lại của chứng từ xuất kho, sau đó nhấn Cất.

kho-7-01-min

 • Nhấn chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu xuất kho cần in.

error: Alert: Content is protected !!