CÁCH XỬ LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI SAI MÃ SỐ THUẾ, SAI TIỀN HÀNG, SAI SỐ TIỀN, SAI TIỀN BẰNG CHỮ

Có phải bạn đang mắc phải những sai sót liên quan đến mã số thuế, tiền hàng, số tiền, … và muốn tham khảo cách xử lý tốt nhất. Có thể đây là những sai lầm mà doanh nghiệp hay gặp khi giao dịch bằng hóa đơn điện tử. Sau đây là những cách xử lí mới bạn tham khảo.

I. Cơ sở pháp lý

Nghị định 119/2018/NĐ-CP ban hành 11/03/2018.

II. Trường hợp sai mã số thuế, sai tiền hàng, sai số tiền, sai tiền bằng chữ trên hóa đơn điện tử

Khi các bạn mắc các lỗi nêu trên thì cách xử lý tương tự nhau, sau đây là cách trường hợp:

1. Người bán chưa gửi hóa đơn cho người mua

Bước 1: Bên bán và bên mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai mã số thuế trên hóa đơn điện tử

Bước 2: Bên bán lập hóa đơn điện tử thay thế mới, đảm bảo đã ký số, ký điện tử, rồi gửi tới cho bên mua, Theo đó, hóa đơn điện tử thay thế mới, đảm bảo đã ký số, ký điện tử, rồi gửi tới cho bên mua. Hóa đơn điện tử thay thế bắt buộc phải có dòng chữ:” Thay thế cho hóa đơn số…ký hiệu… mẫu số…; ký hiệu hóa đơn…; số hóa đơn…; ngày/tháng/năm”

Bước 3: Bên bán lập Thông báo hủy hóa đơn điện tử theo đúng mẫu số 4 trong Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ rồi gửi dữ liệu hóa đơn tới cơ quan Thuế

Lưu ý: khi sử dụng hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan thuế thì phải gửi Thông báo hủy hóa đơn điện tử đúng mẫu 04 nếu trên thì Cơ quan thuế cấp mã mới thay thế cho hóa đơn đã lập rồi mới lập hóa đơn thay thế và gửi cho bên mua.

2. Người bán đã gửi hóa đơn cho người mua

Bước 1: Bên bán và bên mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót về thông tin mã số thuế

Bước 2: Bên bán phải lập Thông báo hủy hóa đơn điện tử theo đúng mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm Nghị định số 119/2018/NĐ-CP.

Bước 3: Bên bán lập hóa đơn điện tử thay thế mới, đảm bảo đã ký số, ký điện tử, rồi gửi tới cho bên mua, Theo đó, hóa đơn điện tử thay thế bắt buộc phải có dòng chữ: “Thay thế cho hóa đơn…ký hiệu…mẫu số…; ký hiệu hóa đơn…; số hóa đơn…; ngày /tháng/năm”.

Lưu ý:

  • Nếu doanh nghiệp đang dùng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì cần lập và gửi Thông báo hủy hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế trước để được cấp lại mã số mới cho hóa đơn rồi mới lập hóa đơn thay thế có đầy đủ tiêu thức ký số như quy định.
  • Trường hợp hóa đơn có sai mã số thuế đã được gửi cho bên mua và bên mua đã tiến hành kê khai hóa đơn này thì sau khi đã lập hóa đơn thay thế, bên mua cần điều chỉnh lại hóa đơn sai sót đã kê khai đúng theo quy định pháp luật.

3.  Trường hợp cơ quan thuế phát hiện hóa đơn điện tử cấp mã có sai sót

  • Cơ quan thuế thông cho người bán theo Mẫu số 5 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119 để người bán kiểm tra sai sót.
  • Trong thời gian 2 ngày kể từ ngày nhận thông báo, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 4 Phụ lục ban hành kèm Nghị định 119/2018/NĐ-CP về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót và lập hóa đơn điện tử mới. ký số, ký điện tử gửi tới cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn điện tử mới thế hóa đơn điện tử đã lập để gửi cho người mua.
  • Nếu người bán không thông báo với cơ quan thuế thì cơ quan thuế tiếp tục thông báo cho người bán về sai sót của hóa đơn đã được cấp mã để người bán thực hiện điều chỉnh hoặc hủy hóa đơn.
  • Cơ quan thuế thông báo về việc tiếp nhận và kết quả xử lý theo mẫu số 4 cho người bán

Lưu ý: Hóa đơn điện tử đã hủy không có giá trị sử dụng nhưng vẫn được lưu trữ để phục vụ tra cứu.

Mẫu số 4

III. Kết luận

Bài viết đã nêu ra 3 tình huống trong các trường hợp các sai sót hay gặp phải trên hóa đơn điện tử. Đừng quá lo lắng, đọc thật kỹ để áp dụng đúng nhất trường hợp bạn đang mắc phải. Chúc bạn thành công.

IV.  Thông tin liên hệ

Mọi thắc mắc hay gặp sự cố về quy trình thực hiện, mời bạn liên hệ với UY DANH.

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

  • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
  • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
  • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • Website: uydanh.vn                        Email: info@uydanh.vn