Thay đổi giấy phép kinh doanh nhà đầu tư nước ngoài.

Hiện nay trên thị trường Việt Nam tồn tại rất nhiều công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Để nhà nước có thể quản lý chặt chẽ, các tổ chức này cần phải có giấy phép kinh doanh. Thay đổi giấy phép kinh doanh là vấn đề thường phát sinh. Qua bài viết này Uy danh xin được cung cấp tới bạn một số quy định về Thay đổi giấy phép kinh doanh nhà đầu tư nước ngoài.

Điều chỉnh giấy phép kinh doanh

Điều chỉnh giấy phép kinh doanh
Điều chỉnh giấy phép kinh doanh

Giấy phép kinh doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài được điều chỉnh khi có thay đổi một trong các nội dung sau:

 • Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính và người đại diện theo pháp luật;
 • Chủ sở hữu, thành viên góp vốn, cổ đông sáng lập;
 • Hàng hóa phân phối;
 • Các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa;
 • Các nội dung khác.

Hồ sơ điều chỉnh giấy phép kinh doanh.

Hồ sơ điều chỉnh giấy phép kinh doanh
Hồ sơ điều chỉnh giấy phép kinh doanh

Các nhà đầu tư nước ngoài điều chỉnh giấy phép kinh doanh cần chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ theo quy định của pháp luât. Hồ sơ điều chỉnh giấy phép kinh doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài gồm:

 1. Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép kinh doanh (Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này).
 2. Trường hợp thay đổi nội dung:
 • Tên, mã số doanh nghiệp, người đại diện.
 • Địa chỉ trụ sở chính (trừ trường hợp Chuyển địa điểm đặt trụ sở chính từ một tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đến một tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương khác)

Tài liệu gồm : Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận nội dung điều chỉnh.

 1. Trường hợp thay đổi nội dung :
 • Chủ sở hữu, thành viên góp vốn, cổ đông sáng lập;
 • Hàng hóa phân phối;
 • Các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa;
 • Các nội dung khác.

Tài liệu gồm:

 • Bản giải trình có nội dung:
 • Giải trình về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh.
 • Kế hoạch kinh doanh: Mô tả nội dung, phương thức thực hiện hoạt động kinh doanh; trình bày kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của kế hoạch kinh doanh.
 • Kế hoạch tài chính: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gần nhất trong trường hợp đã thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở lên; giải trình về vốn, nguồn vốn và phương án huy động vốn; kèm theo tài liệu về tài chính;
 • Tình hình kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa; tình hình tài chính của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tính tới thời điểm đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh.
 • Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn.
 • Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (nếu có).

Trình tự điều chỉnh giấy phép kinh doanh

Quy trình điều chỉnh giấy phép kinh doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài trải qua các bước sau:

 1. Hồ sơ gửi trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận nội dung điều chỉnh:
 • Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính và người đại diện theo pháp luật;
 • Chủ sở hữu, thành viên góp vốn, cổ đông sáng lập;
 1. Trình tự thực hiện theo quy định tương tự như đăng ký cấp giấy phép kinh doanh.

Xem chi tiết: Trình tự cấp giấy phép kinh doanh

  1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy phép kinh doanh đã được điều chỉnh, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm hoàn trả Giấy phép kinh doanh đã được cấp cho Cơ quan cấp Giấy phép.Khi có nhu cầu tư vấn và sử dụng dịch vụ giấy phép, quý khách vui lòng liên hệ theo thông tin sau:CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
   •  Địa chỉ: 45D, Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
   •  Hotline: 0968.55.57.59

    Website: uydanh.vn –  info@uydanh.vn