Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài

Việt nam đang là thị trường tiềm năng thu rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Để đầu tư vào thị trường Việt Nam, các nhà đầu tư nước ngoài cần tiến hành thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh. Tuy nhiên, sự xa lạ đối với hệ thống pháp luật Việt Nam khiến nhiều nhà đầu tư nước ngoài gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, Uy Danh xin tổng hợp một số thông tin về thủ tục cấp giấy phép kinh doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh

Hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh
Hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh

Đối với nhà đầu tư nước ngoài, để xin cấp giấy phép kinh doanh cần chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ với số lượng theo đung quy đinh. Hồ sơ để cần chuẩn bị để hoàn thành Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài

Hồ sơ gồm:

 1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh
 2. Bản giải trình có nội dung:
 • Giải trình về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh.
 • Kế hoạch kinh doanh: Mô tả nội dung, phương thức thực hiện hoạt động kinh doanh; trình bày kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của kế hoạch kinh doanh.
 • Kế hoạch tài chính: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gần nhất trong trường hợp đã thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở lên; giải trình về vốn, nguồn vốn và phương án huy động vốn; kèm theo tài liệu về tài chính;
 • Tình hình kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa; tình hình tài chính của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tính tới thời điểm đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh.
 1. Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn.
 2. Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (nếu có).

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài
Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài được tiến hanh theo các bước sau:

Bước 1: chuẩn bị , soạn thảo hồ sơ.

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ với các loại giấy tờ nêu trên, vơi số lượng như sau:

 01 bộ : Trường hợp cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động Phân phối bán lẻ không bao gồm các loại hàng hóa: gạo, đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo và tạp chí.

02 bộ: Trường hợp cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động sau:

 • Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn hàng hóa là:  Dầu, mỡ bôi trơn; gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo và tạp chí
 • Cung cấp dịch vụ logistics; trừ các phân ngành dịch vụ logistics mà Việt Nam có cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
 • Cho thuê hàng hóa, không bao gồm cho thuê tài chính; trừ cho thuê trang thiết bị xây dựng có người vận hành;
 • Cung cấp dịch vụ xúc tiến thương mại, không bao gồm dịch vụ quảng cáo;
 • Cung cấp dịch vụ trung gian thương mại;
 • Cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;
 • Cung cấp dịch vụ tổ chức đấu thầu hàng hóa, dịch vụ.

03 bộ:  Trường hợp cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động Phân phối bán lẻ các loại hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo và tạp chí.

Bước 2: Nộp hồ sơ.

Hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc qua mạng điện tử (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Cơ quan cấp Giấy phép

Bước 3: Nhận kết quả nộp hồ sơ

Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ chưa đủ và hợp lệ.

Bước 4: Kiểm tra đáp ứng điều kiện cấp giấy phép kinh doanh.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đủ và hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra việc đáp ứng điều kiện cấp giấy phép.

 • Trường hợp không đáp ứng điều kiện: Cơ quan cấp giấy phép thông báo tới doanh nghiệp. Nội dung thông báo phải nêu rõ lý do.
 • Trường hợp đáp ứng điều kiện:

Cơ quan cấp Giấy phép cấp Giấy phép kinh doanh. Trường hợp từ chối cấp phép, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Cơ quan cấp Giấy phép gửi hồ sơ kèm văn bản lấy ý kiến Bộ Công Thương, bộ quản lý ngành theo quy định.

Bước 5: Nhận thông báo kết quả cấp giấy phép

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương và bộ quản lý ngành xem xét và có văn bản chấp thuận cấp giấy phép kinh doanh. Trường hợp từ chối, sẽ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Bước 6: Nhận giấy phép kinh doanh

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Bộ Công Thương và bộ quản lý ngành, Cơ quan cấp Giấy phép cấp Giấy phép kinh doanh. Trường hợp Bộ Công Thương hoặc bộ quản lý ngành có văn bản từ chối, Cơ quan cấp Giấy phép có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Khi có nhu cầu tư vấn và sử dụng dịch vụ đăng ký giấy phép kinh doanh, dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh quý khách vui lòng liên hệ theo thông tin sau:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH

 •  Địa chỉ: 45D, Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
 •  Hotline: 0968.55.57.59

 Website: uydanh.vn –  info@uydanh.vn