Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế Mẫu số 08-MST

Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế Mẫu số 08-MST là mẫu tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế có hiệu lực từ ngày 12/08/2016, dùng khi doanh nghiệp thay đổi một số nội dung đăng ký thuế. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho quý bạn đọc mẫu tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế và cách điền mẫu tờ khai.

 tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế

Tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu số 08 – MST

 

Mẫu số: 08-MST

(Ban hành kèm theo Thông tư  95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)

TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

Doanh nghiệp                                            Tổ chức khác và cá nhân

Tên người nộp thuế:

Mã số thuế:

Đăng ký bổ sung, thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:

Chỉ tiêu

 (1)

Thông tin đăng ký cũ

(2)

Thông tin đăng ký mới

(3)

I- Điều chỉnh thông tin đã đăng ký:

Các chỉ tiêu trên Tờ khai đăng ký thuế:

5. Chứng minh nhân dân

Người nộp thuế cam đoan những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai./.

                                                  ……, ngày ……. tháng ….. năm ………

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP

PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

                                                        Ký, ghi họ tên và đóng dấu (nếu có)

Mẫu 08 – MST tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế

Mẫu 08 – MST tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế

Cách điền mẫu tờ khai

  • Cột (1): Ghi tên các chỉ tiêu có thay đổi trên tờ khai đăng ký thuế hoặc các bảng kê kèm theo hồ sơ đăng ký thuế.
  • Cột (2): Ghi lại nội dung thông tin đăng ký thuế đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất.
  • Cột (3): Ghi chính xác nội dung thông tin đăng ký thuế mới thay đổi hoặc bổ sung.

 

Đây là bài viết cung cấp tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08 -MST của chúng tôi. Quý bạn đọc có thắc mắc muốn tìm hiểu sâu hơn hay có nhu cầu tư vấn về các mẫu tờ khai liên quan đến thông tin về thuế vui lòng liên hệ qua HOTLINE: 0968.55.57.59 hoặc EMAIL: info@uydanh.vn của để được Công ty UY DANH tư vấn miễn phí. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.