Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty Phụ lục II-1

Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty được sử dụng khi công ty có nhu cầu chuyển đổi trụ sở/ nơi làm việc được trình bày dựa theo phụ lục II-1 của Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT. Bài viết này sẽ cung cấp mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty và cách điền mẫu thông báo của chúng tôi.

thông báo thay đổi địa chỉ công ty

Mẫu thông báo

 PHỤ LỤC II-1

TÊN DOANH NGHIỆP
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ………….. … …, ngày… … tháng… … năm … …

 

THÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …………………………..

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………………………………………………………………………

Ngày cấp: ……/ …… / …….. Nơi cấp: …………………………………………………………………………

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp):

– Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp…………………………………………….. …………………………………………….. □

– Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp…………………………………………….. □

Thông tin về doanh nghiệp bị sáp nhập (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp):

  1. a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …………………………..

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):……….

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: …………………………

  1. b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …………………………..

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: …………………………

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị sáp nhập và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị sáp nhập.

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:


ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:

Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………………………………………………

Tỉnh/Thành phố:………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………. Fax (nếu có): ………………………………………………….

Email (nếu có): …………………………… Website (nếu có): ……………………………………………

□ Đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế tương ứng với địa chỉ trụ sở chính).

□ Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao).

Thông tin về người đại diện pháp luật của doanh nghiệp (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp chuyển địa chỉ trụ sở chính sang tỉnh, thành phố khác):

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

□ Chứng minh nhân dân                    □ Căn cước công dân

□ Hộ chiếu                                          □ Loại khác (ghi rõ):

Số giấy tờ chứng thực cá nhân:

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp:……… Ngày hết hạn (nếu có): …../…../…………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:

Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………………………………………………

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………

Quốc gia: …………………………………………………………..

Doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

□ Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp).

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên)6

Cách điền mẫu thông báo

  1. Địa chỉ trụ sở công ty bắt buộc phải có đầy đủ các cấp đơn vị hành chính, tức là cần phải điền đầy đủ: Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường/xóm/ấp/thôn.
  2. Số điện thoại, fax, email, website doanh nghiệp không bắt buộc phải kê khai, tức là có thể để trống phần này mà không điền gì cả.
  3. Đánh dấu X vào ô vuông mục “Đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế” nếu doanh nghiệp thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế tương ứng với địa chỉ trụ sở chính.
  4. Đánh dấu X vào ô vuông mục “Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao” nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao.
  5. Phần ký, ghi rõ họ tên: Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này.

Đây là bài viết cung cấp mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty của chúng tôi. Quý bạn đọc có thắc mắc muốn tìm hiểu sâu hơn hay có nhu cầu tư vấn về các mẫu thông báo liên quan đến việc thay đổi địa chỉ công ty cổ phần vui lòng liên hệ qua HOTLINE: 0968.55.57.59 hoặc EMAIL: info@uydanh.vn của để được Công ty UY DANH tư vấn miễn phí. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.

plugins premium WordPress