Thủ Tục Xin Cấp Giấy Phép An Ninh, Trật Tự

Thủ tục xin cấp giấy phép an ninh, trật tự là thủ tục theo nghị định 96/2016/NĐ-CP bắt buộc áp dụng đối với các cơ quan tổ chức cá nhân Việt Nam và cả nước ngoài liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh và thành lập.

xin giấy phép an ninh trật tự

Các lĩnh vực kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và phải xin giấy phép

Căn cứ Nghị định 96/2016/NĐ-CP, lĩnh vực kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự bao gồm:

 • Sản xuất con dấu
 • Kinh doanh công cụ hỗ trợ
 • Kinh doanh các loại pháo
 • Kinh doanh dịch vụ cầm đồ
 • Kinh doanh dịch vụ xoa bóp
 • Kinh doanh thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên
 • Kinh doanh dịch vụ bảo vệ
 • Kinh doanh súng bắn sơn
 • Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
 • Kinh doanh dịch vụ đòi nợ
 • Kinh doanh casino
 • Kinh doanh dịch vụ đặt cược
 • Kinh doanh khí
 • Kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp
 • Kinh doanh tiền chất thuốc nổ
 • Kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ
 • Kinh doanh dịch vụ nổ mìn
 • Kinh doanh dịch vụ in
 • Kinh doanh các thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động
 • Kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ
 • Kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường
 • Kinh doanh dịch vụ lưu trú
 • Kinh doanh quân trang, quân dụng, vũ khí, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài…

Hồ sơ xin cấp giấy phép an ninh, trật tự

Hồ sơ cho cá nhân, tổ chức mới đăng ký lần đầu

 1. Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.
 2. Bản sao các giấy phép liên quan (click tại đây để xem thêm cụ thể về các giấy phép)
 3. Bản khai lý lịch kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh (click tại đây để xem thêm cụ thể các giấy tờ)
 4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ, tài liệu chứng minh bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với khu vực kinh doanh và kho bảo quản nguyên liệu, hàng hóa (click tại đây để xem thêm cụ thể các giấy tờ).

Hồ sơ cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự

 1. Văn bản đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh gửi cơ quan Công an có thẩm quyền.
 2. Bản sao hợp lệ các tài liệu chứng minh sự thay đổi của các thông tin ghi trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (nếu có).
 3. Tài liệu quy định tại khoản 4 Điều 19 Nghị định này trong trường hợp thay đổi người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh.
 4. Bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đã được cấp.
 5. Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự được cấp lại trong trường hợp bị mất.

Hồ sơ đề nghị cấp lại trong trường hợp bị mất Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

 1. Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh gửi cơ quan Công an có thẩm quyền.
 2. Biên lai nộp tiền phạt theo quy định của pháp luật (nếu có).

Trình tự, thủ tục xin cấp giấy phép an ninh, trật tự

Bước 1: Hình thức nộp hồ sơ:

Cơ sở kinh doanh chọn một trong các hình thức nộp hồ sơ sau đây:

 1. Nộp trực tiếp cho cơ quan Công an có thẩm quyền.
 2. Gửi qua cơ sở kinh doanh dịch vụ bưu chính.
 3. Nộp qua Cổng thông tin điện tử quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của Bộ Công an.
 4. Đối với hình thức nộp hồ sơ qua Cổng thông tin điện tử quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của Bộ Công an thì khi nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, cơ sở kinh doanh phải chuyển cho cơ quan Công an có thẩm quyền các văn bản, tài liệu quy định tại các Điều 19, 20, 21 hoặc Điều 22 Nghị định này.

Bước 2: Thời hạn hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ quy định như sau:

 1. Không quá 05 ngày làm việc đối với trường hợp quy định tại các Điều 19, 20 và các khoản 2, 3, 4 Điều 22 Nghị định này
 2. Không quá 04 ngày làm việc đối với trường hợp cấp đổi, cấp lại quy định tại Điều 21 và khoản 1 Điều 22 Nghị định này.

Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự thì trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan Công an phải có văn bản trả lời cơ sở kinh doanh và nêu rõ lý do.

Mức thu phí thẩm định về điều kiện an ninh trật tự

Mức phí quy định trong văn bản pháp luật là 300.000 ngàn đồng

Qua bài viết trên chúng tôi mong rằng khách hàng có thể hiểu hơn và biết cách thực hiện về những thủ tục, điều khoản, hồ sơ, quy trình xin cấp giấy phép an ninh, trật tự cho cơ sở kinh doanh của bản thân để không bị thiếu sót trong quá trình hoàn thành thủ tục.

Quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu hoặc cần tư vấn các thông tin về luật và các vấn đề pháp lý khác xin vui lòng liên hệ các thông tin bên dưới.