Văn phòng đại diện giống và khác nhau với chi nhánh công ty thế nào?

 Có nhiều bạn hay bị nhầm lẫn văn phòng đại diện và chi nhánh công ty là một . Nếu bạn nào có suy nghĩ đó thì hãy loại bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi vì nó hoàn toàn không đúng. Văn phòng đại diện khác với chi nhánh công ty , để biết rõ nó giống và khác nhau như thế nào thì hãy xem bài viết dưới đây nhé .

Khái niệm Chi nhánh và văn phòng đại diện:

Chi nhánh công ty:

Là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp , có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền . Ngành , nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành ,nghề kinh doanh của doanh  nghiệp.

Văn phòng đại diện:

Là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp , có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.

Giống nhau

 • Đều là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp nào đó ( ngân hàng , tổ chức kinh doanh, công ty …) theo quy định Luật DN 2014.
 • Không có tư cách pháp nhân
 • Hoạt động nhân danh chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc người đứng đầu tổ chức đó .
 • Thừa sự ủy quyền của chủ doanh nghiệp hoặc người đứng đầu tổ chức
 • Tên doanh nghiệp đều được gắn tại chi nhánh và văn phòng đại diện.
 • Các nguyên tắc đặt tên là giống nhau tại Điều 41 Luật DN.

Khác nhau

 Về chức năng

 • Chi nhánh công ty: Vừa thực hiện được chức năng kinh doanh vừa thực hiện được chức năng đại diện theo ủy quyền.
 • Văn phòng đại diện: Chỉ thực hiện được chức năng đại diện theo ủy quyền của DN, tức là chỉ có chức năng giao dịch và tiếp thị. Mục đích hướng tới là nơi quảng bá sản phẩm của DN, giải đáp và tư vấn khách. 

Về phạm vi

Phạm vi văn phòng đại diện
 • Chi nhánh công ty:
 • Được tổ chức và hoạt động trong nước.
 • Được phép thực hiện các công việc, nghiệp vụ như doanh nghiệp mẹ của mình.
 • Văn phòng đại diện:
 • Được tổ chức và hoạt động  theo khu vực, có thể hoạt động ngoài phạm vi lãnh thổ quốc gia, tùy thuộc vào quy mô doanh nghiệp , tổ chức .
 • Không được phép thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến doanh nghiệp mẹ.

Về hình thức hạch toán

 • Chi nhánh công ty: Có thể lựa chọn giữa hình thức hạch toán phụ thuộc hoặc hạch toán độc lập.
 • Hình thức hạch toán phụ thuộc:

Trường hợp cùng tỉnh : công ty mẹ sẽ chịu trách nhiệm làm báo cáo thuế hàng quý , hằng năm , sử dụng chữ ký số công ty mẹ để nộp thuế môn bài .

Trường hợp khác tỉnh: Phải khắc con dấu riêng, mua chữ ký số riêng để nộp thuế môn bài, làm báo cáo thuế hàng quý nhưng báo cáo tài chính cuối năm công ty mẹ sẽ quyết toán.

 • Hình thức hạch toán độc lập: Dù cùng tỉnh thì đều phải mua chữ ký số riêng ,làm khai thuế ban đầu như hồ sơ công ty mẹ , làm báo thuế hàng quý và quyết toán thuế cuối năm. 
 • Văn phòng đại diện : chỉ có thể chọn hình thức hạch toán phụ thuộc.
 • Không phải  nộp thuế môn bài
 • Phải nộp hồ sơ khai thuế đối với sắc thuế văn phòng đại diện phát sinh phải nộp hoặc phải nộp thay ;các sắc thuế không phát sinh, văn phòng đại diện không phải nộp hồ sơ khai thuế.

Ví dụ :

Ví dụ hình thức hạch toán văn phòng đại diện

    Doanh nghiệp CGV có nhiều chi nhánh trong thành phố và các tỉnh khác nhau , nó thực hiện hoạt động mà doanh nghiệp thực hiện . Những văn phòng văn phòng đại diện của CGV thì không được phép kinh doanh mà chỉ thực hiện các hoạt động của DN với tư cách đại diện cho DN .

   Bài viết trên chúng tôi đã phân biệt rất cụ thể về sự giống và khác nhau giữa chi nhánh công ty và văn phòng đại diện . Nếu bạn còn thắc mắc và muốn tìm hiểu sâu hơn thì có thể liên hệ với Hotline:0968.555.759 của Công ty TNHH Dịch Vụ Và Tư Vấn Tax Uy Danh của chúng tôi để tư vấn nhé . Xin cảm ơn .