Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần – hướng dẫn cụ thể

 Để công ty có thể giảm vốn điều lệ thì phải tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp và nộp hồ sơ .Vậy để làm các thủ tục đó như thế nào? Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn cụ thể về thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần, các bạn hãy tham khảo nhé !

Thủ tục giảm vốn điêu lệ công ty

Vốn điều lệ công ty cổ phần là gì ?

 • Vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong điều lệ công ty .
 • Vốn điều lệ của công ty có thể thay đổi trong quá trình hoạt động kinh doanh . Khi thay đổi vốn điều lệ , công ty phải đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với cơ quan có thẩm quyền .  

Các trường hợp giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần :

Công ty có thể giảm vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây :

 • Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên.
 • Công ty mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông ( Điều lệ 129 Luật doanh nghiệp 2014 ) .
 • Công ty mua lại cổ phần theo quyết định của ty ( Điều lệ 130 Luật doanh nghiệp 2014 ) .

   Doanh nghiệp đảm bảo và xuất trình được tài liệu chứng minh năng lực tài chính khi thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại phòng đăng ký kinh doanh .

Trình tự tiến hành đăng ký giảm vốn điều lệ công ty cổ phần:

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc giảm vốn điều lệ , công ty phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh kinh doanh. Thông báo phải có các nội dung chủ yếu như sau đây :

 • Tên , địa chỉ trụ sở chính , mã số doanh nghiệp ;
 • Vốn điều lệ ; số vốn dự định tăng hoặc giảm ;
 • Thời điểm , lý do và hình thức giảm vốn ;
 • Họ ,tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp .

Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty cổ phần gồm những giấy tờ sau :

 • Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc giảm vốn điều lệ
 • Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc giảm vốn điều lệ
 • Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • Báo cáo tài chính của doanh nghiệp gần nhất
 • Danh sách cổ đông
 • Thông báo lập sổ cổ đông

Quy trình thực hiện việc giảm vốn điều lệ :

 • Bước 1: soạn hồ sơ hoàn chỉnh , nộp hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp của trụ sở .
 • Bước 2: kiểm tra theo dõi việc xét duyệt hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh.
 • Bước 3 : nhận kết quả giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới

Thủ tục nộp hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty cổ phần :

 • Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định
 • Nộp hồ sơ bằng cách nộp trực tiếp tại phòng đăng ký kinh doanh hoặc nộp online qua cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp
 • Phòng đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp
 • Căn cứ giấy hạn trên giấy biên nhận , doanh nghiệp đến phòng đăng ký kinh doanh nhận kết quả .

Chúng tôi vừa chia sẻ cho bạn về  nội dung cần thiết để thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần . Nếu các bạn còn thắc mắc hãy liên hệ với Hotline: 0968.555.759 của Công ty TNHH Dịch Vụ Và Tư Vấn Tax Uy Danh để được hỗ trợ và tư vấn thêm . Xin cảm ơn.