Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là vấn đề thường gặp ở nhiều công ty sau một thời gian hoạt. Vì nhiều lý do khác nhau, để cải thiện hoạt động kinh doanh, nhiêu doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: Tên công ty, địa chỉ trụ sở, người đại diện pháp luật, vốn điều lệ.  Để tiến hành thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cần tìm hiểu những thông tin sau.Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Giấy chững nhận đăng ký doanh nghiệp
Giấy chững nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là gì?

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản hoặc bản điện tử mà Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp. (Theo khoản 22, Điều 4, Luật doanh nghiệp 2014)

Nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Theo điều 29 Luật doanh nghiệp 2014, Nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gồm:

  1. Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp.
  2. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.
  3. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn.
  4. Vốn điều lệ.

Vây, khi doanh nghiệp muốn thay đổi một hoặc nhiều trong 4 nội dung trên cần phải tiến hành đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp.

Ngoài ra, khi thay đổi các nội dung sau doanh nghiệp cũng cần tiến hành đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:

  • Thay đổi ngành nghề kinh doanh
  • Thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết;
  • Thay đổi những nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Các bước đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 1: Doanh nghiệp đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay dổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 2: Trong vòng 3 ngày, Cơ quan đăng ký sẽ xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp giấy chứng nhận mới.

Trường hợp bị từ chối, cơ quan đăng ký sẽ thông báo cho doanh nghiệp biêt. Nội dung thông báo nêu rõ lý do, các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Lưu ý: Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài.

Bước 1: Gửi đề nghị đăng ký thay đổi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày bản án hoặc quyết định có hiệu lực thi hành. Kèm theo đăng ký phải có bản sao bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực thi hành.

Bước 2:  Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị đăng ký. Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới theo nội dung bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực thi hành.

Trường hợp từ chối thì Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho người đề nghị đăng ký thay đổi biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

Khi có nhu cầu tư vấn hoặc sử dụng dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quý khách vui lòng liên hệ theo thông tin sau:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH

  •  Địa chỉ: 45D, Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  •  Hotline: 0968.55.57.59
  •  Website: uydanh.vn –  info@uydanh.vn