Thay đổi đăng ký kinh doanh

Trước sự thay đổi của kinh tế thị trường nhiều doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi đăng ký kinh doanh: Mở rộng/ thu hẹp thị trường, đa dạng cơ cấu ngành nghề,… Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa rõ thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp và có nhiều câu hỏi liên quan đến thủ tục thay đổi. Nắm bắt được nhu cầu trên Uy Danh giúp bạn tổng hợp một số kiến thức về thay đổi đăng ký kinh doanh.

Trường hợp phải thay đổi đăng ký kinh doanh.

Doanh nghiệp phải tiến hành thay đổi đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo pháp luật quy định khi :

 • Thay đổi tên công ty
 • Thay đổi loại hình doanh nghiệp: (Bao gồm: Thay đổi từ TNHH một thành viên sang TNHH hai thành viên trở lên và ngược lại; Thay đổi từ công ty TNHH sang công ty cổ phần và ngược lại; Thay đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty)
 • Thay đổi trụ sở chính công ty ( Kể cả việc thay đổi số phòng, số lầu trong cùng một tòa nhà)
 • Thay đổi ngành, nghề kinh doanh.
 • Thay đổi vốn điều lệ công ty.
 • Thay đổi người đại diện.
 • Thay đổi thông tin liên quan đến người đại diện, chủ sở hữu ( CMND/CCCD/ Hộ chiếu)
 • Thay đổi thành viên, cổ đông góp vốn.
 • Thay đổi những thông tin khác hiển thị trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư (giấy phép đầu tư)/Giấy phép kinh doanh.

Lưu ý: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

Trường hợp không được thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh.

Trường hợp cấm thay đổi đăng ký doanh nghiệp
Trường hợp cấm thay đổi đăng ký doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 56 Nghị định 78/2015/NĐ-CP thì các trường hợp không được thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh bao gồm:

 • Doanh nghiệp đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Doanh nghiệp đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp;
 • Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc cơ quan công an.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 56 Nghị định 78/2015/NĐ-CP. Các doanh nghiệp trên được tiếp tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khi:

 • Đã có biện pháp khắc phục những vi phạm theo yêu cầu trong thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và được Phòng Đăng ký kinh doanh chấp nhận;
 • Phải đăng ký thay đổi một số nội dung đăng ký doanh nghiệp để phục vụ quá trình giải thể và hoàn tất bộ hồ sơ giải thể theo quy định. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký thay đổi phải kèm theo văn bản giải trình của doanh nghiệp về lý do đăng ký thay đổi;
 • Đã thực hiện quyết định của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án và có ý kiến chấp thuận của Tòa án, Cơ quan thi hành án.

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh
Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh.

Đối với từng quyết định thay đổi mà hồ sơ sẽ bao gồm những giấy tờ khác nhau. Doanh nghiệp tiến hành soạn thảo hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật về quyết định thay đổi của minh.

Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh.

Doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ tại Cơ quan đăng ký kinh doanh là Phòng đăng ký kinh doanh / Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Trường hợp công ty thay đổi đăng ký kinh doanh của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của công ty thì thực hiện tại: Phòng đăng ký kinh doanh / Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh.

Bước 3: Nhận thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh từ cơ quan đăng ký kinh doanh.

Cơ quan đăng ký kinh doanh tiến hành xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện thay đổi nội dung yêu cầu của doanh nghiệp. Trường hợp từ chối, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Nội dung thông báo sẽ nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Bước 4: Công bố nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh.

Sau khi hoan thanh việc thay đổi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần công bố nội dung thay đổi trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục.

Thời hạn thông báo công khai những thay đổi của doanh nghiệp là 30 ngày, kể từ ngày được công khai.

Thay đổi đăng ký kinh doanh ở đâu?

Để tiến hành thay đổi đăng ký kinh doanh, công ty bắt buộc phải đến Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Tại mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ có một Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thay đổi đăng ký kinh doanh của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của công ty thì thực hiện tại: Phòng đăng ký kinh doanh / Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh.

Để quy trình thay đổi đăng ký doanh nghiệp diễn ra nhanh chóng, doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh. Công ty TNHH dịch vụ và tư vấn Tax Uy Danh chuyên cung cấp loại hình dịch vụ này, với uy tín và hiệu suất cao. Uy Danh là lựa chọn hàng đầu của rất nhiều doanh nghiệp.

Nếu có nhu cầu tư vấn và sử dụng dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh, quý khách vui lòng liên hệ bằng thông tin dưới đây:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH

 •  Địa chỉ: 45D, Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
 •  Hotline: 0968.55.57.59
 •  Website: uydanh.vn –  info@uydanh.vn