QUY ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Các doanh nghiệp nước ngoài muốn thành lập chi nhánh công ty tại Việt Nam cần trải qua một quy trình phức tạp. Trong bài viết này chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức cần thiết để thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam.

Những điều cần biết khi thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam
Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

Chi nhánh là gì?

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp. (Theo điều 45 Luật doanh nghiệp 2014)

Tên chi nhánh

 1. Tên Chi nhánh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu.
 2. Tên Chi nhánh phải mang tên công ty nước ngoài kèm theo cụm “Chi nhánh”
 3. Tên  Chi nhánh phải được viết hoặc gắn tại trụ sở Chi nhánh. Tên Chi nhánh được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên công ty nước ngoài trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do Chi nhánh phát hành.

Nội dung hoạt động của Chi nhánh

 1. Chi nhánh hoạt động cung ứng dịch vụ trong các ngành dịch vụ, không bao gồm ngành dịch vụ mà việc thành lập Chi nhánh trong lĩnh vực đó được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.
 2. Trường hợp Chi nhánh hoạt động trong các ngành, nghề mà pháp luật quy định phải có điều kiện thì Chi nhánh chỉ được hoạt động khi đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Điều kiện cấp giấy phép thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

Điều kiện thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam
Điều kiện thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

Công ty nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh khi đáp ứng các điều kiện sau:

 1. Công ty nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận;
 2. Công ty nước ngoài đã hoạt động ít nhất 05 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký;
 3. Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của công ty nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ;
 4. Nội dung hoạt động của Chi nhánh phải phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và phù hợp với ngành nghề kinh doanh của công ty nước ngoài;
 5. Trường hợp nội dung hoạt động của Chi nhánh không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc công ty nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập Chi nhánh phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành.

Thời hạn Giấy phép thành lập Chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

Theo điều 8 Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của công ty nước ngoài tại  Việt Nam. Giấy phép thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam có thời hạn như sau:

 1. Giấy phép thành lập Chi nhánh của công ty nước ngoài có thời hạn 05 năm nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của công ty nước ngoài trong trường hợp giấy tờ đó có quy định về thời hạn.
 2. Thời hạn của Giấy phép thành lập Chi nhánh được cấp lại bằng thời hạn của Giấy phép đã được cấp trước đó.
 3. Thời hạn của Giấy phép thành lập Chi nhánh được gia hạn thực hiện như quy định tại Khoản 1 Điều này

Nếu bạn đang muốn thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam nhưng lo sợ do thiếu kinh nghiệm và hiểu biết.  Bạn có thể sử dụng dịch vụ thành lập chi nhánh của UyDanh – một đơn vị uy tín chuyên cung cấp dịch vụ thành lập công ty, tài chính uy tín.

Mọi chi tiết xin liên hệ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH

 •  Địa chỉ: 45D, Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
 •  Hotline: 0968.55.57.59
 •  Website: uydanh.vn –  info@uydanh.vn