Quy định về vốn điều lệ của công ty tnhh một thành viên

Các bạn đang muốn thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhưng lại không biết rõ về quy định vốn điều lệ công ty? Bài viết sau đây của Uy Danh sẽ giúp cho các bạn nắm bắt được một số thông tin, hiểu biết về vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

vốn điều lệ của công ty tnhh một thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là gì?

Khái niệm

Căn cứ theo điều 73 của Bộ luật Doanh nghiệp:

 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là có thể là do một doanh nghiệp của một tổ chức hay một cá nhân làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu công ty sẽ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sẽ có tư cách pháp nhân bắt đầu từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 3. Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên không được phép ban hành các loại cổ phiếu.

Đặc điểm của công ty TNHH 1 thành viên

Tử những quy định của bộ luật đưa ra, ta có thể rút ra được một số đặc điểm của công ty TNHH 1 thành viên:

 • Là doanh nghiệp cho một tổ chức hay một cá nhân làm chủ sở hữu;
 • Chủ sở hữu doanh nghiệp sẽ chịu các trách nhiệm trong phạm vi quy định;
 • Có các tư cách pháp nhân khi có Giấy đăng ký kinh doanh;
 • Không được ban hành các loại cổ phiếu.

Vốn điều lệ của công ty TNHH 1 thành viên

Căn cứ vào điều thứ 74 của luật Kinh doanh ban hành vào ngày 26/11/2014 và có hiệu lực vào ngày 01/07/1015 :

 • Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vào thời điểm đăng ký kinh doanh là toàn bộ tài sản mà chủ sở hữu góp vào và ghi trong điều lệ công ty.
 • Chủ sở hữu công ty sẽ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

 

Tài sản được góp trong công ty TNHH 1 thành viên

Theo điều luật của Luật kinh doanh , thì các tài sản được góp là:

 • Đồng tiền của Việt Nam;
 • Ngoại tệ tự do chuyển đổi;
 • Vàng;
 • Các giá trị quyền sử dụng đất và các sáng kiến sở hữu trí tuệ;
 • Các nền công nghệ , kỹ thuật;
 • Và các tài sản có thể định giá được bằng tiền Việt Nam.

Quy định về việc thực hiện các điều khoản góp vốn trong công ty TNHH 1 thành viên

 • Chủ sở hữu phải góp đúng các tài sản và mình đã cam kết góp trong lúc đăng ký kinh doanh trong vòng 90 ngày, kể từ khi được cấp Giấy phép đăng ký Kinh doanh.
 • Trường hợp nếu công ty góp không số vốn như đã kê thì theo khoản 2 điều 74 của luật doanh nghiệp, chủ sở hữu phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ của công ty trong thời hạn 30 ngày , sau khi ngày cuối cùng phải góp đủ số vốn.
 • Chủ sở hữu phải chịu toàn bộ trách nhiệm bằng tài sản của mình đối với các nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp, công ty, thiệt hại xảy ra do đã không góp đủ , góp đúng thời hạn vốn điều lệ.

Nếu không góp vốn điều lệ đúng thời hạn hay đúng số vốn đã cam kết thì sẽ bị xử phạt :

điều khoản góp vốn trong công ty TNHH 1 thành viên

Theo nghị định 50/2016/NĐ-CP tại điều khoản 28 quy định về vi phạm khi thành lập doanh nghiệp thì:

 • Phạt tiền từ 5.000.000 đến 10.000.000 đồng đối với các hành vi hoạt động khi đã kết thúc thời hạn ghi trong Điều lệ mà chưa được gia hạn;
 • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký;
 • Phạt tiền từ 20.000.000 đến 30.000.000 đồng về những hành vi sau:
 • Cố ý định giá tài sản không khớp với trị giá thực

 

Mức vốn điều lệ của công ty TNHH 1 thành viên là:

Mức vốn điều lệ của công ty TNHH 1 thành viên bao nhiêu còn phụ thuộc vào ngành nghề mà bạn sẽ kinh doanh:

 • Nếu doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh bình thường không yêu cầu mức vốn pháp định, thì theo như luật không yêu cầu doanh nghiệp đó cần mức vốn tối thiểu. Số vốn phụ thuốc vào tài chính của chủ sở hữu;
 • Nếu như doanh nghiệp đăng ký các ngành nghề kinh doanh mà yêu cầu đòi hỏi phải có vốn pháp định, vốn ký quỹ để hoạt động. Thì mức vốn tối thiểu của doanh nghiệp bằng với mức vốn pháp định, ký quỹ của ngành nghề kinh doanh đó.

Nhà nước không quy định mức vốn điều lệ tối đa, tức là doanh nghiệp có thể bỏ bao nhiêu tiền góp vốn cũng được.

Cơ quan nào kiểm tra vốn điều lệ của công ty?

Không có cơ quan nào điều tra vốn điều lệ của công ty. Việc đăng ký vốn điều lệ và chịu trách nhiệm trước pháp luật là việc của nội bộ công ty. Doanh nghiệp chỉ cần kinh doanh đúng luật và chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn mà mình đã đăng ký.

Quy định mức đóng thuế môn bài của doanh nghiệp

Theo quy định định tại Nghị quyết số 139/2016/NĐ-CP  của Chính phủ, Vốn điều lệ cũng ảnh hưởng đến mức đóng lệ phí môn bài :

 • Vốn điều lệ trên 10 tỷ thì mức đóng thuế môn bài là 3 triệu/ năm;
 • Vốn điều lệ từ 10 tỷ đổ xuống thì đóng mức thuế môn bài là 2 triệu/ năm.
 • Các chi nhánh/ văn phòng đại diện thì đóng thuế môn bài là 1 triệu/ đồng/ chi nhánh/ năm.

Bài viết sau đây đã cung cấp một số vấn đề về quy định vốn điều lệ của công ty TNHH 1 thành viên. Nếu bạn còn có thắc mắc hay muốn tìm hiểu sâu hơn về các vấn đề liên quan thì đừng ngần ngại hãy liên hệ qua hotline 0968.555.759 ( A.Danh) hay ngay tại website để chúng tôi có thể tư vấn cho bạn một cách nhanh nhất. Xin cảm ơn các bạn.