NGHIỆP VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ theo Thông tư 32/2011/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC và sẵn sàng đáp ứng Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Thông tư 68/2019/TT-BTC

hoa-don-dien-tu-01-01

KHỞI TẠO MẪU HÓA ĐƠN

Nhanh chóng, tiện lợi với số lượng mẫu phong phú theo từng lĩnh vực, ngành nghề

hoa-don-dien-tu-02-01

XUẤT HÓA ĐƠN HÀNG LOẠT CHO NGƯỜI MUA

Thuận tiện, dễ dàng, tiết kiệm thời gian công sức

hoa-don-dien-tu-03-01

TÍCH HỢP SẴN VỚI CÁC PHẦN MỀM KẾ TOÁN, BÁN HÀNG PHỔ BIẾN

 • Tích hợp trực tiếp trên phần mềm kế toán MISA:
 • Xuất hóa đơn điện tử và tự động hạch toán doanh thu vào sổ sách
 • Nhận và tự động hạch toán hóa đơn điện tử mua hàng vào sổ sách giúp tiết kiệm hơn 80% thời gian nhập liệu
 • Kết nối với các phần mềm kế toán, bán hàng phổ biến kế thừa các thông tin bán hàng để xuất hóa đơn điện tử
 • Sẵn sàng kết nối với mọi phần mềm quản trị khác (phần mềm bệnh viện, nhà thuốc, siêu thị…) để xuất hóa đơn điện tử

hoa-don-dien-tu-04-01

PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ MỌI LÚC MỌI NƠI TRÊN MOBILE

Tức thời, nhanh chóng, tiện lợi

Nắm bắt tất cả các cơ hội kinh doanh, tránh gián đoạn công tác bán hàng

hoa-don-dien-tu-05-01

THEO DÕI HẠN NỢ VÀ THANH TOÁN HÓA ĐƠN TRỰC TUYẾN

 • Đối với người bán:
 • Theo dõi hạn nợ của từng hóa đơn và nhắc nhở thanh toán đúng hạn, tránh phạt chậm trả
 • Tức thời nắm bắt tình hình thanh toán từng hóa đơn
 • Đối với người mua:
 • Thanh toán hóa đơn trực tuyến ngay trên MISA MEINVOICE giúp tiết kiệm thời gian, công sức

hoa-don-dien-tu-06-01

QUẢN TRỊ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN CỦA CÔNG TY

Toàn diện, tức thời, hiệu quả

 • Tổng giá trị hóa đơn đã phát hành
 • Tổng số lượng hóa đơn đã phát hành
 • Tình hình sử dụng hóa đơn theo thời gian
 • Thống kê nhanh hóa đơn (chưa phát hành, hóa đơn xóa bỏ,…)
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

hoa-don-dien-tu-07-01

CÁC TÍNH NĂNG KHÁC

Liên tục cải tiến để phục vụ tối đa nhu cầu của doanh nghiệp

 • Tự thiết kế mẫu hóa đơn theo nhu cầu
 • Phân quyền sử dụng mẫu hóa đơn theo nhu cầu
 • Tự thiết lập email gửi hóa đơn
 • Gửi tin nhắn SMS phát hành hóa đơn và nhắc nhở thanh toán
 • Hóa đơn có mã QR code phục vụ tra cứu tiện lợi
 • Lập biên bản xử lý hóa đơn trên phần mềm và ký điện tử (người bán, người mua)
 • Theo dõi tình trạng hóa đơn (đã gửi, khách hàng đã xem, đã thanh toán)
 • Các tính năng khác

hoa-don-dien-tu-08-01